of 64740 LinkedIn

Nieuws

 • Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen heeft een aangekondigde demonstratie van Nederland in Verzet van zondag in de binnenstad van Nijmegen geweigerd. Hij deed dat op advies van politie en koepelorganisatie GGD GHOR en in overleg met het Openbaar Ministerie in de Nijmeegse driehoek 'vanwege ernstig risico op verstoring van de openbare orde en veiligheid en het niet kunnen handhaven van de coronamaatregelen'.

  Bruls verbiedt demonstratie Nederland in Verzet

  2 reacties

  Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen heeft een aangekondigde demonstratie van Nederland in Verzet van zondag in de binnenstad van Nijmegen geweigerd. Hij heeft dat gedaan op advies van politie en koepelorganisatie GGD GHOR en in overleg met het Openbaar Ministerie in de Nijmeegse driehoek 'vanwege ernstig risico op verstoring van de openbare orde en veiligheid en het niet kunnen handhaven van de coronamaatregelen'.

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Ontslag na weigeren van passende functie

  Na haar ontslag komen een Amsterdamse ambtenaar en het college een regeling overeen: ze moet tijdelijk werk accepteren. Door haar medische toestand en een slechte ervaring met haar nieuwe leidinggevende vindt ze het aanbod niet passend. Waarom moet ze toch boeten?

 • In het eerste half jaar van 2021 heeft het meldpunt integriteit van de gemeente Den Haag 58 integriteitsmeldingen ontvangen en geregistreerd. In 26 daarvan bleken er geen vermoedens van schendingen of waren zij onvoldoende concreet. In de meldingen werden vooral signalen gegeven over vermoedens van belangenverstrengeling, misbruik van informatie en nevenwerkzaamheden.

  Den Haag: 58 integriteitsmeldingen in half jaar

  In het eerste half jaar van 2021 heeft het meldpunt integriteit van de gemeente Den Haag 58 integriteitsmeldingen ontvangen en geregistreerd. In 26 daarvan bleken er geen vermoedens van schendingen of waren zij onvoldoende concreet. In de meldingen werden vooral signalen gegeven over vermoedens van belangenverstrengeling, misbruik van informatie en nevenwerkzaamheden.

 • Er moet veel meer aandacht komen voor de motieven van de boze burger en meer gehandeld worden vanuit de persoonlijke situatie en proportionaliteit van zaken. Dat stelt Henry van der Burgh, senior adviseur bedrijfsvoering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hij roept ambtenaren op meer gebruik te maken van hun discretionaire ruimte.

  Ambtenaar, maak gebruik van discretionaire ruimte

  Er moet veel meer aandacht komen voor de motieven van de boze burger en meer gehandeld worden vanuit de persoonlijke situatie en proportionaliteit van zaken. Dat stelt Henry van der Burgh, senior adviseur bedrijfsvoering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hij roept ambtenaren op meer gebruik te maken van hun discretionaire ruimte.

 • Gemeenten zijn verplicht om plek te maken voor nieuwe woonwagens, maar in de afgelopen 20 jaar kwam er geen standplaats bij. Gaat het mis bij de kosten en procedures, of speelt er meer? ‘We horen er nog steeds niet bij.’

  Gemeente trekt de beurs niet voor de woonwagen

  Gemeenten zijn verplicht om plek te maken voor nieuwe woonwagens, maar in de afgelopen 20 jaar kwam er geen standplaats bij. Gaat het mis bij de kosten en procedures, of speelt er meer? ‘We horen er nog steeds niet bij.’

 • In de zorg passen geen extreem hoge winsten en winstuitkeringen. Het tegengaan van ‘excessieve winstuitkeringen’ heeft de ‘nadrukkelijke aandacht’ van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS, jeugdzorg). Via een aantal wetten die in voorbereiding zijn, wil hij extreme winsten tegengaan.

  Blokhuis gaat strijd aan tegen hoge winsten in jeugdzorg

  In de zorg is geen plaats voor extreem hoge winsten en winstuitkeringen. Het tegengaan van ‘excessieve winstuitkeringen’ heeft daarom de ‘nadrukkelijke aandacht’ van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS, jeugdzorg). Via een aantal wetten en maatregelen wil hij extreme winsten tegengaan. Enkele wetten staan op punt van invoering, andere zijn nog in voorbereiding.

 • Beeld: Shutterstock

  Veiligheidsmaatregelen bij 53 moskeeën Amsterdam

  2 reacties

  Bij 53 islamitische instellingen in Amsterdam zijn de afgelopen twee jaar aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen. Dat schrijft burgemeester Femke Halsema donderdag aan de gemeenteraad.

 • © Shutterstock

  Amsterdam wil door met gerichte wapencontroles

  Reageer

  Amsterdam wil door met gerichte wapencontroles in de stad. Gezien de beperkte omvang van de proef hiermee afgelopen september valt volgens de driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) nog niet te zeggen of ze ook echt effect hebben op het wapenbezit in de hoofdstad. Daarom moeten de controles komend jaar nog gerichter worden ingezet, schrijft burgemeester Femke Halsema aan de gemeenteraad.

 • Toegangseisen van een specifieke locatie mogen nooit een reden zijn om volksvertegenwoordigers de toegang tot een officiële vergadering te ontzeggen. Het kunnen deelnemen aan de beraadslaging is immers de essentie van het zijn van volksvertegenwoordiger. Dat schrijft demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken in antwoord op vragen van Kamerlid Eva van Esch (PvdD).

  Volksvertegenwoordiger mag niet worden uitgesloten

  Toegangseisen van een specifieke locatie mogen nooit een reden zijn om volksvertegenwoordigers de toegang tot een officiële vergadering te ontzeggen. Het kunnen deelnemen aan de beraadslaging is immers de essentie van het zijn van volksvertegenwoordiger. Dat schrijft demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken in antwoord op vragen van Kamerlid Eva van Esch (PvdD).

 • © Shutterstock

  Ambtenaar moet leren luisteren, loslaten en verbinden

  Nee, niet de gemeentelijke tekorten of het nijpende gebrek aan personeel. Een veel grotere uitdaging zien gemeentesecretarissen de komende jaren in het opereren vanuit het perspectief van de inwoner. Alexander Meijer, de hoogste ambtenaar van de gemeente Schagen, stelde de vraag aan zestien collega’s en tekende hun visies op in zijn recent verschenen boek Het geheim van de gemeentesecretaris.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!