of 59185 LinkedIn

Nieuws

 • Tweede Kamerlid Rens Raemakers (D66) heeft geen goed woord over voor de brief waarin staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) aankondigt dat zij gaat optreden tegen gemeenten die de tegenprestatie en de taaleis in de bijstand niet handhaven. ‘Misplaatst en onnodig’, vindt Raemakers het dreigement.

  Brief Van Ark schiet D66 in verkeerde keelgat

  Tweede Kamerlid Rens Raemakers (D66) heeft geen goed woord over voor de brief waarin staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) aankondigt dat zij gaat optreden tegen gemeenten die de tegenprestatie en de taaleis in de bijstand niet handhaven. ‘Misplaatst en onnodig’, vindt Raemakers het dreigement.

 • Binnenlands Bestuur twitterde ‘s middags tijdens de vergadering dat hij was verkozen tot beste jonge bestuurder van 2018, dus de Utrechtse wethouder Maarten van Ooijen (29) kon meteen de felicitaties in ontvangst nemen. ‘Ik was nog druk bezig om vragen van de raadsleden in een commissievergadering te beantwoorden, toen dezelfde raadsleden mij erop wezen dat ik in de prijzen was gevallen.’

  Utrechtse wethouder Beste Jonge Bestuurder

  Binnenlands Bestuur twitterde ‘s middags tijdens de vergadering dat hij was verkozen tot beste jonge bestuurder van 2018, dus wethouder Maarten van Ooijen (29) kon al tijdens de commissievergadering in het stadhuis van Utrecht de felicitaties in ontvangst nemen. ‘Ik was nog druk bezig om vragen van de raadsleden in een commissievergadering te beantwoorden, toen dezelfde raadsleden mij erop wezen dat ik in de prijzen was gevallen.’

 • Joris Bengevoord (34), hún burgemeester, is de beste bestuurder van een kleine gemeente. De fractievoorzitters in Winterswijk staken hun waardering voor de burgemeester niet onder stoelen of banken. In de aanloop naar de stemming voor beste bestuurder van een kleine gemeente, maakten ze een filmpje en riepen iedereen op te gaan stemmen. ‘Het voelt als een warm bad’, zegt Bengevoord.

  ‘Het voelt als een warm bad’

  Winterswijkers vonden het natuurlijk al langer: Joris Bengevoord (34), hún burgemeester, is de beste bestuurder van een kleine gemeente. De fractievoorzitters staken hun waardering voor de burgemeester ook niet onder stoelen of banken. In de aanloop naar de stemming voor de beste bestuurder van een kleine gemeente, maakten ze een videofilmpje en riepen ze iedereen op om te gaan stemmen. ‘Het voelt als een warm bad’, zegt Bengevoord.

 • Drie waterschappen (Rijn en IJssel, Rivierenland en Vallei en Veluwe) waren genomineerd voor best bestuurde decentrale overheid. 'De waterschappen doen er weer toe, concludeert Mathieu Gremmen, waarnemend dijkgraaf van de best bestuurde decentrale overheid Waterschap Rivierenland. ‘Eigenlijk zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat we ertoe doen, maar dat zag men lange tijd niet zo.'

  ‘We nemen mensen van begin tot eind mee’

  De waterschappen doen er weer toe, zegt Mathieu Gremmen, waarnemend dijkgraaf van de best bestuurde decentrale overheid Waterschap Rivierenland. Niets voor niets waren drie waterschappen (Rijn en IJssel, Rivierenland en Vallei en Veluwe) genomineerd. ‘Eigenlijk zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat we ertoe doen, maar dat zag men lange tijd niet zo.'

 • Commissaris van de koning in Friesland Arno Brok vindt zichzelf eigenlijk nog te jong voor de oeuvreprijs ‘Tien jaar beste bestuurder’ die hij net heeft gekregen in Helmond. Eigenlijk komt die prijs erop neer dat Brok de afgelopen tien jaar ‘s lands beste bestuurder is geweest. Brok gegeneerd: ‘Ik ben 50. Eigenlijk behoor je zo’n prijs niet op mijn leeftijd te ontvangen.’

  Oeuvre-winnaar Arno Brok: ‘Ik ben er toch te jong voor?'

  ‘Ik ben er toch te jong voor?’, zegt commissaris van de koning in Friesland Arno Brok over de oeuvreprijs ‘Tien jaar beste bestuurder’ die hij net heeft gekregen in Helmond. Eigenlijk komt die prijs erop neer dat Brok de afgelopen tien jaar ‘s lands beste bestuurder is geweest. Brok gegeneerd: ‘Ik ben 50. Eigenlijk behoor je zo’n prijs niet op mijn leeftijd te ontvangen.’

 • Burgemeester Wobine Buijs- Glaudemans (58) noemt haar uitverkiezing tot beste lokale bestuurder van 2018 eervol, maar ook zuur. ‘Er gebeuren hier heel mooie dingen. Je wordt liever daarvoor genomineerd. Dan is het gewoon heel wrang dat het drama met de Stint de oorzaak van de uitverkiezing is’, zegt de burgemeester van het Brabantse Oss eerlijk.

  Beste bestuurder Wobine Buijs: ‘De prijs is wrang’

  Eervol, dat zeker, maar ook zuur, zo omschrijft burgemeester Wobine Buijs- Glaudemans (58) haar uitverkiezing tot beste lokale bestuurder van 2018. ‘Er gebeuren hier heel mooie dingen. Je wordt liever daarvoor genomineerd. Dan is het gewoon heel wrang dat het drama met de Stint de oorzaak van de uitverkiezing is’, zegt de burgemeester van het Brabantse Oss eerlijk.

 • Haar optreden tijdens en na het spoordrama met de Stint in Oss, waarbij vier kinderen om het leven kwamen, maakte diepe indruk. Hoe ze er was voor de nabestaanden, de school, de kinderopvang en de hulpverleners, oogstte veel bewondering.

  Burgemeester Buijs van Oss is beste lokale bestuurder

  Haar optreden tijdens en na het spoordrama met de Stint in Oss, waarbij vier kinderen om het leven kwamen, maakte diepe indruk. Wobine Buijs, burgemeester van Oss, werd op donderdag 17 januari 2019 door de bestuurders en ambtenaren van Nederland uitgeroepen tot Beste Bestuurder. 

 • De oppositie in de Tweede Kamer is erg kritisch over de proef met een gesloten coffeeshopketen. SP en GroenLinks zijn bang dat de opzet te beperkt is om tot bruikbare informatie te leiden. Andere partijen zoals de PVV zien het als een stap in de verkeerde richting en zien het liefst morgen alle coffeeshops dichtgaan.

  Oppositie is kritisch over opzet wietproef

  2 reacties

  De oppositie in de Tweede Kamer is erg kritisch over de proef met een gesloten coffeeshopketen. SP en GroenLinks zijn bang dat de opzet te beperkt is om tot bruikbare informatie te leiden. Andere partijen zoals de PVV zien het als een stap in de verkeerde richting en zien het liefst morgen alle coffeeshops dichtgaan.

 • De motivering om een vergunning schaars te maken ontbreekt soms en de ambtelijke kennis is versnipperd. Dat schrijft de Amsterdamse rekenkamer over schaarse vergunningen van de gemeente. Vergunning zijn schaars wanneer niet alle geïnteresseerde burgers of bedrijven een vergunning van de gemeente kunnen krijgen, zoals vergunningen voor autoparkeerplaatsen, handelen op markten of het varen met rondvaartboten. De rekenkamer suggereert een aantal verbeterpunten, omdat de belangen groot zijn en uit het coalitieakkoord blijkt dat schaarse vergunningen in de toekomst vaker ingezet zullen worden.

  Onduidelijkheid bij schaarse vergunningen Amsterdam

  De motivering om een vergunning schaars te maken ontbreekt soms en de ambtelijke kennis is versnipperd. Dat schrijft de Amsterdamse rekenkamer over schaarse vergunningen van de gemeente. Vergunning zijn schaars wanneer niet alle geïnteresseerde burgers of bedrijven een vergunning van de gemeente kunnen krijgen, zoals vergunningen voor autoparkeerplaatsen, handelen op markten of het varen met rondvaartboten. De rekenkamer suggereert een aantal verbeterpunten, omdat de belangen groot zijn en uit het coalitieakkoord blijkt dat schaarse vergunningen in de toekomst vaker ingezet zullen worden.

 • Zes Utrechtse gemeenten hebben hun overgebleven Wsw’ers sinds dit jaar zelf in dienst, meldt een van die zes, de gemeente Nieuwegein. Voorheen waren de Wsw’ers in dienst bij PAUW Bedrijven, het werkbedrijf van die gemeenten. Dat werkbedrijf stopt nu als gevolg van de gestokte instroom sinds de invoering van de Participatiewet in 2015.

  Utrechtse gemeenten nemen Wsw’ers zelf in dienst

  Zes Utrechtse gemeenten hebben hun overgebleven Wsw’ers sinds dit jaar zelf in dienst, meldt een van die zes, de gemeente Nieuwegein. Voorheen waren de Wsw’ers in dienst bij PAUW Bedrijven, het werkbedrijf van die gemeenten. Dat werkbedrijf stopt nu als gevolg van de gestokte instroom sinds de invoering van de Participatiewet in 2015.

 • De provincie Noord-Holland is het oneens met de aantijging van de Stichting IJmondig uit Wijk aan Zee dat zij te weinig doet om de problemen bij Tata Steel/Harsco aan te pakken.

  Inwoners zijn ‘gepingpong’ tussen overheden zat

  Boetes die bedrijven krijgen opgelegd bij overtredingen, mogen niet meer van de belasting worden afgetrokken. Een brief met die oproep gaat de Noord-Hollandse gedeputeerde Adnan Tekin namens provinciekoepel IPO aan de ministeries van Financiën en Infrastructuur en Waterstaat sturen. Dit is een van de acties die de provincie onderneemt tegen de ‘grafiet-regen’ van Tata Steel/Harsco. De provincie Noord-Holland is het niet eens met de aantijging van de Stichting IJmondig uit Wijk aan Zee dat zij te weinig doet om de problemen bij Tata Steel/Harsco aan te pakken.

 • Er komt een onderzoek onder rijksambtenaren naar de behoefte aan een extern vertrouwenspersoon. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Ook moet er een centrale doorverwijspagina komen via welke externen vermoede integriteitsschendingen van rijksambtenaren, zoals ongewenste omgangsvormen of seksuele intimidatie, kunnen melden.

  Klagen over rijksambtenaar moet eenvoudiger

  Er moet een centrale doorverwijspagina komen waarlangs externen een melding kunnen doen over vermoede integriteitsschendingen, zoals ongewenste omgangsvormen of seksuele intimidatie, van rijksambtenaren van alle departementen. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Ook laat ze de interne behoefte aan een extern vertrouwenspersoon onderzoeken.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers