of 59130 LinkedIn

Koerswijziging inherente afwijkingsbevoegdheid (artikel 4:84 Awb)

Reageer

Op grond van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht kan een bestuursorgaan van een beleidsregel afwijken, indien de gevolgen van het handelen overeenkomstig de beleidsregel vanwege bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

Onder die bijzondere omstandigheden werden ingevolge de vaste rechtspraak geen omstandigheden verstaan die al in de beleidsregels zijn verdisconteerd. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeling van 18 maart 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:856). De Afdeling breekt met deze lijn in de uitspraak van 26 oktober 2016 (ECLI:NL:2016:2840).

 

In deze zaak ging het om een sluiting van een woning omdat er XTC-pillen waren aangetroffen in de schuur van de woning. De vraag rees of er evenwel bijzondere omstandigheden waren op grond waarvan de sluiting onevenredig was in verhouding tot het doel ervan, en dus van de sluiting moest worden afgezien.

 

De bewoonster van de gesloten woning heeft daartoe op de volgende omstandigheden gewezen: de ex-partner van de bewoonster was verantwoordelijk voor de drugs; de bewoonster wist niet van de aanwezigheid hiervan in haar schuur en er heeft zich met betrekking tot de woning geen overlast voorgedaan. De sluiting van de woning voor drie maanden heeft volgens haar daarnaast tot gevolg dat de huurovereenkomst wordt ontbonden en dat bewoonster op een zwarte lijst wordt geplaatst waardoor zij de komende drie jaren in de regio geen huurwoning meer kan huren.

 

In de beleidsregels van de burgemeester was opgenomen dat het doel van sluiting van de woning is dat de overtreding van de Opiumwet wordt beëindigd en de openbare orde in de buurt wordt hersteld.
De Afdeling is thans - anders dan voorheen - van oordeel dat de omstandigheden, die bij het opstellen van een beleidsregel zijn verdisconteerd dan wel moeten worden geacht te zijn verdisconteerd, niet al daarom buiten beschouwing kunnen worden gelaten. Het bestuursorgaan moet derhalve alle omstandigheden van het geval betrekken in zijn beoordeling en dient te bezien of deze op zichzelf dan wel tezamen met andere omstandigheden, moeten worden aangemerkt als bijzondere omstandigheden in de zin van artikel 4:84 Awb die maken dat het handelen overeenkomstig de beleidsregel gevolgen heeft die onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregels te dienen doelen.


In het onderhavige geval leidt dit ertoe dat ook al waren de persoonlijke omstandigheden verdisconteerd in het beleid, de burgemeester die toch in het concrete geval had moeten betrekken bij het besluit om de woning (al dan niet) te sluiten. Met deze uitspraak is de inherente afwijkingsbevoegdheid dus breder toepasbaar geworden.

 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Maaike Bekooy, E: maaike.bekooy@nysingh.nl | T: 038 425 92 25 | M: 06 22 50 48 25 of mr. Matthias Kruisselbrink, E: matthias.kruisselbrink@nysingh.nl | T: 038 425 92 25 | M: 06 12 15 21 23.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding