of 59147 LinkedIn

Wetsvoorstel organisatie hoogste bestuursrechtspraak ingetrokken

Reageer

Afbeeldingmr. M.J. Tunnissen (Mark)

 

In januari 2016 is het wetsvoorstel organisatie hoogste bestuursrechtspraak verschenen. Dit wetsvoorstel strekt tot een verdere scheiding van taken binnen de Raad van State alsmede de opheffing van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en de daarmee gepaard gaande herverkavelingen van rechtsmacht.

Op 16 november jl. heeft het kabinet aan de Tweede Kamer laten weten het wetsvoorstel organisatie hoogste bestuursrechtspraak (Kamerstukken 34 389) in te trekken. Reden voor de intrekking is de aanvaarding van enkele amendementen door de Tweede Kamer waarmee een aantal wijzingen in het wetsvoorstel is aangebracht die het kabinet met klem had ontraden. Een van de aangebrachte wijzigingen hield in dat leden van de grondwettelijke Raad van State geen deel meer zouden kunnen uitmaken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een andere wijziging hield in dat Centrale Raad van Beroep wordt ondergebracht bij een nieuw op te richten sociaal bestuursrechtelijk gerechtshof. Aangezien de bezwaren tegen deze wijzigingen voor het kabinet zo zwaarwegend zijn, is besloten om het wetsvoorstel in te trekken.

 

Door de intrekking is de beoogde scheiding van de adviserende en de rechtsprekende taken van de Raad van State en de opheffing van de CRvB en het CBb van de baan.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding