of 58952 LinkedIn

Nieuws

 • De VNG maakt gehakt van de aanpassing van de Participatiewet, zoals voorgesteld door staatssecretaris Van Ark (SZW). Als Van Ark toch doorzet, moet zij structureel minimaal een half miljard euro per jaar aan het gemeentefonds toevoegen.

  Half miljard nodig voor wetswijziging Participatiewet

  Gemeentekoepel VNG maakt gehakt van de aanpassing van de Participatiewet, zoals voorgesteld door staatssecretaris Van Ark (SZW). De verplichte tegenprestatie werkt niet en de beleidsvrijheid van gemeenten wordt te zeer beknot. Als Van Ark toch doorzet, moet zij structureel minimaal een half miljard euro per jaar aan het gemeentefonds toevoegen.

 • Gemeenten wijzen graag naar burgerinitiatieven omdat ze efficiënt en sociaal zouden zijn, maar deze vorm van zelfsturing kent ‘onderbelichte schaduwkanten’. Tot die conclusie komt Hiska Ubels in haar proefschrift. Ze noemt drie belangrijke beperkingen.

  ‘Burgerinitiatieven kennen belangrijke beperkingen’

  Gemeenten wijzen graag naar burgerinitiatieven omdat ze efficiënt en sociaal zouden zijn, maar deze vorm van zelfsturing kent ‘onderbelichte schaduwkanten’. Tot die conclusie komt Hiska Ubels in haar proefschrift. Ze noemt drie belangrijke beperkingen.

 • Defensie vreest een leegloop, omdat mariniers niet van Doorn naar Vlissingen willen verhuizen. De provincie was niet op de hoogte gesteld dat de verhuizing mogelijk niet zou doorgaan. Dit zou de regio ongeveer 2000 banen kosten. Volgens de woordvoerder heeft de staatssecretaris haar excuses aangeboden voor het gebrek aan communicatie.

  Vertrouwen in staatssecretaris Visser is geschaad

  3 reacties

  De provincie Zeeland laat weten dat het vertrouwen in staatssecretaris Barbara Visser ‘is geschaad’. De staatssecretaris sprak maandag met vertegenwoordigers van de gemeente Vlissingen, het waterschap en de provincie over de komst van de marinierskazerne. Het kabinet heeft twijfels over de eerder toegezegde verhuizing en wil daar eind maart duidelijkheid over geven.

 • Denkend bestuur is harder nodig dan ooit, vindt de Utrechtse hoogleraar verantwoording, gedrag en instituties Thomas Schillemans. De uitdagingen van deze tijd, zoals klimaatverandering, migratie en ondermijning, vragen namelijk het uiterste van ons collectieve denkvermogen. Helaas wijzen veel prikkels in de praktijk van het openbaar bestuur juist de verkeerde kant uit.

  ‘Denkend bestuur harder nodig dan ooit’

  Denkend bestuur is harder nodig dan ooit, vindt de Utrechtse hoogleraar verantwoording, gedrag en instituties Thomas Schillemans. De uitdagingen van deze tijd, zoals klimaatverandering, migratie en ondermijning, vragen namelijk het uiterste van ons collectieve denkvermogen. Helaas wijzen veel prikkels in de praktijk van het openbaar bestuur juist de verkeerde kant uit.

 • De LPG uit Grave heeft de stekker uit de coalitie met het CDA getrokken. Directe aanleiding is de uitslag van de volksraadpleging in Mill en Sint Hubert over de bestuurlijke toekomst van de gemeente in het Land van Cuijk.

  Coalitie Grave klapt om toekomst gemeente

  De coalitie in Grave van CDA en LPG is geklapt. Directe aanleiding is de uitslag van de volksraadpleging in Mill en Sint Hubert over de bestuurlijke toekomst van de gemeente in het Land van Cuijk. Het CDA in Grave is bang dat de gemeente geïsoleerd raakt nu alle omliggende gemeenten samen willen gaan. Dat veranderde standpunt is voor de LPG reden om de stekker uit de coalitie te trekken.

 • De gemeente Gilze en Rijen mag het gebruik van het bestrijdingsmiddel glyfosaat door pachtende boeren op gemeente pachtgronden niet verbieden. Dat staat in een uitspraak van de Grondkamer, die pachtovereenkomsten beoordeeld. De gemeente is het niet eens met de uitspraak en gaat in beroep.

  Gemeente mag Roundup niet verbieden

  De gemeente Gilze en Rijen mag het gebruik van het bestrijdingsmiddel glyfosaat door pachtende boeren op gemeente pachtgronden niet verbieden. Dat staat in een uitspraak van de Grondkamer, die pachtovereenkomsten beoordeeld. De gemeente is het niet eens met de uitspraak en gaat in beroep.

 • © Shutterstock

  Verlenging leerplicht, dankzij de Duitse bezetter

  Reageer

  De Duitse bezetter bepaalde dat Nederlandse kinderen tot en met het veertiende levensjaar onderwijs moesten volgen. Eigenlijk was die verlenging van de leerplicht een lang gekoesterde wens van velen in ons land. Maar ja, de politiek kreeg dat niet voor elkaar. Met ambtelijke hulp lukte de vijand dat wel.

 • De VNG is momenteel bezig met het in kaart brengen van de gevolgen van het verbod op rookruimten. Op basis van de uitkomsten daarvan verwacht de gemeentekoepel een dezer maanden met een nader standpunt te komen, zo staat in een ledenbrief.

  Vrees voor overlast rookverbod

  Het verbod op rookruimten in horecagelegenheden baart de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zorgen. Eerste analyses van enkele politie-eenheden laten volgens de koepelorganisatie zien dat het verbod ‘substantiële gevolgen’ kan hebben voor de openbare orde.

 • Rondreizende criminele bendes uit het buitenland moeten en kunnen nog veel effectiever worden aangepakt dan nu gebeurt, stellen de politie en het Openbaar Ministerie. Ze willen dat gemeenten scherper controleren op verdachte personen die een burgerservicenummer aanvragen, een nummer "waarmee heel Nederland voor je open ligt".

  OM en politie: Aanpak mobiele bandieten moet beter

  Reageer

  Rondreizende criminele bendes uit het buitenland moeten en kunnen nog veel effectiever worden aangepakt dan nu gebeurt, stellen de politie en het Openbaar Ministerie. Ze willen dat gemeenten scherper controleren op verdachte personen die een burgerservicenummer aanvragen, een nummer 'waarmee heel Nederland voor je open ligt'.

 • © Shutterstock

  Uit de Brabantse impasse

  De coalitiefracties van de Brabantse Provinciale Staten hebben twee rapporteurs aangesteld om uit de bestuurlijke impasse te komen. Die is ontstaan nadat de CDA-fractie uit de coalitie stapte vanwege onenigheid over de aanpak van de stokstofcrisis. De coalitie heeft nu geen meerderheid meer in Provinciale Staten. 

 • Zonder een verandering in de onderlinge verhoudingen tussen de overheden zelf gaan de noodzakelijke transities moeilijk lukken, zo stelt voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en Zeeuws commissaris van de koning Han Polman in een essay in Binnenlands Bestuur. Verder is het zaak om ten behoeve van de uitvoeringskracht de aanpak goed regionaal in te bedden.

  Wantrouwen rijk frustreert provincies en gemeenten

  De klimaatverandering en de afnemende biodiversiteit vragen de komende jaren een grote inspanning van alle overheden. Cruciaal is met name dat ‘Den Haag’ zich minder bepalend opstelt richting provincies, gemeenten en waterschappen.

 • Momenteel heeft de EU geen regelgeving op het gebied van roofkunst. Maar er zijn wel degelijk mogelijkheden om eisen te stellen aan het verhandelen van kunst, bijvoorbeeld door het onmogelijk te maken kunst zonder bepaalde informatie te verkopen. Toch zou juist de EU op meer regelgeving moeten aansturen, vindt de JURI-Commissie. Immers, oorlogen en plunderingen hebben vrijwel altijd een grensoverschrijdend karakter.

  EU-richtlijn voor roofkunst op komst

  Een Europees agentschap voor roofkunst moet eindelijk eenheid brengen in het versnipperde beleid van de lidstaten. Dit voorjaar buigt het Europees Parlement zich over een resolutie van die strekking. Die zal ook gevolgen hebben voor (gemeentelijke) musea in Nederland. 

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers