of 61043 LinkedIn

Financieringstafels provincie Overijssel

Financieringstafels provincie Overijssel. Vraag en aanbod bij elkaar brengen en de regio versterken.
KplusV Reageer

Vraag en aanbod bij elkaar brengen en de regio versterken.

Toegang tot financiering is een bottleneck voor startende en groeiende bedrijven. Via regionale financieringstafels verbetert de provincie Overijssel de toegang tot financiering van dit soort bedrijven. Om het beoogde netwerkeffect optimaal waar te maken, is het onder meer belangrijk dat de juiste partijen bij elkaar komen. In Overijssel is KplusV de uitvoerder van de financieringstafel.

Zogeheten “regionale financieringtafels” zijn onderdeel van het MKB-actieplan van het Ministerie van Economische zaken. Zij benoemt dit in de samenwerkingsagenda:

 

                              “Samen met banken en andere financiers worden door EZK en provincies in 2018 regionale financieringstafels aangejaagd. Deze dragen bij aan betere matching van vraag en aanbod, ook in het licht van het steeds vaker combineren van divers kapitaal voor de financiering van mkb-plannen. Hierdoor worden financieringsplannen verder geholpen, die anders niet waren gefinancierd.”

 

In provincie Overijssel staat dit onderwerp al sinds medio 2017 op de agenda. De provincie Overijssel wil de regionale economische groei bevorderen en ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor start-ups en scale-ups. Op de Conferentie Financiering Bedrijfsleven van 14 september 2017 is door een brede vertegenwoordiging van organisaties en (financiële) instellingen gesproken over de samenwerking tussen partijen om de toegang tot financiering te vereenvoudigen. Naar aanleiding hiervan heeft de provincie het op zich genomen om financieringstafels op te zetten met input van alle op de conferentie aanwezige partijen. Op verzoek van de provincie neemt KplusV de uitvoering hiervan voor haar rekening.


Speelveld en uitdagingen van de financieringstafels

In Overijssel zijn de uitdagingen van ondernemers niet anders dan elders in Nederland . Het “stapelen van financiering” is complex, en wordt complexer door het grotere aanbod aan financieringsinstrumenten. En in de risicovolle (vroege) fase belanden regelmatig ondernemers tussen wal en schip. Maar ook ontbreekt het bij veel ondernemers aan investeringsgereedheid. Wel op zoek naar een subsidie of een lening zonder borgstelling in privé, maar niet vanuit ondernemerschap investeren in groei door aandelenuitgifte dan wel groeikapitaal aan te trekken. Financiers krijgen vervolgens al snel het verwijt dat zij een kansrijk project of relevante innovatie niet willen financieren. Echter, met kennis van zaken blijkt een aanvraag niet juist geformuleerd of is de vraag niet aan de juiste financier gesteld. In dit speelveld zien wij de rol van de financieringstafel.


Overlegplatform

De financieringstafel Overijssel is een overlegplatform van verschillende financiers (vreemd vermogen, mezanine en eigen vermogen)  dat periodiek gezamenlijke bijeenkomsten organiseert. Op basis van concrete financieringsvraagstukken van ondernemers bundelen de partijen de krachten om groeiende innovatieve bedrijven te kunnen helpen om in hun kapitaal- en/of financieringsbehoefte te voorzien. Het doel van de financieringstafel Overijssel is een bijdrage leveren aan het oplossen van financieringstekorten bij startende en groeiende innovatieve bedrijven in de provincie Overijssel. Naast toegang tot financiering worden ook de netwerken van de deelnemers, waar mogelijk, in verbinding gebracht met innovatieve ondernemers. De financieringstafel draagt bij aan de verbetering van het innovatie ecosysteem in Overijssel; het ondernemersklimaat in de provincie wordt versterkt.


Waar staan we nu met de financieringstafel?

Inmiddels hebben de eerste drie bijeenkomsten van de financieringstafel plaatsgevonden. Een aantal ondernemers is geholpen met het bespreken van hun financieringsvraagstuk, investeringsgereedheid en het openstellen van de netwerken van de deelnemers. We kijken uit naar het verder bouwen aan een kwalitatief goed netwerk, waarin partijen vanuit kracht bereid zijn casussen te delen!

 

Meer weten over het belang en de opzet van regionale financieringstafels in jouw provincie? Bart Blokhuis en Laura Nijman vertellen je er graag meer over.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingKplusV

Westervoortsedijk 73,

6827 AV Arnhem

Postbus 60055,

6800 JB Arnhem

026-355 13 55

info@kplusv.nl

                      

Science Park 402, 1098 XH Amsterdam

Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam

020-669 90 66 

info@kplusv.nl

 

Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam

A4.004, 3013 AK Rotterdam
010-254 00 17

info@kplusv.nl

 

www.kplusv.nl

Meer nieuws

Nieuwsbrief

Afbeelding

 

Wil je op basis van je persoonlijke voorkeur onze nieuwste artikelen maandelijks in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

Whitepapers