bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Help kredietunies uit de startblokken

Help kredietunies uit de startblokken. Geef de regionale economie een impuls.

23 juli 2015

Geef de regionale economie een impuls

Kredietunies vormen een goede impuls voor de lokale economie. Niet alleen het lokale MKB wordt er mee geholpen, maar ook de regionale groei wordt er door gestimuleerd. De rijksoverheid probeert kredietunies te stimuleren door de versoepeling van de wet- en regelgeving omtrent de oprichting en bedrijfsvoering voor kredietunies. Wat betekent de gewijzigde wetgeving op kredietunies echter voor gemeentes en provincies? En welke rol is voor de lokale en regionale overheid weggelegd bij kredietunies?

Kredietunies als alternatieve financieringsvorm
De laatste jaren is door de aangescherpte eisen voor het verstrekken van leningen door banken steeds meer belangstelling ontstaan voor alternatieve financieringsvormen. In steeds meer MKB sectoren en in diverse regio’s worden de mogelijkheden bekeken voor het oprichten van een kredietunie. Kredietunies leveren in potentie een bijdrage aan de lokale economie in de vorm van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Interessant dus voor de lokale en regionale overheid!

Wetswijziging
Door de recent gewijzigde wetgeving voor kredietunies (zie kader) is het aannemelijk dat het aantal kredietunies de komende tijd verder zal gaan toenemen. Veel initiatieven stonden de afgelopen tijd in de startblokken, maar hebben eerst het wetsvoorstel afgewacht. Nu met de wetswijziging het startschot dan eindelijk heeft geklonken kunnen zij ook daadwerkelijk van start gaan. Betere tijden lijken met de wetswijziging voor het MKB aan te breken nu ze zelf voor financiering kunnen zorgen in de vorm van kredietunies. Toch is er een hobbeltje te nemen aan de start.

                   De wet- en regelgeving van de Financiële sector (Wet Financieel Toezicht) was een knelpunt voor kredietunies, maar aan dit obstakel komt nu een eind. Op 24 maart jl. is in de Tweede Kamer een wetswijziging aangenomen met als doel versoepeling met betrekking tot de oprichting en bedrijfsvoering voor kredietunies. Concreet betekent dit, dat kredietunies nu duidelijke wettelijke kaders krijgen op basis waarvan ze ondernemers van financiering kunnen voorzien. Dit zorgt er voor dat het nu dus makkelijker wordt om een kredietunie op te richten. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk voor kredietunies om tot een bedrag van €10 miljoen aan te trekken buiten de toezichtregels van de AFM en DNB. De wetwijziging moet nog wel door de Europese Commissie worden goedgekeurd. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid dit najaar gaan plaatsvinden.

Opstartproblemen
Kredietunies richten zich op onderlinge kredietverlening: voor en door ondernemers. De insteek is dat kredietunies door zakelijke én maatschappelijke ambities gedreven worden. In de praktijk is gebleken dat vooral de aanloop naar het starten van een kredietunie moeilijkheden met zich meebrengt. De opstartkosten om een kredietunie mogelijk te maken lopen in de tienduizenden euro’s. Een subsidie of een lening vanuit de overheid kan zorgen voor versnelling van de oprichting. In deze startfase zien we betrokkenheid van overheidsinstanties.

 

Ondersteuning is nodig
Provincies en lokale overheden proberen kredietunies daadkrachtig te ondersteunen bij de opstart door middel van subsidies en/of leningen (eventueel cofinanciering). Dit zien wij onder andere terug in Brabant en in Groningen waar respectievelijk Kredietunie Brabant en Kredietunie Groningen een opstartlening hebben gekregen. In Noord-Holland is er een subsidieregeling van toepassing waarbij kredietunies een bijdrage kunnen ontvangen voor de oprichting. Op deze wijze proberen de provincies op verschillende manieren de opstart van een kredietunie te versnellen, te stimuleren en te realiseren.

 

Rollen en mogelijkheden
Kredietunies vormen niet dé oplossing voor de problemen waar het MKB mee kampt, maar zij kunnen wel een duwtje in de goede richting geven. Daarbij is het een onderwerp dat juist voor gemeenten en provincies interessant kan zijn om te verkennen. Al is het alleen al vanwege de sociaal-maatschappelijke impact, in combinatie met een bijdrage aan de lokale economie. Wij onderzoeken graag met u welke mogelijke rollen voor uw gemeente of provincie zijn weggelegd bij de opstart van een kredietunie, afhankelijk van de lokale/regionale situatie. Want ook particuliere investeerders (business angels), participatie- en ontwikkelingsmaatschappijen met focus op het MKB, crowdfunding en vele andere vormen van financiering zijn een alternatief of aanvulling zijn voor een kredietunie. Gezamenlijk vormen zij een mix die past bij het MKB in uw regio.

 

Aan de slag!
KplusV kent de wereld van de overheid en de uitdagingen waar zij voor staan. Wij zijn marktleider in de ontwikkeling van publiek-private ecosystemen en zetten deze aanjaagfunctie ook in op het gebied van alternatieve financiering. We kunnen samen met u kijken naar de stimuleringsmogelijkheden voor kredietunies passend bij uw lokale situatie en uw lokale beleid.


Wilt u meer weten? Bel ons gerust. U kunt contact opnemen met Rick Mintjes, telefoonnummer 06 270 855 56, of mailen naar mintjes@kplusv.nl.

Lees ook de artikelen Kredietunies: interessant voor de lokale economie en Gemeente hoe faciliteert u doeltreffend ondernemers met een hulpvraag?

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.