of 59281 LinkedIn

Nieuws

 • Het rijksmonumentale voormalig klooster het Hoompje in het Zeeuws-Vlaamse Sluis is niet meer te redden. Dat zegt wethouder Peter Ploegaert (CDA, Ruimtelijke Ordening) tegen Omroep Zeeland. De gemeente Sluis heeft de hoop opgegeven.

  Sluis staat machteloos tegen verkrotting

  Het rijksmonumentale voormalig klooster het Hoompje in het Zeeuws-Vlaamse Sluis is niet meer te redden. Dat zegt wethouder Peter Ploegaert (CDA, Ruimtelijke Ordening) tegen Omroep Zeeland. De gemeente Sluis heeft de hoop opgegeven.

 • Over herindelingen van gemeenten die in verschillende provincies liggen, moet niet te licht worden gedacht. Dat stelt adviseur George Postma van Lysias Advies, die het proces begeleidde.

  Herindeling ‘over de grens’ complex

  Er moet niet te licht worden gedacht over herindelingen van gemeenten die in verschillende provincies liggen. De herindelingen tot de gemeente Vijfheerenlanden leert dat de keuze voor een provincie, de transitie van taken van de verplichte gemeenschappelijke regelingen en de verrekening van de transitiekosten ‘complex en emotioneel geladen’ zijn.

 • Het ‘breed offensief’ voor werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking krijgt zijn beslag. Afgelopen week werd het wijzigingsvoorstel voor de Participatiewet van staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) gepubliceerd ter internetconsultatie. Wat zijn de belangrijkste voorstellen die een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij moet brengen?

  Gestroomlijnd proces loonkostensubsidie in de maak

  Het ‘breed offensief’ voor werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking krijgt zijn beslag. Afgelopen week werd het wijzigingsvoorstel voor de Participatiewet van staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) gepubliceerd ter internetconsultatie. Wat zijn de belangrijkste voorstellen die een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij moet brengen?

 • Het afschaffen van de identificatieplicht bij milieustraten om inleveren van drugsafval te vergemakkelijken of het instellen van een ‘drugsluikje’ om afval van drugsproductie te dumpen valt niet te rijmen met de topprioriteit van dit kabinet: de aanpak van drugscriminaliteit als grootste aanjager van ondermijnende criminaliteit. Dat schrijft minister Grapperhaus in antwoord op Kamervragen van D66 en 50PLUS.

  Kabinet geen voorstander van ‘drugsluikje’

  Een ‘drugsluikje’ om afval van drugsproductie te dumpen of het afschaffen van de identificatieplicht bij milieustraten voor het inleveren van drugsafval valt niet te rijmen met de topprioriteit van dit kabinet: de aanpak van drugscriminaliteit als grootste aanjager van ondermijnende criminaliteit. Dat schrijft minister Grapperhaus in antwoord op Kamervragen van D66 en 50PLUS.

 • Betere informatie-uitwisseling is onontbeerlijk voor burgemeesters in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Dat schrijft het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) in een kritische reactie op advies van de Raad van State. Het NGB zal de reactie vandaag opsturen naar minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

  Kritiek burgemeesters op RvS-advies bevoegdheden

  Betere informatie-uitwisseling is onontbeerlijk voor burgemeesters in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Dat schrijft het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) in een kritische reactie op advies van de Raad van State. Het NGB zal de reactie vandaag opsturen naar minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

 • De gemeente Amsterdam is mogelijk gedupeerd als gevolg van verboden prijsafspraken door aannemers bij grond- weg- en waterbouwprojecten. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakte bekend een onderzoek te zijn gestart naar onregelmatigheden bij aanbestedingen. Het gaat om projecten van tussen de 100.000 en 2 miljoen euro.

  ACM onderzoekt aanbestedingen Amsterdam

  Reageer

  De gemeente Amsterdam is mogelijk gedupeerd als gevolg van verboden prijsafspraken door aannemers bij grond- weg- en waterbouwprojecten. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakte bekend een onderzoek te zijn gestart naar onregelmatigheden bij aanbestedingen. Het gaat om projecten van tussen de 100.000 en 2 miljoen euro.

 • De gemeenteraad en het college van IJsselstein zijn te veel met zichzelf bezig. Dat blijkt uit een digitale enquête onder 1.500 IJsselsteiners. Bijna de helft daarvan is kritisch over het gemeentebestuur.

  Kritiek op college en raad IJsselstein

  College en gemeenteraad van IJsselstein zijn te veel met zichzelf bezig. Dat blijkt uit een digitale enquête onder 1.500 IJsselsteiners. Bijna de helft daarvan is kritisch over het gemeentebestuur. Zeventig procent van de inwoners wil meer bij het gemeentelijke beleid worden betrokken.

 • Gemeentekoepel VNG en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken NVvB zetten vraagtekens bij de name en shame-plannen van minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren. Er zijn wellicht effectievere maatregelen om gemeenten te motiveren aan de wet te voldoen.

  VNG niet blij met ‘stok’ Ollongren

  De VNG en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken NVvB zetten vraagtekens bij de name en shame-plannen van minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren. Zij wil de namen van gemeenten die de uitslag van de Europese verkiezingen straks weer niet volgens het boekje op gemeentelijke websites publiceren, vermelden op internet. De VNG en de NVvB vragen zich af of er wellicht effectievere maatregelen zijn om gemeenten te motiveren aan de wet te voldoen en gaat daarover in gesprek met het ministerie.

 • FNV kondigt aan dat er vanaf volgende week werkonderbrekingen zijn in diverse gemeentehuizen. De vakbond gaat dan op de werkvloer in gesprek met de achterban over de te volgen koers om te komen tot goede cao-afspraken. Een grote actie is te verwachten op het VNG-congres op 4 juni in Barneveld.

  FNV bereidt cao-acties voor

  FNV kondigt aan dat er vanaf volgende week werkonderbrekingen zijn in diverse gemeentehuizen. De vakbond gaat dan op de werkvloer in gesprek met de achterban over de te volgen koers om te komen tot goede cao-afspraken.

 • Forum voor Democratie (FVD), VVD en CDA willen in Zuid-Holland een college vormen. Ze hebben nog wel een vierde partij nodig. Die wordt de komende tijd gezocht.

  FvD zoekt in Zuid-Holland vierde partij

  2 reacties

  Forum voor Democratie (FVD), VVD en CDA zijn het in Zuid-Holland eens geworden over wat ze willen bereiken als ze samen gaan besturen. Dat wil nog niet zeggen dat ze ook echt gaan besturen, want ze hebben een vierde partij nodig voor een meerderheid. Die partner gaan ze de komende periode zoeken.

 • De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat geen vervolgonderzoek doen naar de vuurwerkramp in Enschede van mei 2000. Voormalig OVV-voorzitter Tjibbe Joustra heeft dat vorige week, vlak voor zijn vertrek, in een brief gemeld aan Kamervoorzitter Khadija Arib. De Tweede Kamer heeft die brief donderdag gepubliceerd.

  Vuurwerkramp Enschede niet verder onderzocht

  2 reacties

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet geen vervolgonderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede van mei 2000. Voormalig OVV-voorzitter Tjibbe Joustra heeft dat vorige week, vlak voor zijn vertrek, in een brief gemeld aan Kamervoorzitter Khadija Arib. De Tweede Kamer heeft die brief donderdag gepubliceerd.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers