of 59250 LinkedIn

Opvang vluchtelingen vergt bestuurlijke moed

Reageer

Afbeeldingmr. V.A. Textor (Vera)

 

Het COA is dringend op zoek naar nieuwe opvanglocaties voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen in bijvoorbeeld sporthallen en nieuwe locaties voor AZC’s. Tegelijkertijd groeit het lokale verzet tegen de opvang van vluchtelingen. Met berichten over doodsbedreigingen, vernielingen etc. aan het adres van bestuurders en ambtenaren in het achterhoofd, realiseer ik mij dat de juridische kant van de opvang van vluchtelingen snel op de achtergrond kan raken. Toch dient ook dit aspect niet uit het oog te worden verloren.

Zo is op verzoek van het COA onlangs het Besluit omgevingsrecht gewijzigd (Stb. 2015, 323). Met de nieuwe regeling kunnen, naast burgemeester en wethouders, ook de Minister en Gedeputeerde Staten (hierna: GS) een zogenoemde ‘kruimelomgevingsvergunning’ verlenen voor de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen. Op die wijze kunnen vluchtelingen worden opgevangen in leegstaande gebouwen met een andere bestemming dan een woonbestemming.

Er dient dan door de Minister of GS wel gemotiveerd te worden, dat sprake is van een nationaal, resp. provinciaal belang. De Afdeling advisering van de Raad van State (hierna: ‘Raad van State’) is in haar advies kritisch geweest over deze wijziging. De Raad van State onderkent het probleem van het COA dat op korte termijn in voldoende opvangruimte moet worden voorzien. De Afdeling meent niettemin, dat dit probleem niet kan worden opgelost door de Minister en GS de bevoegdheid te geven tot het verlenen van een kruimelomgevingsvergunning. Er is hier volgens de Raad van State geen sprake van een nationaal of provinciaal ruimtelijk belang, dat de uitoefening van de betrokken bevoegdheid door de Minister of GS zou rechtvaardigen.

Indien de Minister of GS toch van deze bevoegdheid gebruik maken, schuilt daarin dus een risico. De Minister of GS doen er goed aan om in het besluit, waarbij de kruimelomgevingsvergunning wordt verleend, naast het belang van het COA om op korte termijn over voldoende opvangruimte te beschikken, ook de nationale, dan wel provinciale belangen te benoemen. Slagen de Minister of GS daar niet in, dan blijven er voldoende gemeentelijke bevoegdheden over om snel een omgevingsvergunning te verlenen. Dat vergt wel dat gemeentelijke bestuurders bestuurlijke moed blijven houden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding