of 59212 LinkedIn

Nieuws

 • Veertien Twentse gemeenten pakken samen fraude in de Wmo en de jeugdhulp te voorkomen en/of misstanden aan te pakken. Met het speciaal ontwikkelde barrièremodel worden risico’s in kaart gebracht én zo nodig actie ondernomen. Bij bijna een op de vijf aanbieders is sinds de invoering van het model een verhoogd risico ontdekt.

  Twente pakt malafide zorgaanbieders aan

  De veertien Twentse gemeenten hebben de handen ineen geslagen om fraude in de Wmo en de jeugdhulp te voorkomen en/of misstanden aan te pakken. Met het speciaal ontwikkelde barrièremodel worden risico’s in kaart gebracht én zo nodig actie ondernomen. Die varieert van nader onderzoek tot het doen van aangifte. Bij bijna een op de vijf aanbieders is sinds de invoering van het model een verhoogd risico ontdekt. 

 • Nadat een groep jongeren hem in het water had gegooid wilde het Haagse raadslid Frans Hoynck van Papendrecht (50PLUS) aangifte doen, maar op het politiebureau kreeg hij te horen dat hij twee weken moest wachten. Kamerleden vroegen minister Grapperhaus om opheldering en kregen te horen dat het risico dat een zaak niet wordt opgelost niet groter wordt door een late aangifte.

  'Geen kleinere oploskans door late aangifte'

  Het Haagse raadslid Frans Hoynck van Papendrecht (50PLUS) kreeg op het politiebureau te horen dat hij twee weken moest wachten om aangifte te kunnen doen tegen een groep jongeren die hem in het water had gegooid. Kamerleden vroegen minister Grapperhaus om opheldering en kregen te horen dat het risico dat een zaak niet wordt opgelost niet groter wordt door een late aangifte. 

 • Het aantal misdrijven in Zoetermeer neemt af, maar de criminele incidenten en overlastsituaties door Zoetermeerse jongeren stijgen. Het college wil een jeugdmarshall en jeugdboa’s inzetten. Lokale partij Zoetermeer Vooruit pleit voor een hooliganaanpak.

  ‘Hooliganaanpak voor overlastgevende jongeren’

  In Zoetermeer neemt het aantal misdrijven af, maar de criminele incidenten en overlastsituaties door Zoetermeerse jongeren stijgen. Het college wil een jeugdmarshall en jeugdboa’s inzetten en lokale partij Zoetermeer Vooruit pleit zelfs voor een hooliganaanpak.

 • De Tweede Kamer gaat onderzoeken hoe de overheid is omgegaan met de risico's van de gaswinning in Groningen. Alle partijen in de Kamer steunen het voorstel van GroenLinks voor een parlementaire enquête, het zwaarste onderzoeksinstrument dat het parlement ter beschikking heeft.

  Parlementaire enquête naar gaswinning Groningen

  1 reactie

  De Tweede Kamer gaat onderzoeken hoe de overheid is omgegaan met de risico's van de gaswinning in Groningen. Alle partijen in de Kamer steunen het voorstel van GroenLinks voor een parlementaire enquête, het zwaarste onderzoeksinstrument dat het parlement ter beschikking heeft.

 • En weer is een gemeente door de hoogste bestuursrechter teruggefloten over het gevoerde beleid rondom huishoudelijke hulp. Dit keer is het Enschede. 'Deze uitspraak heeft grote consequenties voor álle gemeenten die op resultaat indiceren’, stelt advocaat Petra Gerritsen van Bolwerk Advocaten uit Enschede.

  Resultaatgericht indiceren opnieuw onder vuur

  Opnieuw is een gemeente door de hoogste bestuursrechter op de vingers getikt over het gevoerde beleid rondom huishoudelijke hulp. Dit keer is het Enschede, waar de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft geoordeeld dat een indicatie op resultaat, zonder deze te vertalen in een concreet aantal uren, niet mag. Ook niet als wel de frequentie wordt aangegeven. ‘Deze uitspraak heeft grote consequenties voor álle gemeenten die op resultaat indiceren’, stelt advocaat Petra Gerritsen van Bolwerk Advocaten uit Enschede.

 • Amsterdam steekt de komende vier jaar 22,9 miljoen euro in de aanpak van het lerarentekort. Er komt onder meer extra ondersteuning van scholen met de grootste tekorten en er wordt geld gestoken in reiskostenvergoedingen voor leraren van buiten de stad. De plannen moeten vijfhonderd extra leraren opleveren.

  22,9 miljoen voor aanpak lerarentekort Amsterdam

  Reageer

  Amsterdam steekt de komende vier jaar 22,9 miljoen euro in de aanpak van het lerarentekort. Er komt onder meer extra ondersteuning van scholen met de grootste tekorten en er wordt geld gestoken in reiskostenvergoedingen voor leraren van buiten de stad. De plannen moeten vijfhonderd extra leraren opleveren.

 • Nederland moet compleet nieuwe software bouwen voor bij verkiezingen. Het huidige systeem, de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV), is na zo'n tien jaar aan vervanging toe, zegt de Kiesraad in het maandag verschenen jaarverslag. De raad praat erover met de minister van Binnenlandse Zaken.

  Verkiezingssoftware aan vervanging toe

  3 reacties

  Nederland moet compleet nieuwe software bouwen voor bij verkiezingen. Het huidige systeem, de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV), is na zo'n tien jaar aan vervanging toe, zegt de Kiesraad in het maandag verschenen jaarverslag. De raad praat erover met de minister van Binnenlandse Zaken.

 • Als het aan de gemeente Veere ligt, mogen ambtenaren niet meer roken onder werktijd. Tijdens de koffie- of lunchpauze is het wel toegestaan, want daar gaat de gemeente niet over, maar niet tijdens werktijd. De ondernemingsraad moet er nog wel mee akkoord gaan, maar anders moeten de verstokte rokers naar omliggende gemeenten verkassen.

  Veere stelt rookverbod in voor ambtenaren

  Ambtenaren mogen niet meer roken onder werktijd, als het aan de gemeente Veere ligt. Tijdens de koffie- of lunchpauze is het wel toegestaan, want daar gaat de gemeente niet over, maar niet tijdens werktijd. De ondernemingsraad moet er nog wel mee akkoord gaan, maar anders moeten de verstokte rokers naar omliggende gemeenten verkassen.

 • De ‘Basisscan integriteit voor kandidaat-bestuurders’ legt de grondslag voor een zorgvuldige voorbereiding, uitvoering en borging van screening van kandidaat-bestuurders. Kandidaat-bestuurders en (lokale) overheden weten voortaan vooraf waar mogelijke (politieke) kwetsbaarheden liggen.

  Basisscan test integriteit van kandidaat-bestuurders

  De ‘Basisscan integriteit voor kandidaat-bestuurders’ legt de grondslag voor een zorgvuldige voorbereiding, uitvoering en borging van screening van kandidaat-bestuurders. Kandidaat-bestuurders en (lokale) overheden weten voortaan vooraf waar mogelijke (politieke) kwetsbaarheden liggen.

 • Een ‘gastspion’ die onderzoek doet op het stadhuis van Heerlen is voortaan uit den boze. De gemeente Heerlen gaat niet meer klakkeloos akkoord met een verzoek van een bevriende, 'betrouwbare' overheidspartner om een integriteitsbureau onderzoek te laten doen in de eigen gemeente.

  Geen 'gastspionnen' meer in Heerlen

  De gemeente Heerlen gaat voortaan niet meer klakkeloos akkoord met een verzoek van een bevriende, 'betrouwbare' overheidspartner om een integriteitsbureau onderzoek te laten doen in de eigen gemeente. Een zogenoemde ‘gastspion’ die e-mailonderzoek doet op het stadhuis is daarmee uit den boze.

 • Ook vier jaar geleden waren de Limburgse leden het meest afwezig, aldus het onderzoek. Bij de Provinciale Staten van Gelderland en Noord-Brabant ligt het verzuim met 3,5 procent juist het laagst. Volgens het onderzoek is het verzuim landelijk wel gedaald ten opzichte van de vorige periode. Dat was gemiddeld 5,4 procent en is nu 4,9 procent.

  Statenleden Limburg het meeste afwezig

  Reageer

  Van alle Statenleden in Nederland verzuimden de leden van Provinciale Staten in Limburg de afgelopen periode het meest bij vergaderingen: 7,6 procent. Dat hebben de NOS en de regionale omroepen onderzocht op basis van de presentielijsten van de afgelopen bestuursperiode.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers