of 62236 LinkedIn

Nieuws

 • Dat instituut deed in opdracht van de Anne Frank Stichting onderzoek naar wat Nederlanders belangrijk vinden aan de democratie. Daarvoor werden van 2019 tot begin 2020, dus nog voor de coronacrisis, bijna 1500 Nederlanders van 18 jaar en ouder ondervraagd.

  Steun voor democatie niet onvoorwaardelijk

  1 reactie

  Urgente problemen mogen op een niet-democratische manier worden aangepakt, vindt een aanzienlijk aantal Nederlanders volgens het Verwey-Jonker Instituut. Ondanks dat de meeste Nederlanders de democratie en rechtsstaat steunen, blijkt deze steun niet altijd onvoorwaardelijk.

 • Bijna de helft van de griffiers (45 procent) was in mei 2020 positief over het digitaal vergaderen. In november is dat percentage gestegen naar 55 procent. Dat blijkt uit onderzoek voor de Evaluatiecommissie Tijdelijke Wet Digitale Beraadslaging.

  Tevredenheid over digitale raadsvergaderingen groeit

  Bijna de helft van de griffiers (45 procent) was in mei 2020 positief over het digitaal vergaderen. In november is dat percentage gestegen naar 55 procent. Dat blijkt uit onderzoek voor de Evaluatiecommissie Tijdelijke Wet Digitale Beraadslaging. In mei 2020 had 87 procent van de gemeenten en provincies in Nederland al digitaal vergaderd.

 • Burgemeesters willen hun takenpakket niet drastisch op de schop nemen. Een discussie over hun positie en takenpakket moet samengaan met een discussie over het hele democratische bestel, vinden zij.

  Burgemeesters willen roer niet drastisch omgooien

  Burgemeesters staan niet te springen om hun takenpakket drastisch op de schop te nemen. Een discussie over hun positie en takenpakket moet samengaan met een discussie over het hele democratische bestel, vinden zij. Wel stellen de burgemeesters dat ze regelmatig worden opgezadeld met nieuwe taken en bevoegdheden die niet per se in de burgemeestersportefeuille passen. Dit leidt ertoe dat het burgemeestersambt een spreekwoordelijk ‘duizend-dingen doekje’ wordt. Dat is een ‘zorgpunt’.

 • Beeld: Shutterstock

  Ellemeet (GL): meer vrijheid voor gemeenten

  GroenLinks wil een snelle en rechtvaardige klimaataanpak. Als het aan Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet ligt, in combinatie met meer beleidsvrijheid voor gemeenten en verhoging van het gemeentefonds. ‘Bij lokale problemen moet je kijken naar maatwerk.’

 • Met hart en verstand kunnen inschatten wat voor een inwoner betekenisvol is. 'De menselijkheid moet het winnen van het systeem', stelt Janny Bakker, voorzitter van de Raad van Bestuur van Movisie en voormalig wethouder in Huizen.

  ‘Menselijkheid moet het winnen van het systeem’

  Met hart en verstand kunnen inschatten wat een inwoner echt belangrijk vindt en nodig heeft. Dat moeten ambtenaren, vooral in het sociaal domein, doen. Daarnaast moet niet het wantrouwen jegens inwoners voorop staan, maar menselijkheid en compassie met inwoners. Onder de streep levert het nog geld op ook. De toeslagenaffaire laat de noodzaak zien om als overheid vanuit een ander mensbeeld te werken.

 • Stemmingmakerij, noemt Bob Hoogenboom, hoogleraar Forensic Business Studies aan Nyenrode, de verhalen over aard en omvang van ondermijning door criminele activiteiten als witwassen en fraude en de rol die poortwachters als notarissen, makelaars en taxateurs daarbij zouden spelen. ‘Er is geen strafrechtelijke veroordeling geweest voor lidmaatschap van een criminele organisatie van deze poortwachters. Dat beeld is niet terug te vinden in de bronnen.’

  ‘Misplaatst superioriteitsdenken overheid kan niet meer’

  Stemmingmakerij, noemt Bob Hoogenboom, hoogleraar Forensic Business Studies aan Nyenrode, de verhalen over aard en omvang van ondermijning door criminele activiteiten als witwassen en fraude en de rol die poortwachters als notarissen, makelaars en taxateurs daarbij zouden spelen. ‘Er is geen strafrechtelijke veroordeling geweest voor lidmaatschap van een criminele organisatie van deze poortwachters. Dat beeld is niet terug te vinden in de bronnen.’

 • Noaberschap hoort bij Twente als een os bij een ezel. Althans, dat is het clichébeeld. Onderzoek van I&O Research in opdracht van  Binnenlands Bestuur  laat zien dat er waarheid in schuilt. Het aandeel Twentenaren dat het normaal vindt voor een ander te zorgen is hoger dan waar ook: twee op de drie Tukkers geven aan dat het gebruikelijk is.

  Veel socialer dan in Twente tref je het nergens

  Noaberschap hoort bij Twente als een os bij een ezel. Althans, dat is het clichébeeld. Onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur laat zien dat er waarheid in schuilt. Het aandeel Twentenaren dat het normaal vindt voor een ander te zorgen is hoger dan waar ook: twee op de drie Tukkers geven aan dat het gebruikelijk is.

 • Het amendement van CDA en GroenLinks om Schaijk uit het herindelingsvoorstel van Landerd en Uden te halen en bij Oss te voegen, is ingetrokken. Wel willen beide Kamerfracties twee jaar na de start van de nieuwe gemeente Maashorst een evaluatie, op basis waarvan kan worden besloten (alsnog) een grenswijziging door te voeren

  Fusiekou rond Schaijk uit de lucht

  Het amendement van CDA en GroenLinks om Schaijk uit het herindelingsvoorstel van Landerd en Uden te halen en bij Oss te voegen, is van tafel. De onrust die het amendement in beide gemeenten teweeg heeft gebracht, is een belangrijke reden om het amendement te wijzigen.

 • Het Rijksvastgoedbedrijf heeft beperkte mogelijkheden om de eigen gronden in te zetten voor multifunctionele doelen, zoals de energietransitie en woningbouw, en het verbeteren van de biodiversiteit en bodemkwaliteit. Veel van de gronden worden met langdurige contracten verpacht aan agrariërs. Dat schrijft staatssecretaris Knops (BZK) aan de Tweede Kamer.

  Verduurzaming rijksgronden blijkt juridisch moeilijk

  Het Rijksvastgoedbedrijf heeft beperkte mogelijkheden om de eigen gronden in te zetten voor multifunctionele doelen, zoals de energietransitie en woningbouw, en het verbeteren van de biodiversiteit en bodemkwaliteit. Veel van de gronden worden met langdurige contracten verpacht aan agrariërs. Dat schrijft staatssecretaris Knops (BZK) aan de Tweede Kamer.

 • Aan de hand van zijn paper op www.coronapapers.nl ‘Verschil in verhoudingen’ en het onderzoek dat daarmee is verbonden, gaat Boogaard in op de rol van regio’s in de aanpak van de coronacrisis. Hij analyseert of en in hoeverre er regionale verschillen bestaan, en of zulke verschillen te rechtvaardigen zijn.

  Corona College: regionale aanpak van corona

  De Vereniging Bestuurskunde (VB) heeft net als vorig jaar wetenschappers gestrikt die vanuit de eigen disciplines hun licht laten schijnen over de aanpak van de corona-pandemie. In de eerste aflevering deze Corona Colleges doet de Leidse hoogleraar Decentrale overheden Geerten Boogaard dat.

 • Het burgemeestersambt moet toekomstbestendig worden gemaakt. Gedacht kan worden aan het weghalen van taken of rechtstreekse verkiezingen. Dat stellen onderzoekers van de universiteiten van Twente, Maastricht, Leiden en Utrecht in hun onderzoek ‘Teveel van het goede? De staat van het burgemeestersambt anno 2020.’

  Sleutelen aan ambt burgemeester noodzakelijk

  Het burgemeestersambt komt steeds verder onder druk te staan. Zeker in grotere gemeenten is het werk omvangrijker en complexer geworden. De verschillende petten van een burgemeester leveren spanning op. ‘De kern van het probleem is dat het burgemeestersambt is gepolitiseerd.’ Aan de invulling van het ambt moet worden gesleuteld. Niets doen is geen optie. 

   

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!