of 62284 LinkedIn

Nieuws

 • Stemmingmakerij, noemt Bob Hoogenboom, hoogleraar Forensic Business Studies aan Nyenrode, de verhalen over aard en omvang van ondermijning door criminele activiteiten als witwassen en fraude en de rol die poortwachters als notarissen, makelaars en taxateurs daarbij zouden spelen. ‘Er is geen strafrechtelijke veroordeling geweest voor lidmaatschap van een criminele organisatie van deze poortwachters. Dat beeld is niet terug te vinden in de bronnen.’

  ‘Misplaatst superioriteitsdenken overheid kan niet meer’

  Stemmingmakerij, noemt Bob Hoogenboom, hoogleraar Forensic Business Studies aan Nyenrode, de verhalen over aard en omvang van ondermijning door criminele activiteiten als witwassen en fraude en de rol die poortwachters als notarissen, makelaars en taxateurs daarbij zouden spelen. ‘Er is geen strafrechtelijke veroordeling geweest voor lidmaatschap van een criminele organisatie van deze poortwachters. Dat beeld is niet terug te vinden in de bronnen.’

 • Noaberschap hoort bij Twente als een os bij een ezel. Althans, dat is het clichébeeld. Onderzoek van I&O Research in opdracht van  Binnenlands Bestuur  laat zien dat er waarheid in schuilt. Het aandeel Twentenaren dat het normaal vindt voor een ander te zorgen is hoger dan waar ook: twee op de drie Tukkers geven aan dat het gebruikelijk is.

  Veel socialer dan in Twente tref je het nergens

  Noaberschap hoort bij Twente als een os bij een ezel. Althans, dat is het clichébeeld. Onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur laat zien dat er waarheid in schuilt. Het aandeel Twentenaren dat het normaal vindt voor een ander te zorgen is hoger dan waar ook: twee op de drie Tukkers geven aan dat het gebruikelijk is.

 • Het amendement van CDA en GroenLinks om Schaijk uit het herindelingsvoorstel van Landerd en Uden te halen en bij Oss te voegen, is ingetrokken. Wel willen beide Kamerfracties twee jaar na de start van de nieuwe gemeente Maashorst een evaluatie, op basis waarvan kan worden besloten (alsnog) een grenswijziging door te voeren

  Fusiekou rond Schaijk uit de lucht

  Het amendement van CDA en GroenLinks om Schaijk uit het herindelingsvoorstel van Landerd en Uden te halen en bij Oss te voegen, is van tafel. De onrust die het amendement in beide gemeenten teweeg heeft gebracht, is een belangrijke reden om het amendement te wijzigen.

 • Het Rijksvastgoedbedrijf heeft beperkte mogelijkheden om de eigen gronden in te zetten voor multifunctionele doelen, zoals de energietransitie en woningbouw, en het verbeteren van de biodiversiteit en bodemkwaliteit. Veel van de gronden worden met langdurige contracten verpacht aan agrariërs. Dat schrijft staatssecretaris Knops (BZK) aan de Tweede Kamer.

  Verduurzaming rijksgronden blijkt juridisch moeilijk

  Het Rijksvastgoedbedrijf heeft beperkte mogelijkheden om de eigen gronden in te zetten voor multifunctionele doelen, zoals de energietransitie en woningbouw, en het verbeteren van de biodiversiteit en bodemkwaliteit. Veel van de gronden worden met langdurige contracten verpacht aan agrariërs. Dat schrijft staatssecretaris Knops (BZK) aan de Tweede Kamer.

 • Aan de hand van zijn paper op www.coronapapers.nl ‘Verschil in verhoudingen’ en het onderzoek dat daarmee is verbonden, gaat Boogaard in op de rol van regio’s in de aanpak van de coronacrisis. Hij analyseert of en in hoeverre er regionale verschillen bestaan, en of zulke verschillen te rechtvaardigen zijn.

  Corona College: regionale aanpak van corona

  De Vereniging Bestuurskunde (VB) heeft net als vorig jaar wetenschappers gestrikt die vanuit de eigen disciplines hun licht laten schijnen over de aanpak van de corona-pandemie. In de eerste aflevering deze Corona Colleges doet de Leidse hoogleraar Decentrale overheden Geerten Boogaard dat.

 • Het burgemeestersambt moet toekomstbestendig worden gemaakt. Gedacht kan worden aan het weghalen van taken of rechtstreekse verkiezingen. Dat stellen onderzoekers van de universiteiten van Twente, Maastricht, Leiden en Utrecht in hun onderzoek ‘Teveel van het goede? De staat van het burgemeestersambt anno 2020.’

  Sleutelen aan ambt burgemeester noodzakelijk

  Het burgemeestersambt komt steeds verder onder druk te staan. Zeker in grotere gemeenten is het werk omvangrijker en complexer geworden. De verschillende petten van een burgemeester leveren spanning op. ‘De kern van het probleem is dat het burgemeestersambt is gepolitiseerd.’ Aan de invulling van het ambt moet worden gesleuteld. Niets doen is geen optie. 

   

 • Bij de dertien Zeeuwse jeugdwethouders is een Kamerbrief van staatssecretaris Paul Blokhuis (jeugdzorg) in het verkeerde keelgat geschoten.

  Zeeuwse bestuurders boos op Blokhuis

  Een Kamerbrief van staatssecretaris Paul Blokhuis (jeugdzorg) is bij de dertien Zeeuwse wethouders jeugdzorg in het verkeerde keelgat geschoten. In die brief schrijft Blokhuis dat de Zeeuwse gemeenten veel te laat het contract met de Gecertificeerde Instelling (GI) Intervence hebben opgezegd. Dat is onjuist, stellen de wethouders.

 • Beeld: Shutterstock

  Raadsleden kritisch over Overleg Zeeuwse Overheden

  Zeeuwse volksvertegenwoordigers vinden dat het nieuwe samenwerkingsverband van lokale overheden niet aan de verwachtingen voldoet. Ze ervaren een kloof tussen hen en het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). Anderhalf jaar na de start van het OZO evalueerde Geert van Maanen het overlegorgaan en volgens hem was de start goed, maar zijn er risico’s. Niet iedereen is het over eens dat de resultaten tot nu toe voldoende zijn.

 • Het kabinet gaat ‘een klein beetje meer risico nemen, beperkt en weloverwogen. Maar het is wel degelijk een risico’, zei Rutte.

  Kabinet neemt 'meer risico', maar avondklok blijft

  2 reacties

  Het kabinet heeft besloten de avondklok voor de tweede keer te verlengen, in ieder geval tot maandag 15 maart. Tegelijk komen er enige versoepelingen, vooral vanwege de maatschappelijke en economische situatie, zo maakten premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdag bekend.

 • Inwoners uit Leusden die huishoudelijke hulp zelf kunnen betalen, moeten dat vanaf 1 april ook zelf doen. Met deze maatregel hoopt de gemeente de kosten van de Wmo betaalbaar te houden.

  Leusden zoekt ‘noodgedwongen’ grenzen Wmo op

  Inwoners die huishoudelijke hulp zelf kunnen betalen, moeten dat in Leusden vanaf 1 april ook zelf doen. Naar schatting vier op de tien inwoners die voor deze hulp bij de gemeente aankloppen, zijn volgens de gemeente financieel daadkrachtig genoeg om zelf een hulp betalen.

 • Een ruime meerderheid van de raadsleden uit gemeenten die een herindeling achter de rug heeft, staat daar nog steeds achter. Bijna een op de vijf raadsleden ziet juist liever dat de fusie ongedaan wordt gemaakt. Dat blijkt uit een enquête van het onderzoeksprogramma Pointer.

  Takenpakket gemeenten maakt herindeling noodzakelijk

  Een ruime meerderheid van de raadsleden uit gemeenten die een herindeling achter de rug heeft, staat daar nog steeds achter. Als er opnieuw over een fusie zou moeten worden gestemd, zou zeventig procent zich opnieuw uitspreken voor herindeling. Bijna een op de vijf raadsleden ziet juist liever dat de fusie ongedaan wordt gemaakt.

 • Geen van de betrokkenen vindt de wijze waarop men in de raad van Waterland met elkaar omgaat plezierig. Met die zin opent waarnemend burgemeester Sicko Heldoorn het hoofdstukje ‘beleving’ in zijn beschouwing, die een aanzet geeft tot een cultuurverbetering in de Waterlandse gemeenteraad.

  Het kan anders in Waterland

  Geen van de betrokkenen vindt de wijze waarop men in de raad van Waterland met elkaar omgaat plezierig. Met die zin opent waarnemend burgemeester Sicko Heldoorn het hoofdstukje ‘beleving’ in zijn beschouwing, die een aanzet geeft tot een cultuurverbetering in de Waterlandse gemeenteraad.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!