of 59250 LinkedIn

Ontvankelijk bezwaar ondanks intrekking

Reageer

Afbeeldingmr. V.A. Textor (Vera)

 

CRvB 6 november 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:4033

In deze zaak gaat het om de vraag of de intrekking van een bezwaarschrift weer ongedaan kan worden gemaakt. Omdat bestuursorganen steeds vaker het beleid voeren om bezwaarprocedures minnelijk op te lossen (al dan niet met gebruik van de zogenoemde ‘Overijsselse methode’), is deze uitspraak de moeite waard om te signaleren. Een succesvol mediationtraject resulteert immers veelal in de intrekking van een bezwaarschrift. Als gevolg van de intrekking wordt een besluit in rechte onaantastbaar.

In artikel 6:21 van de Awb is geregeld, dat de intrekking van een bezwaar of beroep schriftelijk moet geschieden. Alleen als de intrekking tijdens de hoorzitting plaatsvindt, is een mondelinge mededeling voldoende. Artikel 6:21 van de Awb is via artikel 6:24 van de Awb ook van toepassing op onder meer hoger beroep.

 

In de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (‘Raad’) van 18 maart 2015 werd overwogen: “Behoudens de gevallen waarin de intrekking van het hoger beroep onbevoegdelijk is afgegeven, dan wel de intrekking binnen de hoger beroepstermijn wordt herroepen, kan een eenmaal ingetrokken hoger beroep niet meer ongedaan worden gemaakt, tenzij er sprake zou zijn van een wilsgebrek”.

 

Uit de onderhavige uitspraak van 6 november 2015 blijkt, dat appellant zijn bezwaar had ingetrokken, maar gedurende de bezwaartermijn daarop was teruggekomen en opnieuw bezwaar had ingesteld. Gelet op de uitspraak van 18 maart 2015 kan hem dat recht niet worden ontzegd, ondanks de eerdere intrekking.

 

Indien u als verweerder te maken heeft met een dergelijk geval, is het op basis van deze uitspraak aan te bevelen om allereerst te bezien of het nieuwe bezwaar binnen de bezwaartermijn is ingediend. Zo ja, dan kan de eerdere intrekking bezwaarmaker niet worden tegengeworpen. Zo niet, dan dient te worden beoordeeld of aan de intrekking geen wilsgebrek kleeft.

 

Om op dit punt onnodige procedures te beperken, beveel ik aan om de intrekking van een bezwaarschrift schriftelijk te bevestigen aan de bezwaarmaker, waarbij de bezwaarmaker duidelijk wordt gemaakt dat met de intrekking een einde is gekomen aan de bezwaarprocedure.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding