bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Ontwikkeling sleuteltechnologieën voor maatschappelijke oplossingen

Ontwikkeling sleuteltechnologieën voor maatschappelijke oplossingen. Coördineren van een innovatieagenda.

12 juli 2021
Sleuteltechnologie.png

Coördineren van een innovatieagenda.

KplusV ondersteunt Holland High Tech bij de uitvoering van de nationale kennis- en innovatieagenda rond sleuteltechnologieën. Sleuteltechnologieën zijn in potentie breed toepasbaar, vormen de basis voor allerlei innovaties en zijn daarmee essentieel voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Belangrijk voor een effectieve uitvoering van de agenda is de ontwikkeling van een werkend governance-model waarin afstemming tussen stakeholders plaatsvindt, strategische keuzes voor Nederland worden gemaakt en onderbouwd, en innovatiekrachten worden gebundeld.

Holland High Tech (HHT) vertegenwoordigt de Topsector High Tech Systemen en Materialen en is aanjager van innovatie binnen de sector. Daarnaast is HHT binnen het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (MTIB) verantwoordelijk voor de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Sleuteltechnologieën. Binnen deze agenda werken departementen, Topsectoren, kennisinstellingen en regio’s samen aan de ontwikkeling van sleuteltechnologieën. KplusV helpt een governance te bouwen waarmee deze partijen gezamenlijk de agenda handen en voeten kunnen geven. 

 

Binnen de agenda ligt de nadruk op het opwerken van zogenaamde breed gedragen programma’s. Dit zijn programma’s met een wetenschappelijke basis in een of meerdere technologieën met een breed toepassingsgebied. KplusV ondersteunt in dit proces bij het in kaart brengen van inhoudelijke speerpunten, het vormen van publiek-private samenwerkingen, het bouwen van commitment van partners, en de concrete uitwerking van sleuteltechnologieprogramma’s (o.a. in het kader van het Nationaal Groeifonds).

   

Door in te zetten op sleuteltechnologieontwikkeling draagt deze opdracht direct bij aan de innovatiekracht van Nederland en indirect aan duurzame maatschappelijke transities waarvoor technologie een belangrijke enabler is.

 

MSc Jasper de Graaf

06 82 85 37 89

j.degraaf@kplusv.nl

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.