Advertentie

Integriteitstoets voor alle nieuwe wethouders Limburg

De 33 Limburgse burgemeesters willen de maatregel nog voor de komende gemeenteraadsverkiezingen invoeren.

17 september 2013

Nieuwe wethouders in Limburg worden voortaan onderworpen aan een integriteitsonderzoek. De burgemeesters van de 33 gemeenten in Limburg hebben vorige week ingestemd met een voorstel van de Stuurgroep Integriteit, die onder leiding staat van de Limburgse Commissaris van de Koning Theo Bovens.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen invoeren

De burgemeesters willen de maatregel nog voor de komende gemeenteraadsverkiezingen invoeren. Volgens Bovens’ woordvoerder Hans Albersen bestaat er bij de Limburgse gemeenten duidelijk behoefte aan centrale en uniforme afspraken over een integriteitstoets. ‘Op dit moment toetst een handjevol gemeenten de integriteit van nieuwe bestuurders en dat doen ze elk op hun eigen manier.’ De burgemeesters kiezen er nu voor om overal dezelfde – verplichte – toets in te voeren.

Vragenlijst over financiële belangen

Hoe het onderzoek er precies uit komt te zien, wordt nader uitgewerkt, zegt Albersen. Uitgansgpunt zal daarbij de integriteitstoets voor gedeputeerden zijn, die Limburg eerder invoerde. Kandidaat-wethouders krijgen een vragenlijst die inzicht moet verschaffen in hun financiële belangen, maatschappelijke functies en waar mogelijk belangenverstrengeling kan ontstaan, legt Albersen uit. ‘De antwoorden worden met de betrokkene besproken en het advies dat daaruit naar voren komt zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad.’ De inhoud van het gesprek komt niet op straat, zegt Albersen. Dat wordt alleen met de burgemeester besproken.

Kostenbesparing

Het voordeel van een uniforme toets is niet alleen dat nieuwe wethouders in elke gemeente dezelfde procedure doorlopen. Door het onderzoek gezamenlijk uit te besteden aan een extern bureau kunnen ook kosten worden bespaard, aldus de Limburgse CvdK.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jos praat / beleidsmedewerker
En wanneer ze niet door die test komen, starten ze toch gewoon een eigen partij?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Willem Kamps
En dat onderzoek wordt gedaan door een commissie onder leiding van Jos van Rey. Zo kennen we Limburg weer.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
O. Schuwer / Juridisch adviseur
Best actueel en gewenst. Maar toch, wij leven in een rechtsstaat en dan is een enkele daaruit voortspruitende opmerking op zijn plaats.

Verplichte integriteitstoets? Sinds wanneer vermag een burgemeester deze verplichting hanteren zonder dat de Gemeentewet hem hiertoe faciliteert. Deze wet bepaalt nog steeds dat de gemeenteraad de wethouders benoemt.

Een Limburgse gemeenteraad die een wethouder benoemt zonder dat deze een integriteitstoets heeft afgelegd dan wel daarvoor is "gezakt" staat gewoon volledig in zijn recht!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ernst / ambtenaar
@toeschouwer. Je hebt gelijk, maar gelet op de komende wijziging van de Gemeentewet krijgt de burgemeester wel een expliciete rol in integriteitsbevordering. Zijn bevoegdheden moet hij ontlenen aan de raad. Wat denken we in dit kader van een verplicht integriteitsadvies aan de raad 9en evt. voorafgaand daaraan aan de beoogd wethouder, die wellicht wat bezigheden kan afstoten) Dat advies moet dan natuurlijk wel tot stand komen op basis van een professionele afweging, waarin ook de raad weer een rol kan vervullen en kan worden opgesteld door een externe.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie