of 59162 LinkedIn

€ 3 miljoen subsidie voor de aanleg van een “golfsurfbaan” vormt geen staatssteun

Reageer
 

De Rechtbank Rotterdam heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat de verlening van € 3 miljoen subsidie door de Gemeente Rotterdam (Gemeente) voor de realisatie van een “golfsurfbaan” geen staatssteun inhoudt omdat de subsidie de tussenstaatse handel niet beïnvloedt. De rechtbank volgt daarmee het standpunt van verweerster (Gemeente) dat de golfsurfbaan slechts een zuiver lokaal karakter heeft.

Eisers kwamen in deze zaak op tegen de verlening van een omgevingsvergunning door de Gemeente voor de realisatie van een kunstmatig rif met de daarbij behorende voorzieningen waaronder een golfinstallatie (de golfsurfbaan). Eisers stelden zich onder andere op het standpunt dat de financiële uitvoerbaarheid van het project niet is verzekerd, omdat de subsidieverstrekking staatssteun inhoudt die ter goedkeuring bij de Commissie had moeten worden gemeld. Eisers verwezen daarbij onder andere naar een arrest van het Hof van Justitie. In dat arrest is overwogen dat een subsidie het voor marktdeelnemers uit andere lidstaten moeilijk kan maken om de markt te betreden, omdat het lokale aanbod in stand wordt gehouden of wordt verruimd en dat dat ook het geval is als de begunstigde onderneming alleen maar lokaal of regionale diensten verricht.

 

Ondanks de strekking van het door eisers aangehaalde arrest oordeelde de rechtbank dat de subsidie geen staatssteunmaatregel vormt omdat de golfsurfbaan – kort gezegd – op gebruikersniveau slechts een zuiver lokaal aantrekkingsgebied heeft, en dus de tussenstaatse handel niet beïnvloedt. De rechtbank ging verder niet in op de mogelijke invloed van de subsidie op investeringsniveau.

 

Meer over dit onderwerp weten? Word voor een uitgebreider commentaar bij deze zaak lid van ons Nysingh Staatssteun Netwerk op LinkedIn. Via dit netwerk houden we ook van andere relevant ontwikkelingen op de hoogte.

 

Voor vragen over de staatssteunregels, oplossingen voor het voorkomen van staatssteun en het vormgeven van maatregelen in lijn met die regels, kunt u contact opnemen met Lorenzo Fiorilli (T 038 425 92 28 / 038 425 91 63

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding