of 59162 LinkedIn

Stand van zaken wijziging Aanbestedingswet 2012

Reageer

 

Op 26 april 2016 is het voorlopig verslag van de vaste commissie voor Economische Zaken van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel verschenen (34 329).

Een aantal vragen is aan de regering over het wetsvoorstel gesteld. De antwoorden moeten uiterlijk 13 mei 2016 aan de vaste commissie worden gezonden.

 

De meest interessante en relevante vragen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

  • Welke bepalingen van de aanbestedingsrichtlijnen hebben rechtstreekse werking nu het wetsvoorstel niet in werking treedt voor 18 april 2016? (vraag van de VVD-fractie);
  • Is er een verklaring waarom het criterium EMVI volgens USP Marketing Consultancy 46% duurder is en volgens onderzoek dat de regering aanhaalt, slechts 10%? (vraag van de PVV-fractie);
  • Welke categorieën denkt de regering op basis van amendement 28 uit te sluiten door middel van een amvb inzake gunning op basis van de laagste prijs? (vraag van de PvdA-fractie);
  • Ondanks het wettelijk verbod op onnodig samenvoegen van opdrachten is het onnodig clusteren volgens MKB Infra vorig jaar toegenomen van 18% naar 27%. Hoe kijkt de regering tegen deze ontwikkeling aan? Hoe gaat de regering het onnodig samenvoegen van opdrachten in de praktijk tegen? Is het in de praktijk altijd helder of er sprake is van het onnodig clusteren van opdrachten? Graag het verzoek aan de regering om op deze vragen in te gaan mede tegen de achtergrond van aanbestedingen van het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat (vraag van de ChristenUnie-fractie).

 

Na 13 mei a.s. zullen wij nader berichten over de door de regering op deze vragen gegeven antwoorden. Wij houden u op de hoogte!

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding