of 61043 LinkedIn

Regionale economie en innovatiekracht versterken

Regionale economie en innovatiekracht versterken. Hoe behoud én versterk je het MKB in jouw regio?
KplusV Reageer

Overheden zijn voortdurend bezig met het concurrentievermogen van de lokale of regionale economie. Maar wat kun je op kleine schaal nou werkelijk doen? Hoe faciliteer je een competitieve, innovatieve en inclusieve regionale economie? Open innovatie is het antwoord. Wij nemen je daarin graag mee.

Provincies en gemeentes spelen een centrale rol bij het aanjagen en versterken van de regionale innovatiekracht. Echter worstelen overheden met de vraag hoe hun ambities naar concrete acties om te zetten. ‘Hoe kunnen we een innovatief en toekomstbestendige regio creëren?’ ‘Hoe behouden we een goed vestigingsklimaat?’ ‘Wat kunnen we doen om de industrie in deze regio te behouden?’ ‘Hoe zorgen we dat het aantrekkelijk is voor hoogopgeleide mensen om in onze provincie werkzaam te zijn?’ Dit zijn vragen die wij vaak horen in gesprekken met overheden.

 

Veranderingen en innovaties vinden steeds sneller plaats. Niet in de laatste plaats door de energietransitie, de digitale transformatie, de circulaire revolutie en de globalisering. Daardoor kunnen veel regionale bedrijven niet langer alleen het hele innovatietraject – van idee naar vermarktbaar product of dienst – vormgeven. De gevolgen hiervan zijn dat innovatiekracht afneemt, werknemers en bedrijvigheid uit de regio dreigen te vertrekken en de aantrekkelijkheid van de regio om te wonen en werken onder druk komt te staan.

 

Toch is bovenstaande uitkomst niet onvermijdelijk. Dankzij open innovatie blijft innovatiekracht voor de regio behouden. Door regionale samenwerking te organiseren wordt innovatievermogen gecreëerd dat afzonderlijke bedrijven niet (meer) kunnen bieden. KplusV heeft zich de afgelopen 35 jaar gespecialiseerd in innovatieve bedrijvigheid en innovatie ecosystemen. Waarbij een gezond ecosysteem zich kenmerkt door nauwe samenwerking tussen overheden, ondernemers, onderwijs- & onderzoeksinstellingen en burgers (quadruple helix) resulterend in economische groei en maatschappelijke impact.

 

Het versterken van de regio begint onder andere bij het versterken van de innovatiekracht van gevestigde MKB-bedrijven. Innoveren en het in staat zijn om in te spelen op de veranderende context is een belangrijke vereiste voor het behoud van regionale bedrijvigheid en innovatiekracht.  


Inbedden nieuwe trends en ontwikkelingen

Om als bedrijf wendbaar en toekomstgericht te zijn, is het belangrijk om in staat te zijn om nieuwe trends en ontwikkelingen van buiten naar binnen te halen. In het proces om te komen tot een beslissing om in te gaan op een nieuwe trend of ontwikkeling, gaat een organisatie door verschillende fases: Bewustwording, Interesse, Verlangen en Actie (zie figuur 1). Denk hierbij bijvoorbeeld aan ontwikkelingen op het gebied van Circulaire Economie of Smart Industry. Bedrijven zijn zich wel bewust van deze ontwikkelingen, maar weten vaak niet hoe ze hiermee om moeten gaan en hoe ze hieruit nieuwe kansen kunnen creëren. Door bedrijven door de verschillende fases te begeleiden, ontstaat uiteindelijk naast bewustwording ook het verlangen om ‘iets’ met de nieuwe kansen te doen. Dit is onder andere te zien in CIRCLES, een platform gericht op bewustwording van de noodzaak en voordelen voor het transformeren naar de circulaire economie. Het platform inspireert en ondersteunt met tools en praktische kennis. Zodat het verlangen van bedrijven wordt aangewakkerd en de stap naar actie wordt ondersteund.

 

Afbeelding

Figuur 1

 

Innovatiekracht: van idee naar actie

Daarnaast is het van belang om daadwerkelijk te innoveren. Echter hebben MKB bedrijven in veel gevallen een cost focus strategie, waarin gefocust wordt op het verlagen van de kosten en niet op het ontwikkelen van nieuwe innovaties. Deze bedrijven lopen het risico voorbij gestreefd te worden door concurrenten (zoals jonge startups) en hierdoor marktaandeel te verliezen. Innovatie is noodzakelijk om op lange termijn de concurrentie voor te blijven. Stimulering van de innovatiekracht van deze bedrijven is dan ook belangrijk om de bedrijven, en dus de werkgelegenheid, te behouden. Innovatiekracht kan onder andere worden vergroot door samen met andere bedrijven te werken aan totaaloplossingen voor (maatschappelijke) vraagstukken en zo optimaal gebruik te maken van elkaars expertise en door elkaar te inspireren. Het stimuleren van open innovatie doen wij bijvoorbeeld in Zuid-Holland met InnoPool. Dit is een publiek-privaat innovatieplatform waar ca. 25 high-tech MKB bedrijven uit de instrumentatiebranche worden gestimuleerd om gezamenlijk R&D projecten te starten. Financiering komt tot stand via externe bronnen (o.a. subsidies) of door gezamenlijk risicodragend te participeren. Inmiddels lopen er 6 R&D trajecten en is er een IPC (Innovatie Prestatie Contract) project gestart vanuit de deelnemers. 


Nieuwsgierig? Wij maken vrijblijvend een quickscan

Samen met ambitieuze regio’s kunnen we het verschil maken door de innovatiekracht van het gevestigd MKB te vergroten met behulp van open innovatie en samenwerking. Neem contact op met een van onderstaande collega’s voor een vrijblijvende quickscan van de innovatiekracht van het MKB in jouw regio of sector.

 

Joep Welschen

06-21 533 793 / j.welschen@kplusv.nl

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingKplusV

Westervoortsedijk 73,

6827 AV Arnhem

Postbus 60055,

6800 JB Arnhem

026-355 13 55

info@kplusv.nl

                      

Science Park 402, 1098 XH Amsterdam

Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam

020-669 90 66 

info@kplusv.nl

 

Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam

A4.004, 3013 AK Rotterdam
010-254 00 17

info@kplusv.nl

 

www.kplusv.nl

Meer nieuws

Nieuwsbrief

Afbeelding

 

Wil je op basis van je persoonlijke voorkeur onze nieuwste artikelen maandelijks in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

Whitepapers