of 61869 LinkedIn

Nieuws

 • De lokale democratie heeft groot onderhoud nodig, zo niet enkele ingrijpende wijzigingen. Maar niemand neemt het voortouw. Er is daarom dringend behoefte aan een nieuwe Thorbecke, ‘iemand die de verschillende maatschappelijke opgaven die op het bordje van lokale besturen liggen (Omgevingswet, energietransitie, jeugdzorg) met gevoel van urgentie benadert.’

  Wie wordt de nieuwe Thorbecke?

  De lokale democratie heeft groot onderhoud nodig, zo niet enkele ingrijpende wijzigingen. Maar niemand neemt het voortouw. Er is daarom dringend behoefte aan een nieuwe Thorbecke, ‘iemand die de verschillende maatschappelijke opgaven die op het bordje van lokale besturen liggen (Omgevingswet, energietransitie, jeugdzorg) met gevoel van urgentie benadert.’

 • Trainingen in het herkennen van vooroordelen voor ambtenaren moet ‘onbedoelde’ discriminatie in uitvoeringsorganisatie voortaan helpen voorkomen. Dat schrijft premier Rutte in de kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend Onrecht’. Ambtenaren bij de Belastingdienst en Toeslagen moeten weten dat discriminerend of ongepast taalgebruik richting ouders niet acceptabel is, zich ervan bewust zijn welke schade bij hen wordt aangericht en hoe kwetsend dit is.

  Ambtenaren moeten vooroordelen leren herkennen

  Trainingen in het herkennen van vooroordelen voor ambtenaren moeten ‘onbedoelde’ discriminatie in uitvoeringsorganisatie voortaan helpen voorkomen. Dat schrijft premier Rutte in de kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend Onrecht’. Ouders kregen bij de fraudeaanpak bij Toeslagen  met discriminerend of ongepast taalgebruik te maken. Ambtenaren bij de Belastingdienst en Toeslagen moeten weten dat zulk taalgebruik niet acceptabel is, zich ervan bewust zijn welke schade bij ouders wordt aangericht en hoe kwetsend dit is.

 • Het budget voor gemeenten moet de komende jaren worden verhoogd. Dat wil de ChristenUnie, stelt lijstrekker Gert-Jan Segers.

  Segers (CU) wil flink meer budget voor gemeenten

  Als het aan de ChristenUnie ligt, wordt het budget voor gemeenten de komende jaren flink bijgeplust. De verhoudingen tussen rijksoverheid en gemeenten zijn behoorlijk verzuurd door het continue gekissebis over (on)voldoende budget. Daar moet een einde aan komen.

 • Het kabinet breekt met de zogeheten Rutte-doctrine. Voortaan zal het bij elk wetsvoorstel dat en bij elke brief of nota die aan het parlement wordt gestuurd de onderliggende departementale nota’s die de bewindspersonen hebben gebruikt voor de besluitvorming actief openbaar maken. Dat staat in de kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend Onrecht’, naar aanleiding waarvan het kabinet Rutte III aftrad.

  Kabinet maakt eind aan ‘Rutte-doctrine’

  Het kabinet breekt met de zogeheten Rutte-doctrine. Voortaan zal het bij elk wetsvoorstel dat en bij elke brief of nota die aan het parlement wordt gestuurd de onderliggende departementale nota’s die de bewindspersonen hebben gebruikt voor de besluitvorming actief openbaar maken. Dat staat in de kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend Onrecht’, naar aanleiding waarvan het kabinet Rutte III aftrad

 • Het kabinet treedt af vanwege het snoeiharde rapport over de toeslagenaffaire. Een bron binnen de coalitie meldt dat aan het ANP. Het besluit viel tijdens de wekelijkse ministerraad vrijdag. Daar werd gesproken over de politieke gevolgen van de affaire, waar vele duizenden mensen het slachtoffer van zijn geworden. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft besloten direct op te stappen.

  Kabinet Rutte III valt over toeslagenaffaire

  4 reacties

  Het kabinet treedt af vanwege het snoeiharde rapport over de toeslagenaffaire. Het besluit viel tijdens de wekelijkse ministerraad vrijdag. Het besluit viel tijdens de wekelijkse ministerraad vrijdag. Daar werd gesproken over de politieke gevolgen van de affaire, waar vele duizenden mensen het slachtoffer van zijn geworden. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft besloten direct op te stappen.

 • Minister Ollongren beoordeelt de bestuurlijke situatie in Grave als zorgelijk. De bestuurscultuur wordt er volgens haar gekenmerkt door wantrouwen en blokvorming. Hoop op verbetering is er, maar daarvoor is wel ‘externe begeleiding’ nodig. Intussen moet de herindeling van de vier buurgemeenten gewoon doorgaan.

  Ollongren: ‘Bestuurlijke situatie Grave zorgelijk’

  Minister Ollongren beoordeelt de bestuurlijke situatie in Grave als zorgelijk. De bestuurscultuur wordt er volgens haar gekenmerkt door wantrouwen en blokvorming. Hoop op verbetering is er, maar daarvoor is wel ‘externe begeleiding’ nodig. 

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Te lange vakantie is reden voor ontslag

  Zonder toestemming verlengt een Amsterdamse ambtenaar haar vakantie. Daarna weigert ze om te gaan werken, omdat ze zich ziek voelt. Mag het college haar ontslaan, gezien haar leeftijd, staat van dienst en positie op de arbeidsmarkt?

 • Kleine digitale verstoringen kunnen grote gevolgen hebben door de toenemende verwevenheid en complexiteit van kritieke systemen. De resulterende crises zijn niet te voorspellen. Alle overheidslagen zijn bezorgd over het ontstaan van zulke ‘ongekende crises’, schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een trendanalyse. De hack van het Hof van Twente zou een goede aansporing voor crisisoefeningen moeten zijn, maar dat gebeurt te weinig en de rol van bestuurders is niet duidelijk genoeg.

  VNG: te weinig voorbereiding op gevolgen digitale crisis

  Kleine digitale verstoringen kunnen grote gevolgen hebben door de toenemende verwevenheid en complexiteit van kritieke systemen. De resulterende crises zijn niet te voorspellen. Alle overheidslagen zijn bezorgd over het ontstaan van zulke ‘ongekende crises’, schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een trendanalyse. De hack van het Hof van Twente zou een goede aansporing voor crisisoefeningen moeten zijn, maar dat gebeurt te weinig en de rol van bestuurders is niet duidelijk genoeg.

 • De evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s adviseert stevige aanpassingen. De huidige wet is te ingewikkeld, soms onvolledig of te gedetailleerd. En daarmee niet geschikt voor bestrijding van de crises van deze tijd, vindt commissievoorzitter Erwin Muller.

  ‘Veiligheidsregio’s moeten kunnen opschalen’

  De evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s adviseert stevige aanpassingen. De huidige wet is te 
  ingewikkeld, soms onvolledig of te gedetailleerd. En daarmee niet geschikt voor bestrijding van de crises van deze tijd, vindt commissievoorzitter Erwin Muller. 

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!