Advertentie

‘In dit tempo in 2051 nog één gemeente’

Als in dit tempo wordt doorgegaan, ontstaat over niet al te lange tijd een klein aantal supergemeenten, die de provinciale taken er wel even bijnemen. Dan worden feitelijk de gemeenten zoals wij die nu nog kennen afgeschaft, aldus Allers.

13 januari 2019

Op 1 januari is het aantal gemeenten opnieuw gedaald, dit keer met 25 gemeenten. Als in dit tempo zou worden doorgegaan, dan bestaat Nederland in 2051 uit één enkele gemeente. Dat stelt COELO-hoogleraar Maarten Allers in een vorige week in ESB gepubliceerd onderzoek. 

Democratisch bestuurde regio’s
Doordat er ieder jaar weer fusies plaatsvinden worden gemeenten steeds groter en verandert hun karakter. Ze komen op grotere afstand van hun inwoners te staan en maken op termijn de provincies overbodig. Deze trend is echter niet onontkoombaar, zegt Allers. ‘Als alternatief zouden we er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om gemeenten niet verder op te schalen, en om democratisch bestuurde regio’s in te richten voor taken met een bovengemeentelijk bereik. Deze regio’s pakken dan bovengemeentelijke dossiers op, zoals het sociaal domein en economische zaken. Gemeenten blijven doen wat lokaal kan, zoals veel van de traditioneel gemeentelijke taken, en vormen een verbindend element in de samenleving. Zo kunnen de voordelen van een kleine schaal gecombineerd worden met die van een grote.’

Stelselwijziging
Als in dit tempo wordt doorgegaan, ontstaat over niet al te lange tijd een klein aantal supergemeenten, die de provinciale taken er wel even bijnemen. Dan worden feitelijk de gemeenten zoals wij die nu nog kennen afgeschaft, aldus Allers. ‘Als we dit echt willen zou dit een bewuste keus moeten zijn. Een dergelijke ingrijpende stelselwijziging verdient immers een openlijke democratische afweging.’

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 1 van deze week (inlog)

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Flipper / The Highly Skilled & Nyenrode Crackin' Dolphin
'Een openlijke democratische afweging', wordt er gesteld ?

Burgers mógen nooit meepraten als het over meer dan onbeduidende details gaat.

Ja, ik weet het, hier lijkt de frustratie af te druipen van zo'n simpele en eenvoudige, door iedereen makkelijk te poneren opmerking. Weet ik.

Maar ga de herindelingen maar eens na allemaal.

Een enkele uitzonderlijke uitzondering daargelaten, levert het voor de burgers, die geen werkelijke inspraak hebben gehad, op z'n minst: veel te weinig op.

Dus waarom doen we het eigenlijk, dat herindelen ?

Flipper
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Keuken / wethouder
Herindelen heeft geen voordelen. In het buitenland ook binnen Europa zijn veel kleine gemeenten.

Als de provincies worden opgeheven dan stopt subiet het herindelingsproces gemeenten.

Ooit voorspelde ik dat we een Verenigde Nederlandse Gemeente zullen krijgen. Was in 1999.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Allers blijft nog steeds hangen in de tijd van de trekschuit en paard en wagen.

Samenwerking, fusies, herindeling van onderdelen en organisaties en van de inrichting van de Overheid is

-net als in het bedrijfsleven- een permanent proces. Dat heeft alles te maken met professioneel en efficiënt werken en de noodzaak ook voor Overheidsorganisaties om steeds voldoende bestuurskracht te houden in een voortdenderende wereld met nieuwe technologieën (digitalisering, robotisering) en nieuwe omwentelingen (overgang fossiele/niet fossiele brandstof, klimaatbeheersing e.d.).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie