of 63000 LinkedIn

Nieuws

 • Wat bezielde de waarnemend burgemeester van Waalre, Jan Boelhouwer, om de openbaarheid te zoeken met zijn pessimistische kijk op de bestuurscultuur in de Brabantse gemeente? Dat vragen de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Waalre zich af in een schrijven aan hem.

  Fractievoorzitters Waalre teleurgesteld in burgemeester

  Wat bezielde de waarnemend burgemeester van Waalre, Jan Boelhouwer, om de openbaarheid te zoeken met zijn pessimistische kijk op de bestuurscultuur in de Brabantse gemeente? Dat vragen de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Waalre zich af in een schrijven aan hem.

 • Driekwart van de gemeenten maakt geen gebruik van de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast – de Wet MBVEO. Grote gemeenten passen de wet vaker toe dan kleine gemeenten. Dit terwijl een aanzienlijk deel van de kleine gemeenten ook te maken heeft met ernstige of structurele overlast.

  Gemeenten zetten voetbalvandalismewet nauwelijks in

  Driekwart van de gemeenten maakt geen gebruik van de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast – de Wet MBVEO. Grote gemeenten passen de wet vaker toe dan kleine gemeenten. Dit terwijl een aanzienlijk deel van de kleine gemeenten ook te maken heeft met ernstige of structurele overlast.

 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een gemeente voor het eerst onder verzwaard toezicht gesteld, omdat ze zich zorgen maakt over de bescherming van de gevoelige gegevens van de inwoners. In een nieuwsbericht vermeldt de AP de betreffende gemeente niet. Het gaat om Hellevoetsluis, zo heeft de gemeente inmiddels bevestigd.

  AP bezorgd over slecht privacybeleid in Hellevoetsluis

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een gemeente voor het eerst onder verzwaard toezicht gesteld, omdat ze zich zorgen maakt over de bescherming van de gevoelige gegevens van de inwoners. In een nieuwsbericht vermeldt de AP de betreffende gemeente niet. Het gaat om Hellevoetsluis, zo heeft de gemeente inmiddels bevestigd.

 • De invloed van lokale en regionale besturen zou moeten worden geregeld in het Verdrag van Lissabon. Die boodschap gaf Herman van Rompuy af aan Europese lokaal en regionaal bestuurders in het Comité van de Regio´s in de aanloop naar de start van de Conferentie over de Toekomst van Europa.

  ‘Lokale invloed regelen in Verdrag van Lissabon’

  De invloed van lokale en regionale besturen zou moeten worden geregeld in het Verdrag van Lissabon. Die boodschap gaf Herman van Rompuy af aan Europese lokaal en regionaal bestuurders in het Comité van de Regio´s in de aanloop naar de start van de Conferentie over de Toekomst van Europa.

 • De gemeente Rotterdam gaat de schulden afbetalen van ouders die zijn getroffen door de toeslagenaffaire. Volgens Rotterdam duurt het te lang voordat de afspraken tussen het Rijk en de schuldeisers rond zijn en de stad wil daar niet op wachten.

  Rotterdam betaalt schulden gedupeerde ouders

  1 reactie

  Rotterdam gaat de schulden afbetalen van ouders die zijn getroffen door de toeslagenaffaire. Volgens Rotterdam duurt het te lang voordat de afspraken tussen het rijk en de schuldeisers rond zijn. De de stad wil daar niet op wachten.

 • Er zijn echter geen grote knelpunten in het functioneren van burgemeesters die vergaande aanpassingen aan het burgemeestersambt nodig maken. Het lokale democratisch bestel in zijn geheel moet onder de loep worden genomen. Dat stellen het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

  Burgemeester moet voorzitter gemeenteraad blijven

  Het voorzitterschap van de gemeenteraad moet in handen van de burgemeester blijven. Burgemeesters voelen zich vaak ‘onthand’ in hun rol als procesbewaker en bevorderaar van bestuurlijke integriteit. Er zijn echter geen grote knelpunten in het functioneren van burgemeesters die vergaande aanpassingen aan het burgemeestersambt nodig maken. Het lokale democratisch bestel in zijn geheel moet onder de loep worden genomen. En de politieke cultuur moet worden verbeterd.

 • Huisartsen zijn nog steeds de belangrijkste verwijzers voor jeugdhulp. In de recent gesloten bestuurlijke afspraken over de 613 miljoen euro extra voor de jeugdzorg voor dit jaar tussen kabinet en VNG, is afgesproken dat gemeenten de medische verwijsroute nu al mogen versmallen. Huisartsen en specialisten mogen jongeren alleen nog verwijzen naar door gemeente gecontracteerde aanbieders. ‘Dat is in strijd met de Jeugdwet.’

  Inperken huisarts als verwijzer jeugdhulp mag niet

  Huisartsen zijn nog steeds de belangrijkste verwijzers voor jeugdhulp. In de recente bestuurlijke afspraken over de 613 miljoen euro extra voor de jeugdzorg tussen kabinet en VNG, is vastgelgd dat gemeenten de medische verwijsroute mogen versmallen. Huisartsen en specialisten mogen jongeren alleen nog verwijzen naar door gemeente gecontracteerde aanbieders. ‘Dat is in strijd met de Jeugdwet.’

 • Het college van Scherpenzeel doet een dringend beroep op minister Ollongren van Binnenlandse Zaken om zich actief te bemoeien met de lopende herindelingsprocedure met Barneveld. De onderlinge verhoudingen verslechteren in rap tempo en er is een bestuurlijke patstelling ontstaan.

  Ollongren moet rol pakken in Scherpenzeel

  Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken moet zich actief bemoeien met de lopende herindelingsprocedure Barneveld-Scherpenzeel. Dat stelt het college van Scherpenzeel in een pittige brief aan de minister. De onderlinge verhoudingen tussen beide gemeenten verslechteren in rap tempo en er is een bestuurlijke patstelling ontstaan.

 • 'In feite wordt zo de Tweede Kamer gepasseerd.'

  'Minister Koolmees passeert de Tweede Kamer'

  Het rijk lijkt tegemoet te komen aan de wens van gemeenten en schuldhulpverleners om de BKR-registratie alleen in te zetten als het gaat om problematische schulden. Maar volgens schuldenexpert André Moerman zit er een addertje onder het gras. 

 • Bijna een op de vier Statenleden was bij de start van deze bestuursperiode in 2019 onvoldoende voorbereid. Een derde was ‘redelijk’ voorbereid en 45 procent goed. Dat blijkt uit het midterm-onderzoek onder Statenleden dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door Necker van Naem.

  Voorbereiding op Statenwerk laat te wensen over

  Nog niet de helft van de Statenleden was goed voorbereid op het werk voor Provinciale Staten bij de start van de huidige bestuursperiode in 2019. Bijna een kwart was onvoldoende voorbereid en een derde ‘redelijk’. Corona moet niet meer te lang duren, stellen Statenleden. Digitaal politiek bedrijven gaat stroever door het ontbreken van wandelgangen en informeel contact.

 • Beeld: Shutterstock

  Happy hours verbieden met Alcoholwet

  Onder de nieuwe Alcoholwet kunnen gemeenten sommige gebieden aanwijzen als alcoholoverlastgebieden, waar strengere regels gelden. De wet, die waarschijnlijk per 1 juli in werking treedt, maakt het verder onder andere mogelijk dat op bijvoorbeeld bierfietsen of partyboten iemand met een diploma sociale hygiëne aanwezig moet zijn. Ook wordt zogeheten wederverstrekking strafbaar.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!