of 65101 LinkedIn

Nieuws

 • beschermd dorpsgezicht; omgevingsrecht; federatie ruimtelijke kwaliteit; pointer

  'Valse tegenstelling' over zonnepanelen

  Berichtgeving van Pointer over welwillende burgers die geen zonnepanelen mogen leggen op woningen in beschermd stadsgezicht gaat uit van 'óf je bent voor zonnepanelen óf je bent voor mooi en behoud van cultureel erfgoed.' Dat is 'een valse tegenstelling', vindt directeur Flip ten Cate van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

 • Van de 'nieuwe nieuwkomers' in de Tweede Kamer komen er vijf rechtstreeks uit de lokale politiek. Zij worden dinsdag geïnstalleerd als Kamerlid, om de opengevallen plekken in te nemen van de acht Kamerleden die in het kabinet hebben plaatsgenomen. Voor de bewindslieden die het gemeente- of provinciehuis hebben ingeruild voor een kabinetspost, zijn nog niet allemaal opvolgers benoemd of bekend.

  Bijna een op vijf Kamerleden uit gemeente of provincie

  Van de 'nieuwe nieuwkomers' in de Tweede Kamer komen er vijf rechtstreeks uit de lokale politiek. Zij worden dinsdag geïnstalleerd als Kamerlid, om de opengevallen plekken in te nemen van de acht Kamerleden die in het kabinet hebben plaatsgenomen. Voor de bewindslieden die het gemeente- of provinciehuis hebben ingeruild voor een kabinetspost, zijn nog niet allemaal opvolgers benoemd of bekend.

 • Het bedrag van bijna 11 miljoen euro dat in 2019 opging aan de inhuur van derden, was voor een aantal gemeenteraadsfracties aanleiding de plaatselijke rekenkamer te vragen er nader onderzoek naar te doen. In plaats van de begrote 3,8 miljoen euro, vloeide in dat jaar uiteindelijk 10,7 miljoen euro richting externen. In 2020 was het verschil minder groot. Waar zo’n 5 miljoen euro was begroot, gaf de jaarrekening 8,5 miljoen euro aan.

  Norm externe inhuur zo flexibel als een tuinslang

  De officiële norm voor het inhuren van externen lag op 6 procent van de totale loonsom. In werkelijkheid gaf Súdwest-Fryslân in 2019 er echter ruim 16 procent aan uit. Iedereen in de gemeente, zo ontdekt de plaatselijke rekenkamer tijdens het onderzoek Inhuur van derden, blijkt met verschillende  normen te werken.

 • Het kabinet moet nog deze week aan de horeca en de cultuursector laten weten hoe hun nabije toekomst eruitziet. Het kabinet moet voor deze sectoren concreter maken wat het vooruitzicht is. Het is niet voldoende om tegen de horeca- en cultuursector te zeggen dat er op 25 januari opnieuw gekeken wordt naar eventuele heropeningen.

  Burgemeesters: deze week helderheid voor horeca

  1 reactie

  Het kabinet moet nog deze week aan de horeca en de cultuursector laten weten hoe hun nabije toekomst eruitziet. Het kabinet moet voor deze sectoren concreter maken wat het vooruitzicht is. Het is niet voldoende om tegen de horeca- en cultuursector te zeggen dat er op 25 januari opnieuw gekeken wordt naar eventuele heropeningen.

 • Breda gelooft in inzet van inwoners bij het veilig en leefbaar houden van de gemeente. Er is al tien jaar een groot buurtpreventienetwerk. Voor haar overstap naar het gerechtshof Den Bosch, waar ze raadsheer is geworden, blikte wethouder leefbaarheid en wijkveiligheid Greetje Bos (VVD) terug op de behaalde resultaten. ‘Na elke campagne gaat het aantal meldingen omhoog.’

  ‘Duidelijke verschuiving naar online criminaliteit’

  Breda gelooft in inzet van inwoners bij het veilig en leefbaar houden van de gemeente. Er is al tien jaar een groot buurtpreventienetwerk. Voor haar overstap naar het gerechtshof Den Bosch, waar ze raadsheer is geworden, blikte wethouder leefbaarheid en wijkveiligheid Greetje Bos (VVD) terug op de behaalde resultaten. ‘Na elke campagne gaat het aantal meldingen omhoog.’

 • Tijdens de afgelopen raadsperiode zijn raadsleden drie keer zo vaak bedreigd als in de periode ervoor. In een peiling in 2015 ging het nog om 5 procent, terwijl het nu om 15 procent van de raadsleden gaat, wat neerkomt op landelijk ongeveer 1200 raadsleden.

  Bedreigingen gemeenteraadsleden verdrievoudigd

  Tijdens de afgelopen raadsperiode zijn raadsleden drie keer zo vaak bedreigd als in de periode ervoor. In een peiling in 2015 ging het nog om 5 procent, terwijl het nu om 15 procent van de raadsleden gaat, wat neerkomt op landelijk ongeveer 1200 raadsleden.

 • In Nederland zijn taken en verantwoordelijkheden traditioneel belegd bij verschillende bestuurlijke lagen. We zijn een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Volgens diverse studies zou er plaats moeten zijn voor bestuurlijk maatwerk waarbij regio’s ruimte moeten krijgen om opgaven op te pakken op een wijze die past bij het gebied. Maar hoe in de dagelijkse praktijk van de COVID-19 crisis pakt dat volgens de auteurs in een essay in Binnenlands Bestuur anders uit.

  Regionale aanpak coronacrisis een droom

  De Nederlandse economie heeft volgens Jurian Edelenbos en drie van zijn EUR-collega’s baat bij een gedifferentieerde aanpak van de coronacrisis, maar dat blijkt vanuit bestuurskundig perspectief lastig uit te voeren. Het kabinet bepaalt, de regio mag toekijken.

 • In veel gemeenten verspreid over het land gaan horecazaken zaterdag open. Dat doen ze bij wijze van protest, omdat ze van het kabinet voorlopig dicht moeten blijven vanwege de huidige coronasituatie. Niet alle horeca-afdelingen steunen de actie. Breda noemt het een 'vertroeteldag' van het lokale bestuur richting hun eigen ondernemers.

  Gemeenten vertroetelen met openstelling lokale horeca

  2 reacties

  In veel gemeenten verspreid over het land gaan horecazaken zaterdag open. Dat doen ze bij wijze van protest, omdat ze van het kabinet voorlopig dicht moeten blijven vanwege de huidige coronasituatie. Niet alle horeca-afdelingen steunen de actie. Breda noemt het een 'vertroeteldag' van het lokale bestuur richting hun eigen ondernemers.

   

 • Na het vertrek van PvdA-wethouder Stella van Gent van de gemeente Súdwest-Fryslân eind 2019 is nu ook Harry de Wit, algemeen directeur van sociaal werkbedrijf Empatec, opgestapt na overleg met de raad van commissarissen. Hij kondigde deze week zijn afscheid in een brief aan de medewerkers. Beiden waren hoofdrolspelers in de recent afgeronde raadsenquête naar Empatec in de gemeente. De aansturing van het sociaal werkbedrijf blijft de Friese gemoederen vooralsnog flink bezighouden.

  Directeur sociaal werkbedrijf Empatec opgestapt

  Na het vertrek van PvdA-wethouder Stella van Gent van de gemeente Súdwest-Fryslân eind 2019 is nu ook Harry de Wit, algemeen directeur van sociaal werkbedrijf Empatec, opgestapt na overleg met de raad van commissarissen. Hij kondigde deze week zijn afscheid in een brief aan de medewerkers. Beiden waren hoofdrolspelers in de recent afgeronde raadsenquête naar Empatec in de gemeente. De aansturing van het sociaal werkbedrijf blijft de Friese gemoederen vooralsnog flink bezighouden.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!