of 59162 LinkedIn

Gemeenten blijven verantwoordelijk voor huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015

1 reactie
Afbeeldingmr. M. Bekooy (Maaike), mr. M.R. Kruisselbrink (Matthias)Afbeelding


CRvB 18 mei 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:1402 t/m 1404

De Centrale Raad van Beroep (Centrale Raad) heeft vandaag in drie zaken de lang verwachte uitspraken gedaan over de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de huishoudelijke hulp. Deze uitspraken bieden de nodige duidelijkheid voor de praktijk. Het belangrijkste oordeel van de Centrale Raad is dat de huishoudelijke hulp niet categoriaal mag worden uitgesloten onder de Wmo 2015. Daarnaast oordeelt de Centrale Raad over de vraag of gemeenten een hulpbehoevende die om huishoudelijke hulp vraagt, mogen verwijzen naar een algemene voorziening, of dat gemeenten daarvoor een individuele maatwerkvoorziening aan de hulpbehoevende moeten bieden. Tot slot geeft de Centrale Raad eisen waaraan een maatwerkvoorziening in de vorm van een ‘schoon en leefbaar huis’ moet voldoen.

Huishoudelijke hulp kan een voorziening zijn ingevolge de Wmo 2015
Over de eerste vraag is de Centrale Raad duidelijk. Het voeren van een gestructureerd huishouden omvat in het kader van de maatschappelijke ondersteuning mede de zorg voor het schoon en op orde houden van het huis. Hiermee wordt beoogd om een hulpbehoevende zolang mogelijk in zijn eigen omgeving te laten wonen. Ook meent de Centrale Raad dat er geen aanknopingspunt is dat de wetgever op dit punt heeft willen breken met de oude Wmo.

 

De huishoudelijke hulp is daarom een voorziening die valt onder de Wmo 2015. De burger die behoefte heeft aan huishoudelijke hulp kan zich met deze zorgvraag dus richten tot de gemeente op grond van de Wmo 2015. Gemeente blijven in beginsel dus verantwoordelijk voor deze zorg. Hierbij wel staat voorop dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven en dus ook voor hun zelfredzaamheid. Gemeenten hoeven dus pas ondersteuning te bieden als dat nodig is.


Huishoudelijke hulp in de vorm van een algemene voorziening toegestaan

De tweede vraag die de Centrale Raad beantwoordt, is hoe de gemeenten invulling kunnen geven aan het bieden van de nodige huishoudelijke hulp. Kunnen zij volstaan met een algemene voorziening voor de huishoudelijke hulp die voor iedere cliënt gelijk en toegankelijk is, of dienen zij per individueel geval een maatwerkvoorziening te treffen?


De Centrale Raad oordeelt onder verwijzing naar de parlementaire geschiedenis dat gemeenten ervoor kunnen kiezen om huishoudelijke hulp aan te bieden in de vorm van een algemene voorziening. Aanvullend hierop moet wel een individuele maatwerkvoorziening aan de cliënt worden aangeboden indien dat nodig is voor diens zelfredzaamheid en de algemene voorziening daarin niet kan voorzien. De Centrale Raad vindt overigens dat de algemene voorziening ‘schoonmaken huis’ van de gemeente Aa en Hunze in deze zaak geen algemene voorziening is. Hieraan staat in de weg dat het schoonmaakbedrijf met de hulpbehoevende contracteert over het verrichten van de schoonmaak hulp tegen het volle tarief zonder tussenkomst van de gemeente. 


Eisen aan maatwerkvoorziening ‘schoon en leefbaar’ huis
Tot slot gaat de Centrale Raad in op de vraag of het acceptabel is om aan cliënten een collectieve maatwerkvoorziening te bieden in de vorm van een ‘schoon en leefbaar huis’. Voor dit resultaat had de gemeente Utrecht een basismodule van 78 uur aan schoonmaakhulp per jaar toegekend aan een hulpbehoevende.


De Centrale Raad stelt voorop dat deze basismodule als een maatwerkvoorziening kan worden aangemerkt. Vervolgens concludeert de Centrale Raad dat het vastgestelde aantal uren van 78 niet berust op objectief en onafhankelijk onderzoek naar de noodzakelijke handelingen en werkzaamheden. Daarvoor is volgens haar vereist:

 

- dat inzicht bestaat in de vraag welk niveau van schoon voor een huishouden verantwoord is;
- welke concrete activiteiten daarvoor nodig zijn;
- hoeveel tijd dat kost; en
- met welke frequentie deze activiteiten moeten worden verricht om te kunnen spreken van een schone en leefbare woning.

 

Gemeenten dienen daarom deze aspecten te onderzoeken, zodat zij daarmee inzichtelijk kunnen maken dat met een (collectieve) maatwerkvoorziening kan worden voorzien in het resultaat ‘schoon en leefbaar huis’.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gera Klinge (Thuishulp) op
Wat ik wel jammer vindt dat zorgvragers nog steeds dubbel moeten betalen voor algemene voorziening en tevens voor maatwerkvoorziening.
Ik lees niets over en / of
Mijn cliënten hadden / hebben een indicatie voor onbepaalde tijd werden naar een keukentafelgesprek teruggezet naar 2 uur en hierbij komt echt maatwerk bij kijken vanwege hun geestelijke achteruitgang. Dit kon ik met de volledige uren wel hanteren, maar dat gaat niet lukken in de algemene voorziening.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding