of 59250 LinkedIn

Artikel 6:19 Awb en derde-belanghebbenden (‘meeliftberoep’)

Reageer
Afbeeldingmr. V.A. Textor (Vera)

 

ABRvS 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3508

In deze zaak komt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) terug van een beperking, die zij in eerdere rechtspraak aan artikel 6:19 van de Awb had gegeven.

In artikel 6:19, eerste lid, Awb is bepaald, dat het bezwaar of beroep van rechtswege mede betrekking  heeft op een besluit tot intrekking, wijziging of vervanging van het bestreden besluit, tenzij partijen daarbij onvoldoende belang hebben.

Op grond van artikel 6:19, eerste lid, ontstaat een beroep van rechtswege in ieder geval voor de indiener van het aanhangige beroep als hangende een beroep een 6:19-besluit afkomt, tenzij deze daarbij onvoldoende (proces)belang heeft.

Uit de uitspraak van 19 april 2001 (zaaknr. 200001166/1) volgt, dat als bij het besluit meerdere belanghebbenden zijn betrokken, geen beroep van rechtswege ontstaat aan de zijde van een belanghebbende, die niet de indiener van het aanhangige rechtsmiddel is (bijvoorbeeld een derde belanghebbende).

In de uitspraak van 18 november 2015 komt de Afdeling op deze lijn terug. Voortaan moet ook aan derde belanghebbenden de gelegenheid worden geboden een zienswijze te geven op het in beroep genomen nieuwe besluit. De bestuursrechter moet de eventueel daartegen geformuleerde bezwaren als de gronden van het van rechtswege ontstane beroep aanmerken.
Het gevolg van deze nieuwe lijn is, dat in meerpartijengeschillen het aantal appellanten gedurende de (hoger)beroepsprocedure kan worden uitgebreid.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding