of 59250 LinkedIn

Aanvang verjaringstermijn bij nadeelcompensatie

Reageer

Afbeeldingmr. H. van Griensven (Heleen)

 

ABRvS 17 juni 2015 ECLI:NL:RVS:2015:1883

Deze uitspraak gaat over de vraag wanneer in gevallen van nadeelcompensatie de verjaringstermijn een aanvang neemt.

Verzoeker om nadeelcompensatie (Kunstvertoon) biedt sinds 2000 een cursus- en activiteitenprogramma aan. Sinds 2004 ondervindt Kunstvertoon concurrentie van het Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO). In 2004 heeft het college van de gemeente Sudwest-Fryslan subsidie verleend aan het HOVO. Sinds de komst van het HOVO in 2004 is het aantal cursisten van Kunstvertoon afgenomen. Kunstvertoon wil het nadeel dat als gevolg van deze terugloop wordt ondervonden gecompenseerd hebben.

Pas in 2012 dient Kunstvertoon een verzoek om nadeelcompensatie in. Kunstvertoon stelt dat het recht op nadeelcompensatie niet verjaard is omdat hij pas in december 2010 ermee bekend is geraakt dat subsidie is verleend aan het HOVO en dat hij, als gevolg van deze subsidieverlening schade heeft geleden.

De Afdeling gaat hier niet in mee en bekrachtigt de uitspraak van de rechtbank. Overwogen wordt dat Kunstvertoon al vanaf 2004 geconfronteerd is met de schadelijke gevolgen van de komst van het HOVO. Het had volgens de Afdeling op de weg van Kunstvertoon gelegen ‘desgewenst informatie in te winnen over de gemeentelijke betrokkenheid in de vorm van het toekennen van subsidie, te meer nu [Kunstvertoon] ook herhaaldelijk heeft gewezen op de rol van de gemeente bij introductie- en promotieactiviteiten ten behoeve van HOVO in 2004’.

De Afdeling overweegt ook dat niet van belang is of het gebruikelijk is om dergelijke subsidies te verlenen en of Kunstvertoon aldus rekening diende te houden met een dergelijke subsidieverstrekking. Het gaat er volgens de Afdeling om dat de mogelijkheid bestond om een subsidieaanvraag te doen en kenbaar was dat het besluit tot het toekennen van subsidie was genomen. Het besluit was immers genomen tijdens een openbare raadsvergadering en had ook op de kenbare agenda van de raadsvergadering gestaan.

Uit de uitspraak blijkt niet of de gemeente een eigen verordening nadeelcompensatie heeft en ook niet of in die verordening iets over verjaring is bepaald. In zijn algemeenheid pleegt aangesloten te worden bij de regeling van het BW (in deze zin bijvoorbeeld ook artikel 12 Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu). Die regeling gaat er van uit dat de verjaringstermijn van vijf jaar niet eerder aanvangt dan vanaf het moment dat de benadeelde zowel met de schade als de schadeoorzaak bekend is geworden. Dat een benadeelde met schade en/of schadeoorzaak bekend had kunnen zijn is volgens die regeling niet voldoende.

Afdeling en rechtbank lijken hier een stap verder te gaan: omdat Kunstvertoon bekend was met de schadelijke gevolgen, lag het op zijn weg om informatie in te winnen over de gemeentelijke betrokkenheid (subsidieverlening). Omdat dit is nagelaten mag Kunstvertoon kennelijk met die gemeentelijke betrokkenheid bekend worden verondersteld en is de vordering verjaard.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding