Advertentie

‘Liever minder vergoeding dan minder raadsleden’

Een meerderheid van de gemeenteraad van Goes wil dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel om het aantal raadsleden te verminderen verwerpt. 'De wet is in het belang van VVD en PvdA.'

27 maart 2013

Vijf van de zeven partijen in de gemeenteraad van Goes vragen de Eerste Kamer niet in te stemmen met het wetsvoorstel om het aantal raadsleden te verminderen. 'Ik heb liever minder raadsvergoeding.'

Eerste Kamer behandelt wetsvoorstel
De Eerste Kamer hield dinsdag een voorbereidend onderzoek naar het initiatiefvoorstel van PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen dat in de Tweede Kamer werd gesteund door VVD, PvdA en 50PLUS. Heijnen beoogt met het voorstel het aantal raadsleden terug te brengen naar het aantal van voor de invoering van het dualisme. Wethouders maken sindsdien geen deel meer uit van de raad, maar de raadszetel die zij verlieten is wel blijven bestaan. Dat heeft 1500 extra gemeentebestuurders opgeleverd en dat onbedoelde neveneffect wil Heijnen met zijn voorstel tegengaan.

Niet in belang democratie
Het Goese ChristenUnie-raadslid Jan Jaap Bouma die deel uitmaakt van de fractie SGP-ChristenUnie nam het initiatief om een brief naar de Eerste Kamer te sturen met de oproep om in het belang van de democratie tegen het voorstel van Heijnen te stemmen. ‘Wij hopen dat het voorstel niet wordt aangenomen. Het effect van het verkleinen van de raden komt de democratie niet ten goede. De pluriformiteit in de raad neemt af, kleine fracties komen niet terug, het aantal burgers per raadslid neem toe, waardoor de politiek verder van de mensen af komt te staan en raadsleden worden zwaarder belast.’

Meer taken door decentralisaties
Is het dan niet redelijk om weer terug te keren naar het aantal raadsleden van voor de dualisering? Toen ging het toch ook goed? ‘Nu zijn de omstandigheden anders. Het is de uitdaging om de burger betrokken te houden, die moet zich vertegenwoordigd voelen. We krijgen met drie decentralisaties ook meer taken. Met een kleinere fractie heb je dan nog minder tijd voor contacten.’ Voor afname van de aantrekkelijkheid van het raadslidmaatschap is Bouma minder bang. ‘Maar je hebt te maken met beperkte tijd en de som neemt af. Je moet met de decentralisaties wel extra nadenken en meer controleren. De agenda wordt voller. Dit verschraalt de democratie.’

'Voorstel in belang VVD en PvdA'
De brief werd ondertekend door de raadsfracties van CDA, SGP-ChristenUnie, D66, GroenLinks en SP. ‘VVD en PvdA wilden de brief niet ondertekenen. Die vinden het wel een goed idee. Lokale fracties zouden contact op moeten nemen met Eerste Kamerleden van hun partij. Als de partijen die de brief hebben ondertekend tegen zouden stemmen zou het voorstel van tafel zijn, maar daarover hebben we geen zekerheid. Het voorstel aannemen zou een kaalslag betekenen. We doen het niet voor onszelf, want wij zouden onze raadszetels wel behouden.’ Doen PvdA en VVD het dan uit eigenbelang? Zij zijn in de raden toch meestal de grootste partijen. ‘Ik kan mij niet aan die indruk onttrekken.’

Liever minder raadsvergoeding
Om toch iets aan bezuinigen op het lokale bestuur te doen zou Bouma liever een deel van zijn raadsvergoeding inleveren. ‘Laten we zeggen 2/25. Ik zie dit toch als een onkostenvergoeding en of ik 1000 of 950 euro krijg, maakt me dan niet zoveel uit.’ Aan de uitvoerende kant bezuinigen, dus minder wethouders lijkt Bouma geen goed idee. ‘Wij hebben nu drie wethouders en die hebben we ook nodig om het werk aan te kunnen. Daarop bezuinigen stuit op praktische bezwaren. Nee, ik houd het op een lagere raadsvergoeding.’

CORRECTIE
In mijn vraagstelling aan de heer Bouma ga ik ervan uit dat het aantal raadsleden na de dualisering is toegenomen. Dat is niet het geval. Het aantal raadsleden is gelijk gebleven, maar het aantal gemeentebestuurders nam toe met 1500. Heijnen wil met zijn voorstel toch het aantal raadsleden verminderen. Lees voor meer informatie dit artikel in Binnenlands Bestuur.

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Surink F.P.W.J. / fractievoorzitter
Als raadsleden hebben wij veel werk, en een slecht salaris. Wij hebben altijd getrachyt, om voor raadsleden een goede beloning te krijgen. Het is vreemd dat de raadsleden in Goes zo erg aan het pluche hangen, dat men zelf graag vragen om salarisverlaging. Op zulke bestuurders zit niemand te wachten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
a.a. smits
Meneer Surink, vrijwilligers (en daar zijn er gelukkig nog veel van) steken vaak jarenlang heel veel uren in de belangen van medeburgers. En dan zonder een cent vergoeding (ja een etentje tegen Kerst).

Zonder de inzet van raadsleden te willen kleineren zou ik toch aan die raadsleden willen vragen om ook eens wat in te leveren en het volksvertegenwoordiger spelen OOK als een dienst aan de samenleving te zien. Dat mis ik nl nogal eens bij sommige van uw lotgenoten en ook in uw reactie..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan Kijlstra / nvt
Ach, bepertk de bepaald niet geringe vergoeding, en de animo om raadslid te worden neemt vanzelf af. Dan is het ook zo moeilijk niet om te gaan werken met minder raadsleden, want er zijn gewoon niet genoeg kandidaten. De effecten zullen nihil zijn, ondanks het dualisme, of juist daardoor, wordt het bestuur immers uitgeoefend door "managers" die hun "concern"(de gemeente) toch al het liefst helemaal zonder raadsleden willen runnen. En dat in de dagelijkse praktijk ook doen, omdat de raadsleden, om uiteenlopende redenen, niet in staat zijn voldoende weerwerk te bieden. Laat staan beleid te maken en te staan voor uitvoering daarvan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
mark / controller
Het probleem is tweeledig:

1. kwantiteit. Door het grote aantal wordt er eindeloos gediscussieerd en vragen gesteld. Dat kost veel meer tijd dan nodig en het gebrek aan slagkracht wordt met name veroorzaakt door de gemeenteraad.

2. kwaliteit. Welke goede mensen met bestuursniveau willen nog in de gemeenteraad gaan zitten. Oeverloze discussies, openbare verwijten op de persoon gericht, slecht betaald.Met de komst van de decentralisaties moet de vraag worden gesteld op de gemeenteraden hun langste tijd hebben gehad.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Een land dat geen geld over heeft voor de democratie vraagt zelf om amateurisme en nepotisme. Niet meer zeuren dus over blunderende en zich seksueel en financieel te buiten gaande lokale politici. .
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Lizette Visscher / fractievoorzitter VVD Bodegraven-Reeuwijk
Ik ben het niet eens met het voorstel van dhr Bouma om de vergoeding voor raadsleden te verlagen. Ik besteed per week ca 30 uur aan het raads-/fractiewerk. Ik krijg daarvoor een maandelijkse vergoeding van minder dan € 700, waarvan nog eens een fors bedrag aan telefoonkosten af gaat. Het werk gaat alleen maar toenemen vanwege de decentralisaties. Je wordt geen raadslid voor het geld, maar het moet wel in een goede verhouding blijven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
D.J. Koppen / voormalig Dga van hydraulica-bedrijven
Wederom een besluit nemen zonder eerst betrokkenen gehoord te hebben. Zie reactie Lizette Visser; zij zit er midden in en spreekt uit ervaring. Gewoon weer: Over ons, zogenaamd voor ons, in ieder geval ZONDER ons.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
margriet / raadslid
Het lijkt er op dat vooral grote gemeentes aan deze discussie mee doen. In kleine gemeente is de vergoeding al heel laag. Bovendien is het voor een grote gemeente minder ingrijpend dat er minder raadsleden zijn, bij een kleine gemeente krijg je al problemen met het vormen van een coalitie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Het lijkt meer op een actie van enkele politieke partijen om de zetels van hun raadsleden in stand te houden. Gauw aannemen deze wetgeving en laten volgen door wetgeving om het aantal kamerleden te verminderen (top down werken heet dat).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie