of 64120 LinkedIn

Vijf trends in bestuursakkoorden gemeenten

Reageer

AfbeeldingUitkomst onderzoek KplusV

Duurzaamheid, participatie, economie, (jeugd)zorg en samenwerking. Dat zijn vijf trends die de boventoon voeren in de nieuwe bestuursakkoorden 2014-2018 van de Nederlandse gemeenten. Onderzoek van KplusV wijst dit uit. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart en de vorming van nieuwe coalities en colleges hebben we hiervoor de bestuursakkoorden van 116 gemeenten geanalyseerd.

1. Duurzaamheid
De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen stond grotendeels in het teken van de drie decentralisaties in het sociaal domein: de transities in de AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg. Toch springt in de bestuursakkoorden het begrip ‘duurzaamheid’ het meest in het oog. Gemeenten willen graag een voortrekkersrol vervullen in het verduurzamen van de energievoorziening. Bijvoorbeeld door publieke gebouwen te voorzien van duurzame energie. En door inwoners en bedrijven te stimuleren een steentje bij te dragen. Ook de verduurzaming van afvalstromen komt veel aan bod, waarbij ‘afval als grondstof’ het credo is. Zo kan de gemeente overgaan op ‘omgekeerde inzameling’: recyclebaar afval wordt aan huis opgehaald, in plaats van restafval.

 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van duurzaamheid? Klik hier.
Een van onze adviseurs spreken? Aiko Klein staat u graag te woord.

 

2. Participatie
Gemeenten onderstrepen de overgang van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Van inwoners verwachten zij een actievere houding. Dorps- en wijkraden gaan een grotere rol spelen en daarvoor krijgen zij bijvoorbeeld een wijkgebonden budget. Dit mogen ze naar eigen inzicht inzetten voor de leefbaarheid van woonwijken. Voor vrijwilligers is een spilfunctie weggelegd bij de uitvoering en ondersteuning van publieke taken, zoals het onderhoud van sportaccommodaties of groenvoorzieningen. En mantelzorgers leveren hun bijdrage aan zorgtaken die ontstaan door de drie decentralisaties.

 

Lees meer over sociale economie.


Een van onze adviseurs spreken? Neem dan contact op met Geert van Dijk.

 

3. Economie
Gemeenten hebben baat bij een sterke lokale economie. Daarom spannen zij zich in om nieuwe bedrijven een aantrekkelijk vestigingsklimaat te bieden en lokale ondernemers optimaal te ondersteunen. Samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs (de 3 O’s) is daarbij van belang. Vaak is of wordt er een ‘ondernemersloket’ opgezet, waar ondernemers hun vragen kunnen stellen aan de gemeente. En bij gemeentelijke aanbestedingen krijgen lokale ondernemers voorrang, als ze zich hard maken voor ‘social return of investment’. Zij nemen dan bijvoorbeeld mensen in dienst, die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

 

KplusV zet zich op allerlei manieren in voor ondernemers en voor het stimuleren van lokaal ondernemerschap. U leest het hier.

Een van onze adviseurs spreken? Lennard Nellestein vertelt u graag meer.

 

4. (Jeugd)zorg
Voor hun nieuwe zorgtaken vanaf 2015 zetten gemeenten vooral in op – relatief goedkopere – nulde- en eerstelijnszorg. Sociale wijkteams, met onder meer wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, jeugdzorgmedewerkers en mantelzorgers, verlenen de zorg die nu nog landelijk of regionaal is georganiseerd. Zo kunnen gemeenten met een kleiner budget hun zorgtaken uitvoeren, zonder dat de kwaliteit daarvan in het geding komt. Uitgangspunt is vaak: ‘één gezin, één plan, één regisseur’.

 

Een van onze adviseurs spreken? Benadert u dan Piet van Zijl.

 

5. Samenwerking
Veel gemeenten kiezen ervoor om te gaan samenwerken, zodat zij de uitdagingen van de komende jaren kunnen aangaan. Hun nieuwe taken in het sociaal domein bijvoorbeeld, maar ook de bezuinigingen. Gemeenten richten gezamenlijke sociale diensten of werkbedrijven op, of organiseren taken in regionaal verband. Verdergaande samenwerkingsvormen zijn: een ambtelijke fusie met buurgemeenten of een gemeentelijke herindeling.

 

Onze ervaringen met samenwerken en fuseren delen we graag met u.


Een van onze adviseurs spreken? Belt of mailt u dan met Aiko Klein.

 

Meer weten over de trends?
Wilt u meer weten over de trends in de nieuwe bestuursakkoorden? Download dan ons rapport Trends Bestuursakkoorden 2014-2018 met alle ins en outs.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Aiko Klein.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingKplusV

Westervoortsedijk 73,

6827 AV Arnhem

Postbus 60055,

6800 JB Arnhem

026-355 13 55

info@kplusv.nl

                      

Science Park 402, 1098 XH Amsterdam

Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam

020-669 90 66 

info@kplusv.nl

 

Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam

A4.004, 3013 AK Rotterdam
010-254 00 17

info@kplusv.nl

 

www.kplusv.nl

Meer nieuws

Nieuwsbrief

Afbeelding

 

Wil je op basis van je persoonlijke voorkeur onze nieuwste artikelen maandelijks in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

Whitepapers