of 62812 LinkedIn

Nieuws

 • Beeld: Shutterstock

  ‘Te vaak gebeurt er niets met adviezen’

  Het is de vraag of er iets gaat gebeuren met de waarschuwingen over de disbalans waar lokale overheden mee kampen. Op de Dag van de financiële verhoudingen, georganiseerd door de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), gingen verschillende mensen in op het urgente ROB-advies over de bestuurlijk-financiële verhoudingen. Hoogleraar Maarten Allers is niet heel optimistisch.

 • Het is niet mogelijk gebleken een voorstel te doen dat op unanimiteit van de Verenigde Vergadering kan rekenen, moet verkenner Peter van der Velden ‘helaas’ constateren na zijn verkenning in het waterschap Hollandse Delta. Toch doet hij een aanbeveling waarmee de Verenigde Vergadering ‘invulling kan geven aan de wens om snel tot een tijdelijk college te komen’. Voor het zomerreces moet er een interim-college zijn.

  Hollandse Delta: vóór zomerreces interim-college

  Het is niet mogelijk gebleken een voorstel te doen dat op unanimiteit van de Verenigde Vergadering kan rekenen, moet verkenner Peter van der Velden ‘helaas’ constateren na zijn verkenning in het waterschap Hollandse Delta. Toch doet hij een aanbeveling waarmee de Verenigde Vergadering ‘invulling kan geven aan de wens om snel tot een tijdelijk college te komen’. Voor het zomerreces moet er een interim-college zijn.

 • Diverse gemeenten moeten op zoek naar een andere instelling voor jeugdbescherming en -reclassering (Gecertificeerde Instelling, GI). Reden is het intrekken van het certificaat voor Briedis Jeugdbescherming, waarmee deze gemeenten een contract hebben. Het is de eerste keer dat de stekker uit een GI wordt getrokken.

  Gemeenten moeten op zoek naar andere jeugdbeschermer

  De dertien Zeeuwse gemeenten moeten − opnieuw − op zoek naar een andere gecertificeerde instelling (GI) voor jeugdbescherming en -reclassering. Ook de zeven gemeenten uit de Gooi- en Vechtstreek moeten een andere aanbieder in de arm nemen, evenals gemeenten uit diverse andere regio’s. Reden is het intrekken van het certificaat voor Briedis Jeugdbescherming, waarmee deze gemeenten een contract hebben. Het is de eerste keer dat de stekker uit een GI wordt getrokken.

 • © Shutterstock

  Ruilverkaveling ‘alledaags’ op natuur en milieu

  Rond kabinetsformaties worden regelmatig beleidsterreinen ‘overgeheveld’ van het ene departement naar het andere. Onderzoeker Kristian Mennen van de Radboud Universiteit Nijmegen maakte voor Binnenlands Bestuur een reconstructie van de zwerftocht van ‘natuur’ en ‘milieu’.

 • Voor corona was er al de wens om soms digitaal te vergaderen. Toen werd er voornamelijk nog mee geëxperimenteerd, maar het afgelopen jaar is er in het hele land brede ervaring mee opgedaan, aldus de minister. Overigens is het soms nog steeds nodig om fysiek vergaderen, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. In sommige gevallen is er ‘behoefte elkaar in de ogen te kunnen kijken en lichaamstaal te kunnen duiden’.

  Ook na corona digitaal vergaderen

  Reageer

  Het digitaal vergaderen, wat veel gemeenteraden, provincies en waterschappen sinds de coronacrisis doen, bevalt zo goed dat de mogelijkheid ertoe vastgelegd moet worden in de wet. De openbaar besturen willen dat en demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) ook.

 • Vorige week vrijdag stapte Bovens op nadat een motie van wantrouwen was ingediend tegen hem en het voltallige college van Gedeputeerde Staten. Ook dat stapte op. Vorige week liet Bovens nog weten aan te blijven tot er een nieuwe gouverneur zou aantreden. Daar komt hij nu op terug.

  Bovens wil eerder weg

  2 reacties

  De Limburgse gouverneur Theo Bovens (CDA) blijft toch niet aan tot er een opvolger wordt benoemd. Hij wil dat er op korte termijn een waarnemend commissaris van de Koning in Limburg word aangesteld. Dat maakte Bovens donderdag bekend na overleg met demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken).

 • Besturen moeten openstaan voor waarden en normen van de omgeving. Luister, stel je kwetsbaar op, neem zorgvuldig besluiten en weeg ieders belangen mee, adviseert reputatie-expert Frank Peters in zijn boek over integer leiderschap: Het juiste doen als niemand kijkt. ‘Louter voldoen aan wetgeving is onvoldoende.’

  Gemeenten moeten werken aan ‘moresprudentie’

  Besturen moeten openstaan voor waarden en normen van de omgeving. Luister, stel je kwetsbaar op, neem zorgvuldig besluiten en weeg ieders belangen mee, adviseert reputatie-expert Frank Peters in zijn boek over integer leiderschap: Het juiste doen als niemand kijkt. ‘Louter voldoen aan wetgeving is onvoldoende.’

 • De vertrouwensrelatie tussen overheden en burgers moet worden hersteld. En hoe belangrijk openbaarheid ook is, voorkomen moet worden dat ambtenaren als kop van jut eindigen. Dat stelt de Raad van State in zijn algemene beschouwing in zijn donderdag gepresenteerde jaarverslag.

  Vertrouwen overheden en burgers moet verbeterd

  Overheden moeten tijdens en buiten crisissituaties voorspelbaar en consistent optreden. De wetgever moet meer oog hebben voor de uitvoering van wet- en regelgeving. Dat moet hij ook hebben voor het vermogen van burgers om wettelijke regels ook echt te kunnen naleven. De vertrouwensrelatie tussen overheden en burgers moet worden hersteld.

 • Kamerleden met ervaring in het lokale en provinciale bestuur hebben daar profijt van. Ze letten meer op de uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving. Ook hebben zij meer oog voor de autonome rol en positie van gemeenten en provincies.

  'Met lokale ervaring ben je een beter Kamerlid'

  De afstand tussen gemeenten en ‘Den Haag’ overbruggen, letterlijk en figuurlijk. Dat is de gedeelde ambitie van Kamerleden die vier jaar geleden de lokale voor de landelijke politiek verruilden en in maart herkozen zijn. ‘Met ervaring in het lokale bestuur ben je een beter Kamerlid.’

 • Burgemeester Dieudonné Akkermans (CDA) was voorzitter van de raad van toezicht van de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen IKL, waarvan oud-CDA-gedeputeerde Vrehen directeur was. Onder toezicht van Akkermans kreeg Vrehen een riant salaris en sluisde hij volgens NRC tonnen aan subsidies door naar eigen bv’s.

  Oppositie Eijsden-Margraten wil opheldering rol burgemeester

  Reageer

  De voltallige oppositie in de gemeenteraad van het Limburgse Eijsden-Margraten wil opheldering over de rol van burgemeester Dieudonné Akkermans (CDA) in de affaire rond de in opspraak geraakte Limburgse partijgenoot Herman Vrehen. VVD, D66, GroenLinks, PvdA en een lokale partij willen de rol van Akkermans bespreken tijdens de raadsvergadering van 20 april.

 • De verhouding tussen rijk en decentrale overheden moet worden genormaliseerd en niet gejuridiseerd. Het is daarom geen goed idee om te komen tot een permanente (financiële) geschillenregeling en een Wet op het decentraal bestuur. Dat vindt de Afdeling advisering van de Raad van State.

  Overheden moeten niet strijden, maar samenwerken

  De verhouding tussen rijk, gemeenten en provincies moet worden genormaliseerd en niet gejuridiseerd. Het is daarom een slecht idee om te komen tot een permanente (financiële) geschillenregeling en een Wet op het decentraal bestuur. Dat vindt de Afdeling advisering van de Raad van State.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!