of 60831 LinkedIn

Nieuws

 • De huishoudelijke hulp moet uit de Wmo worden gehaald en naar de bijzondere bijstand worden overgeheveld. Dat wil Oldenzaal, die voor dit plan steun zoekt bij gemeenten en de Tweede Kamer.

  ‘Poetshulp’ moet overgeheveld naar bijzondere bijstand

  De huishoudelijke hulp moet uit de Wmo worden gehaald en naar de bijzondere bijstand worden overgeheveld. Een motie met die strekking heeft de raad van Oldenzaal aangenomen en is door het college omarmd. De gemeente hoopt op steun van andere gemeenten om zo een stevige lobby richting Den Haag te kunnen voeren.

 • Promotieonderzoek van bestuurskundige Shelena Keulemans aan de Erasmus Universiteit Rotterdam ontkracht het vooroordeel van de negatieve houding van de contactambtenaar tegenover de burger. De houding van contactambtenaren is over het algemeen positief. Direct leidinggevenden kunnen er bovendien een positieve invloed op uitoefenen. Keulemans promoveert vandaag op haar proefschrift.

  Houding contactambtenaar positiever dan gedacht

  Promotieonderzoek van bestuurskundige Shelena Keulemans aan de Erasmus Universiteit Rotterdam ontkracht het vooroordeel van de negatieve houding van de contactambtenaar tegenover de burger. De houding van contactambtenaren is over het algemeen positief. Direct leidinggevenden kunnen er bovendien een positieve invloed op uitoefenen. Keulemans promoveert vandaag op haar proefschrift.

 • De Raad van Europa roept Nederland op meer te doen voor de regionale talen. Zo moet het aantal uren onderwijs in het Fries omhoog en moeten het Limburgs en het Nedersaksisch meer aandacht krijgen in lesprogramma's.

  Raad van Europa wil meer aandacht voor Fries en Limburgs

  3 reacties

  De Raad van Europa roept Nederland op meer te doen voor de regionale talen. Zo moet het aantal uren onderwijs in het Fries omhoog en moeten het Limburgs en het Nedersaksisch meer aandacht krijgen in lesprogramma's.

 • De gemeenteraden van Druten en Wijchen zijn akkoord met een draagvlakonderzoek naar herindeling tussen beide gemeenten. In december nemen beide raden een besluit om al dan niet bestuurlijk te fuseren.

  Raden akkoord met draagvlakonderzoek herindeling

  De gemeenteraden van Druten en Wijchen hebben ingestemd met een draagvlakonderzoek naar herindeling tussen beide gemeenten. Onderdeel van dat onderzoek is een inwonersenquête. Begin december nemen beide raden een besluit om al dan niet bestuurlijk te fuseren.

 • Het totaal aantal samenwerkingsverbanden is ten opzichte van 2017 toegenomen van 1095 naar 1284 – een stijging van 17 procent. Dat blijkt uit een inventarisatie dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is uitgevoerd door PROOF Adviseurs en KWINK groep.

  Samenwerkingsverbanden blijven toenemen

  Het totaal aantal geïnventariseerde samenwerkingsverbanden is ten opzichte van 2017 toegenomen van 1095 naar 1284 – een stijging van 17 procent. Het werkelijk aantal samenwerkingsverbanden ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet alle overheden altijd volledig overzicht hebben.

 • Werkenden in Nederland ervaren in 2020 iets meer werkgeluk dan in eerdere jaren. Het cijfer steeg licht met 0,1 procent van 7,2 naar 7,3. Dat blijkt uit het Onderzoek Werkgeluk 2020 dat maandag op de eerste dag van de Week van het Werkgeluk online werd gepresenteerd door de Monitor Groep. Werkenden bij de overheid, publieke sector en liefdadigheid geven hun werkgeluk zelfs een 7,4. In 2019 was dat een 7.2.

  Hoger cijfer voor werkgeluk ambtenaar

  Werkenden in Nederland ervaren in 2020 iets meer werkgeluk dan in eerdere jaren. Het cijfer steeg licht met 0,1 procent van 7,2 naar 7,3. Dat blijkt uit het Onderzoek Werkgeluk 2020 dat maandag op de eerste dag van de Week van het Werkgeluk online werd gepresenteerd door de Monitor Groep. Werkenden bij de overheid, publieke sector en liefdadigheid geven hun werkgeluk zelfs een 7,4. Vorig jaar was dat een 7,2.

 • Steden willen een grotere rol in de Verenigde Naties, schrijven ze in een open brief. ‘Lokale vraagstukken zijn steeds vaker internationaal verweven’, aldus Haags burgemeester Jan van Zanen.

  Steden: geef ons meer invloed in VN

  Steden willen een grotere rol in de Verenigde Naties, schrijven ze in een open brief. ‘Lokale vraagstukken zijn steeds vaker internationaal verweven’, aldus Haags burgemeester Jan van Zanen. 

 • De huidige burgemeester Piet Bruinooge liet in augustus weten te stoppen als burgemeester van Alkmaar. Bruinooge verhuist op 65-jarige leeftijd terug naar Zeeland, waar hij is geboren.

  Emile Roemer waarnemend burgemeester Alkmaar

  Voormalig SP-leider Emile Roemer (58) wordt per 1 oktober waarnemend burgemeester van Alkmaar. Dat meldt de provincie Noord-Holland. Het streven is dat voor het zomerreces 2021 de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester is afgerond met de benoeming en installatie van een nieuwe burgemeester.

 • Tussen systeem en maatwerk, is dit jaar het thema van de verkiezing Overheidsmanager van het jaar. De drie finalisten die daar het best invulling aan hebben gegeven zijn door de jury onder voorzitterschap van commissaris van de Koning in de provincie Drenthe Jetta Klijnsma bekendgemaakt.

  Finalisten Overheidsmanager van het Jaar 2020 bekend

  Tussen systeem en maatwerk, is dit jaar het thema van de verkiezing Overheidsmanager van het jaar. De drie finalisten die daar het best invulling aan hebben gegeven zijn door de jury onder voorzitterschap van commissaris van de Koning in de provincie Drenthe Jetta Klijnsma bekendgemaakt.

 • De kwaliteit van inspraakprocedures en participatieprocessen bij digitale alternatieven staat onder druk, vinden vooral kleine en middelgrote gemeenten. Digitale participatievormen zouden ‘niet zorgvuldig, zinvol of breed genoeg’ zijn. Ook invloed van inwoners en de lengte en de uitkomsten van processen zijn reden tot zorg. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot in opdracht van Democratie in Actie.

  Bezorgdheid over digitale participatievormen

  De kwaliteit van inspraakprocedures en participatieprocessen bij digitale alternatieven staat onder druk, vinden vooral kleine en middelgrote gemeenten. Digitale participatievormen zouden ‘niet zorgvuldig, zinvol of breed genoeg’ zijn. Ook invloed van inwoners en de lengte en de uitkomsten van processen zijn reden tot zorg. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot in opdracht van Democratie in Actie.

 • De drie veiligheidsregio’s in Brabant willen overleg met de carnavalsverenigingen en de carnavalsfederatie in deze provincie over carnaval 2021. Dit 'omdat carnaval niet gevierd kan worden zoals we dat gewend zijn', aldus de voorzitters Jack Mikkers, John Jorritsma en Theo Weterings van de drie regio’s in een verklaring maandagavond.

  Brabantse veiligheidsregio's willen carnavalsoverleg

  Reageer

  De drie veiligheidsregio’s in Brabant willen overleg met de carnavalsverenigingen en de carnavalsfederatie in deze provincie over carnaval 2021. Dit 'omdat carnaval niet gevierd kan worden zoals we dat gewend zijn', aldus de voorzitters Jack Mikkers, John Jorritsma en Theo Weterings van de drie regio’s in een verklaring maandagavond.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!