of 59318 LinkedIn

Nieuws

 • Om gedupeerde particulieren helemaal uit de brand te helpen is er jaarlijks 400.000 euro nodig, schatten de provincies en de gemeenten. Het geld dat overblijft, is beschikbaar voor opruimwerk op grond die eigendom is van de gemeente. Die moet wel zelf ook haar steentje bijdragen.

  Rijk betaalt voor opruimen drugsafval

  Reageer

  Wie achtergelaten drugsafval op zijn grond aantreft, krijgt de kosten van het opruimwerk de komende jaren helemaal vergoed. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie legt daarvoor 1 miljoen euro per jaar opzij.

 • Fotograaf: Casper Rila-500WATT

  Wethouder betaalt ontslagvergoeding deels terug

  De Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga (VVD) betaalt 33.000 euro van de 48.000 euro die hij bij zijn vertrek ontving voor zijn directeurschap bij woningcorporatie Woonbond terug. Hij vindt het belangrijk dat een wethouder te boek staat als een ‘onberispelijke, integere en gemotiveerde bestuurder van Rotterdam’. Hij betreurt de gewekte indruk dat het ging om een ‘gouden handdruk’.

 • Dertien vrouwelijke gedeputeerden tellen de tot nu tot gevormde colleges van Gedeputeerde Staten; 22 procent van het totaal. Flevoland en Zuid-Holland kunnen het beeld nog iets bijstellen; daar zijn nog geen colleges gevormd

  Vrouwelijke gedeputeerden ver te zoeken

  In de tot nu tot gevormde colleges van Gedeputeerde Staten (GS) zitten slechts veertien vrouwelijke gedeputeerden; een krappe 24 procent van het totaal. Drenthe is en blijft helemaal een mannenbolwerk; naast de vijf mannelijke gedeputeerden is alleen de commissaris van de koning een vrouw. Het streven van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is dat in de toekomst tussen de 40 en 60 procent van de functies in politiek en bestuur door vrouwen wordt bekleed.

 • Uit een enquête van Binnenlands Bestuur in samenwerking met BDO onder vooral gemeenten blijkt dat 63 procent van de respondenten aangeeft dat de opgaven geheel of gedeeltelijk centraal staan in de organisatie. Van de organisaties die aangeven nog niet zo te werken, geeft 67 procent aan ambitie te hebben dat in de nabije toekomst wel te gaan doen, 28 procent weet het niet.

  Opgavegericht werken lastig

  Twee op de drie gemeenten zeggen geheel of deels opgavegericht te werken. Daarbij is in de organisatie de aanpak van maatschappelijke knelpunten leidend en niet de afdelingsstructuur van de organisatie. Van een leien dakje gaat dat vaak zelden.

 • VVD, CDA en PvdA zitten in vrijwel alle tot nu toe gevormde colleges, ondanks het verlies van deze partijen. De vorming van nieuwe colleges duurde wel erg lang.

  Geen aardverschuivingen in provincieland

  De klassieke bestuurderspartijen VVD, CDA en PvdA zitten in vrijwel alle tot nu toe gevormde colleges, ondanks het verlies van deze partijen. Limburg heeft geschiedenis geschreven: het is de eerste provincie ooit met een extraparlementair college van Gedeputeerde Staten. De vorming van nieuwe colleges duurde dit keer wel erg lang.

 • De gemeente Rotterdam maakt niet verder gebruik van het fraude-opsporingsinstrument Systeem Risico-Indicatie (SyRI). Dat schrijft burgemeester Ahmed Aboutaleb aan de gemeenteraad. Reden daarvoor is ‘onvoldoende voortgang in zekerheid over de voorwaarden voor deze aanpak.’

  Rotterdam kapt met SyRI

  De gemeente Rotterdam maakt niet verder gebruik van het fraude-opsporingsinstrument Systeem Risico-Indicatie (SyRI). Dat schrijft burgemeester Ahmed Aboutaleb aan de gemeenteraad. Het blijft te onduidelijk of het systeem voldoet aan de privacywetgeving.

 • De branche is de afgelopen jaren erg veranderd, stelt de gemeente, en daardoor staat de traditionele, vergunde raamprostitutie in de binnenstad onder druk. Voor de massaal toestromende toeristen zijn de ramen vaak niet meer dan een attractie om naar te kijken, met alle drukte en overlast van dien.

  Aanpak misstanden raamprostitutie

  2 reacties

  Amsterdam wil iets doen aan de misstanden in, en overlast door, de raamprostitutie. Met onder meer sekswerkers en exploitanten zijn daarvoor scenario's opgesteld en die legt burgemeester Femke Halsema voor aan de gemeenteraad. Te denken valt aan het dichtdoen van de gordijnen.

 • de kamsalamander zorgde er bijna twintig jaar geleden eigenhandig voor dat de gemeente Vught miljoenen euro’s kwijt was aan claims van al gekochte grond plus gederfde inkomsten voor een woningbouwproject aan de Hoevensestraat. Nu is de grond weer in het nieuws. Burgemeester Roderick van de Mortel heeft namelijk een feitenonderzoek ingesteld na vermoedens van belangenverstrengeling.

  Onderzoek belangenverstrengeling bouwlocatie Vught

  Bijna twintig jaar geleden zorgde de kamsalamander er eigenhandig voor dat de gemeente Vught miljoenen euro’s kwijt was aan claims van al gekochte grond plus gederfde inkomsten voor een woningbouwproject aan de Hoevensestraat. Nu is de grond weer nieuws. Burgemeester Roderick van de Mortel heeft namelijk een feitenonderzoek ingesteld na vermoedens van belangenverstrengeling.

 • Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft de commissaris van de Koning in Limburg om opheldering gevraagd, naar aanleiding van berichtgeving over het toekennen door het provinciebestuur van baantjes aan ex-politici. Ollongren wil onder meer weten of er regels of wetten zijn overtreden, en waarom Limburg een regel die andere provincies hanteren tegen draaideurgedrag heeft geschrapt.

  Uitleg geëist van Limburg over baantjes

  1 reactie

  Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft de commissaris van de Koning in Limburg om opheldering gevraagd, naar aanleiding van berichtgeving over het toekennen door het provinciebestuur van baantjes aan ex-politici. Ollongren wil onder meer weten of er regels of wetten zijn overtreden, en waarom Limburg een regel die andere provincies hanteren tegen draaideurgedrag heeft geschrapt.

 • De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de BUIG-budgetten van Utrecht, Den Haag, Den Bosch en Amersfoort is in die gemeenten met gejuich ontvangen. Staatssecretaris Tamara van Ark moet een nieuw besluit nemen over de BUIG-budgetten over 2015 van de vier gemeenten. Hoe verstrekkend de gevolgen van de uitspraak mogelijk zijn, is nog niet duidelijk.

  Gevolgen CRvB-uitspraak nog niet in kaart

  De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de BUIG-budgetten van Utrecht, Den Haag, Den Bosch en Amersfoort is in die gemeenten met gejuich ontvangen. Staatssecretaris Tamara van Ark moet een nieuw besluit nemen over de BUIG-budgetten over 2015 van de vier gemeenten. Hoe verstrekkend de gevolgen van de uitspraak mogelijk zijn, is nog niet duidelijk.

 • Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven toonde zich opgelucht dat SP-raadslid Murat Memis in Turkije is vrijgesproken. Met de vrijspraak komt volgens hem ‘een einde aan een bizarre periode’.

  Eindhovens raadslid Memis in Turkije vrijgesproken

  Reageer

  Het Eindhovense SP-raadslid Murat Memis is dinsdag in Turkije vrijgesproken. Dat heeft SP-leider Lilian Marijnissen gemeld. Ze was bij de rechtszaak van haar 31-jarige partijgenote in de stad Antalya aanwezig. 

 • Doel van het gisteren getekende bestuurlijk akkoord tussen het Ministerie van Justitie & Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), reclasseringsorganisaties en gemeenten is om ex-gedetineerden succesvoller te laten terugkeren in de samenleving. Goede informatie-uitwisseling is hiervoor een belangrijke voorwaarde. In een wetsvoorstel is hiervoor een wettelijke grondslag geregeld.

  Veiligheid boven privacy bij re-integratie gedetineerde

  Ex-gedetineerden succesvoller laten terugkeren in de samenleving is het doel van het gisteren getekende bestuurlijk akkoord tussen het Ministerie van Justitie & Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), reclasseringsorganisaties en gemeenten. Goede informatie-uitwisseling is hiervoor een belangrijke voorwaarde. In een wetsvoorstel is hiervoor een wettelijke grondslag geregeld.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers