of 59250 LinkedIn

Informatiemanager 3.0

Versienummers kennen we vooral van technologieproducten, zoals software. Maar sinds enige tijd worden versienummers ook toegekend aan functies, bijvoorbeeld ‘ambtenaar 2.0’. En net als bij softwarereleases met een nieuw geheel nummer, wordt een aanzienlijke sprong voorwaarts gesuggereerd ten opzichte van oudere versienummers. Je wilt toch geen ambtenaar 1.0 meer zijn? Misschien dat we in navolging van het testen van software releases ook tests voor functienummers kunnen invoeren, zodat we op onze business cards kunnen zetten welke release we zijn. Gegevensbeheerder 2.0, gemeentesecretaris 1.0, informatiemanager 3.0.

O ja, Informatiemanager 3.0. Nu we het er toch over hebben. De informatiemanager van de toekomst, wat houdt dat in? Laten we beginnen met informatiemanager 1.0, het verre(?) verleden. Deze informatiemanager was eigenlijk een ICT-manager en hield zich vooral bezig met de technische kant van ICT, met informatietechnologie, en minder met de Informatievoorziening. De informatiemanager 1.0 bekijkt de informatievoorziening door een ICT-bril. Naarmate de informatiebehoefte van de organisatie toeneemt en de noodzaak van een goede informatievoorziening evidenter wordt, gaat de informatiemanager een bemiddelende rol spelen tussen business enerzijds en ICT anderzijds. Informatiemanagement 2.0 als brugfunctie, dat is de manier waarop het in het befaamde 9-vlaksmodel wordt weergegeven.

 

In alle eerlijkheid, de beweging van informatiemanager 1.0 naar informatiemanager 2.0 is in de gemeentelijke wereld nog in volle gang. Tijdens de bijeenkomsten in het kader van de i-NUP Academy blijkt met enige regelmaat dat voor het gros van de deelnemers het leggen van de relatie met bestuur en business de grote uitdaging is. Stel dat informatiemanagement 2.0 snel bij de meeste gemeenten van de grond komt, redden we het daarmee de komende jaren? Het antwoord is: nee. De decentralisaties, maar ook de doelen van Digitaal 2017, vragen van de informatiemanager niet dat hij een brugfunctie vervult, maar vanuit de optiek van bestuur en business kijkt naar de combinatie van processen en informatievoorziening (en dat ook nog eens in ketenverband). Dat is informatiemanagement 3.0, een grote, maar noodzakelijke ‘paradigm shift’.

 

Handelsregister

We zien dezelfde behoefte aan een nieuwe rol van informatiemanagement ook bij relatief kleinere uitdagingen, zoals het invoeren van het Handelsregister. Op dit moment zijn twee producten van het HR beschikbaar voor implementatie, namelijk HR Inzien (een inkijkfunctie) en HR Bevragingen (webservice) om actuele gegevens uit het HR te verkrijgen. Een derde levervariant, HR Dataservice Berichten op basis van Digilevering, is naar verwachting voor eind 2013 implementeerbaar.

 

Deze laatste variant geeft gebeurtenisberichten door, zoals de oprichting van een nieuw bedrijf, verandering van eigenaar of surseance van betaling. Het principe is helemaal ‘volgens het boekje’, omdat de gemeente wordt geïnformeerd over gebeurtenissen waar ze iets mee moeten doen – je wordt automatisch ‘getriggerd’ op basis van een verandering in een relevant deel van de buitenwereld. De volgende stap in de afhandeling is dat de juiste processen in de organisatie worden ‘aangeschopt’. Idealiter gebeurt dat via een zaaksysteem, waarna in de uitvoerende processen via Bevraging de benodigde actuele gegevens uit het HR worden gehaald – helemaal conform eenmalige uitvraag bij de bron. Prachtig, iets wat je allemaal zou willen hebben en een grote verbetering ten opzichte van het huidige mutatieabonnement. Maar is ons advies nu aan alle gemeenten om je voor te bereiden op invoering van HR Dataservice Berichten? Nee, dat niet. Het laat zich raden waarom.

 

Deze oplossing vereist nogal wat. Vaak, maar niet altijd, zal deze leveringsvariant worden gecombineerd met een gegevensmagazijn en een distributiefunctie. Om te bepalen welke gegevens in de gemeentelijke processen nodig zijn (en dus op welke plek bevraagd moeten worden als een gebeurtenisbericht het proces triggert) is een gemeentebrede informatieanalyse nodig. Bovendien moet de gemeente gebeurtenisgedreven kunnen werken, hetgeen een behoorlijke aanpassing van de werkwijze vraagt. 

 

Het moge duidelijk zijn dat deze ambitie niet voor iedere gemeente de juiste is. In ieder geval niet om mee te beginnen. Maar het is wel een wenkend perspectief, omdat gemeenten op deze manier goed kunnen reageren op een complexe en dynamische omgeving. Om de invoering van HR Dataservice Berichten goed te laten verlopen, is informatiemanagement 3.0 hard nodig. Want het begint (en eindigt) bij de business: wat is de huidige en toekomstige informatiebehoefte (rekening houdend met bestuurlijke doelen), wat is de relatie tussen gebeurtenistypen en processen, hoe richten we onze processen op een nieuwe manier in?

 

Het kiezen voor een passende ambitie en bijbehorend invoeringsscenario zal binnenkort worden ondersteund door Operatie NUP via de i-NUP Academy en andere activiteiten. Daarin komen de kenmerken van de leveringsvarianten aan bod, typering van de gemeentelijke uitgangssituatie en, daarvan afgeleid, de keuze van een invoeringsscenario. Bovendien, om de informatiemanagers 3.0 in spé te helpen, wordt voor een aantal kernprocessen de informatieanalyse uitgevoerd in combinatie met de business analyse om de relatie tussen gebeurtenistypen en kernprocessen te leggen. Zo wordt tegemoetgekomen aan ieders behoefte en verandervermogen.

 

Hoeveel business cards met ‘informatiemanager 3.0’ gaan we de komende tijd zien?

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

EHerkenning

Whitepapers KING

  • Overtuigen is ‘iemand met bewijzen tot andere gedachten brengen’, lezen we in de...

    Overtuigen

    Overtuigen is ‘iemand met bewijzen tot andere gedachten brengen’, lezen we in de...
  • Presenteren. Het woord heeft het al in zich. Het gaat om het geven van een presentje aan je...

    Presenteren

    Presenteren. Het woord heeft het al in zich. Het gaat om het geven van een presentje aan je...