of 58952 LinkedIn

Nieuws

 • Het verbod op knalvuurwerk, vuurpijlen en los siervuurwerk is volgens de VNG in de praktijk handhaafbaar voor de politie. In de uitvoering van het verbod vraagt de vereniging wel aandacht voor handhavingscapaciteit in relatie tot vuurwerktoerisme dat verder zal toenemen in de grensgebieden.

  VNG: ‘Vuurwerkverbod is handhaafbaar’

  Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert de ministeries om knalvuurwerk, vuurpijlen en los siervuurwerk te gaan verbieden. Daarmee sluit de koepelorganisatie van de 355 gemeenten aan op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de Nationale Politie.

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Ambtenaar corrupt, B&W veeg uit de pan

  Dat een corrupte Amsterdamse assistentwijkbeheerder zou worden ontslagen, stond wel vast. Maar waarom kreeg het college van B&W meerdere tikken op de vingers van hoogste ambtenarenrechter?

 • Wethouder Vader van Vlissingen wil niet veel vooruitlopen op de definitieve beslissing, maar zegt wel: ‘stel dat de geruchten waar worden, dan is de teleurstelling in Zeeland groot. Ik hoop dat de ministerraad een verstandig besluit neemt. Alles en iedereen is gebaat bij helderheid over deze zaak. Er moet nu worden doorgepakt. Vlissingen is er klaar voor.’

  Vlissingen ontstemd over gang van zaken rondom kazerne

  Reageer

  Wethouder Albert Vader van de gemeente Vlissingen is zeer ontstemd over de gang van zaken rond de afgeblazen komst van een marinierskazerne. Bronnen in Den Haag melden dat de kazerne niet naar Vlissingen zou komen.

 • Raadsleden in de gemeente Berg en Dal willen dat niet-raadsleden niet langer voorzitter kunnen zijn van de ‘carrousel’, de commissievergadering ter voorbereiding van de raadsvergadering. Als niet-raadsleden namelijk voorzitter kunnen zijn, blijken de raadsleden niet meer politiek onschendbaar. Een gevolg zou kunnen zijn dat zij naderhand mogelijk veroordeeld kunnen worden voor belediging en een boete krijgen.

  Liever vrijuit praten dan burger als voorzitter

  Raadsleden in de gemeente Berg en Dal willen dat niet-raadsleden niet langer voorzitter kunnen zijn van de ‘carrousel’, de commissievergadering ter voorbereiding van de raadsvergadering. Als niet-raadsleden namelijk voorzitter kunnen zijn, blijken de raadsleden niet meer politiek onschendbaar. Een gevolg zou kunnen zijn dat zij naderhand mogelijk veroordeeld kunnen worden voor belediging en een boete krijgen.

 • De druk op Grave en Mill en Sint Hubert om samen met drie andere gemeenten te fuseren tot het Land van Cuijk. Het college van Oss gooit de deur dicht voor een fusie met Grave.

  Oss snijdt Grave de pas af

  De druk op Grave en Mill en Sint Hubert om vooral samen te gaan met drie andere gemeenten tot het Land van Cuijk wordt groter. Na Gedeputeerde Staten van Brabant zegt ook het college van Oss dat beide gemeenten dat het beste kunnen doen. De deur tot een mogelijk samengaan van Grave met Oss is dicht gegooid.

 • Reden voor de brief, die de gemeente Vlissingen woensdag publiceerde, zijn naar eigen zeggen geruchten dat onlangs in de ministerraad zou zijn besloten om de kazerne mogelijk naar Apeldoorn te verhuizen. De Zeeuwse bestuurders vragen Visser uiterlijk deze week aan hen ‘te bevestigen dat de verplaatsing van de marinierskazerne naar Vlissingen niet ter discussie staat’.

  Zeeland wil opheldering over marinierskazerne

  1 reactie

  De Zeeuwse stad Vlissingen, het waterschap en de provincie eisen van Den Haag opheldering over de komst van de marinierskazerne. In een brief aan staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) vragen ze of de gemaakte afspraken nog worden nagekomen.

 • Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg moet een andere manier vinden om het sluipverkeer in het Damcentrum te weren. Het Openbaar Ministerie is tegen de selectieve toegang voor automobilisten die het college had bedacht, omdat het niet digitaal te handhaven is.

  'Selectieve toegang' niet digitaal te handhaven

  Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg moet een andere manier vinden om het sluipverkeer in het Damcentrum te weren. Het Openbaar Ministerie is tegen de selectieve toegang voor automobilisten die het college had bedacht, omdat het niet digitaal te handhaven is.

 • De acht gemeenten van de regio Gooi- en Vechtstreek betalen geen reële tarieven voor huishoudelijke hulp. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald.

  Gooi- en Vechtstreek moet reële tarieven betalen

  De acht gemeenten van de regio Gooi- en Vechtstreek betalen geen reële tarieven voor huishoudelijke hulp. Zij moeten zich houden aan de Algemene maatregel van bestuur (Amvb) reële tarieven Wmo, ook al hebben ze de huishoudelijke hulp niet aanbesteed, maar via open house ingekocht. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald. De betrokken gemeenten kunnen nog in cassatie gaan. Daarover laten zij zich juridisch adviseren.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers