of 59250 LinkedIn

Planschade: drempel maatschappelijk risico van drie procent

Reageer

Afbeeldingmr. B.S. ten Kate (Bas)

 

ABRvS 9 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2828

In artikel 6.2 lid 2 Wro is een forfaitaire drempel bepaald van ten minste twee procent van de waarde van de onroerende zaak voorafgaande aan het in werking treden van het schadeveroorzakende besluit.

Hoewel de Afdeling heeft geoordeeld dat dit percentage niet mag gelden als uitgangspunt, waarop slechts in bijzondere gevallen van mag worden afgeweken, wordt in de praktijk dikwijls met dit percentage gerekend. Wij zien in de rechtspraak twee categorieën van gevallen waarin wel van dit percentage afgeweken wordt:

 
1. gevallen waarin de schade de drempel slechts in geringe mate overtreft en de schade geheel voor rekening van de benadeelde wordt gelaten;

2. gevallen waarbij het schadeveroorzakend besluit past in een normale maatschappelijke ontwikkeling en gerekend wordt met een drempel van vijf procent.

 

Deze uitspraak is bijzonder, omdat de drempel vooraf bepaald wordt op drie procent. Vervolgens wordt de schade na aftrek van deze drempel voor vergoeding in aanmerking gebracht. Dat de drempel hoger is dan twee procent is gerechtvaardigd omdat sprake is van een normale maatschappelijke ontwikkeling. Een drempel van vijf procent wordt te fors geacht omdat het schadeveroorzakend besluit leidt tot een wijziging van de ruimtelijke structuur op korte afstand van de woning.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding