of 59130 LinkedIn

Nieuw hoofdstuk in de jurisprudentie omtrent het leerstuk ‘afgebroken onderhandelingen’

Reageer

AfbeeldingAfbeeldingMr. J.M. Fluitsma (Jonne) en mr. B.S. ten Kate (Bas)

 

Met zijn uitspraak van 6 oktober 2017 heeft de Hoge Raad een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het leerstuk van afgebroken onderhandelingen (ECLI:NL:HR:2017:2566).

In deze uitspraak betrof het namelijk onderhandelingen over de tussentijdse aanpassing van een bestaande samenwerkingsovereenkomst. Nadat die onderhandelingen stuk liepen, heeft een der partijen integrale nakoming van de oorspronkelijke overeenkomst gevorderd.

 

De Hoge Raad oordeelt in dit geval dat het beroep op integrale nakoming van de onderliggende overeenkomst op grond van de redelijkheid billijkheid onaanvaardbaar is. De Hoge Raad komt tot dit oordeel omdat beide partijen in een eerder stadium hadden vastgesteld dat de oorspronkelijke afspraken achterhaald waren, er reeds in meerdere concepten andere afspraken waren opgenomen waarover partijen het eens waren en de eis in het nieuwe voorstel, waarop de onderhandelingen zijn stukgelopen, naar de mening van de Hoge Raad niet redelijk was.

 

Dit geval illustreert dat een partij zijn aanspraken uit een overeenkomst kan verspelen door op verlangen van zijn wederpartij mee te denken over een andere vormgeving van de overeenkomst. Het verdient daarom aanbeveling om in onderhandelingen ten behoeve van aanpassing van een overeenkomst, uitdrukkelijk het recht op nakoming van de oorspronkelijke overeenkomst voor te behouden voor het geval over de aanpassing geen overeenstemming wordt bereikt. Op deze wijze wordt de kans verkleind dat rechten uit de oorspronkelijke overeenkomst ongewild worden prijsgegeven.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas ten Kate of Jonne Fluitsma, E: bas.tenkate@nysingh.nl | T: 026 357 57 19 | M: 06 53 18 12 14 of E: jonne.fluitsma@nysingh.nl | T: 026 357 56 40 | M: 06 53 10 28 77

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding