bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Motiveringsplicht 7:12 Awb strekt enkel tot bescherming van belanghebbenden

Motiveringsplicht 7:12 Awb strekt enkel tot bescherming van belanghebbenden

AfbeeldingIn deze nieuwsbrief brengen wij een arrest van de Hoge Raad
van 28 maart 2014 (ECLI:NL:HR:2014:767) onder uw aandacht. In de betreffende zaak speelt onder meer de vraag wat het beschermingsbereik is van de verplichting van bestuursorganen om beslissingen op bezwaar van een deugdelijke motivering te voorzien (vgl. artikel 7:12 Awb).

Essentie
De Hoge Raad oordeelt als volgt:
“Hoewel de gehoudenheid om een besluit toereikend te motiveren mede
kwaliteitsbevordering en -bewaking tot doel heeft, strekt zij niet tot
bescherming van vermogensbelangen van personen die niet kunnen worden aangemerkt als belanghebbende bij een besluit in de zin van de Awb.”.

Lees meer

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.