of 59147 LinkedIn

We doen het voor de mensen

Fijn dat er een nieuwe regering en een regeerakkoord is! Wat je er ook van mag vinden, we weten waar we aan toe zijn en iedereen die opereert in het publieke domein – zowel onze klanten als wij – kan ermee aan de slag. Het is goed te lezen dat er veel aandacht is voor de burger. Er wordt geïnvesteerd in zorg, veiligheid, onderwijs en duurzaamheid. Doelen die wij een warm hart toe dragen en waar we met onderzoek bijdragen aan proberen te leveren. Daar doen we het ook voor: niet voor de cijfers, maar voor de mensen achter die cijfers.

Veiligheid

Uit de Slachtoffermonitor, die we uitvoerden voor het ministerie van Justitie & Veiligheid, blijkt dat slachtoffers van misdrijven beter te spreken zijn over de bejegening door medewerkers van politie en OM. Het is illustratief voor een veranderende benadering die we bij de overheid gelukkig steeds vaker zien en waar wij met onderzoek ons steentje aan bijdragen.

 

Zorg
Een ander thema uit het regeerakkoord dat heel dicht ligt bij ons werk is de zorg. Voor het SCP voerden we het veldwerk uit voor de evaluatie ‘Hervorming Langdurige Zorg’. Hieruit bleek dat de Wmo-ondersteuning niet voor iedereen bijdroeg aan redzaamheid en participatie. Zelf organiseerden we een interessant symposium over Sociale Kracht en Mantelzorg, waar we gemeentemensen probeerden te helpen bij de vraag ‘hoe kunnen mantelzorgers (beter) gefaciliteerd worden?

 

Duurzaamheid
Het kabinet Rutte heeft ambitieuze doelstellingen als het gaat om duurzaamheid, en ook dat staat bij ons hoog op de agenda. Als organisatie proberen we zelf zo duurzaam mogelijk te zijn en voor een van onze klanten peilden we dat er groot draagvlak is voor het uitbannen van niet-duurzaam geproduceerde melk . Bovendien werken we aan ons eigen waardenmodel dat we onder andere inzetten voor duurzamer gedrag.

Democratie
Tenslotte heeft dit kabinet extra aandacht voor democratie en rechtsstaat. Er is duidelijk behoefte aan meer betrokkenheid van burgers bij beleidsvorming, zowel bij de overheid als bij die burgers zelf. Met onze peilingen, zowel landelijk als gemeentelijk, laten we dat niet alleen zien, maar leveren we er ook een actieve bijdrage aan. Het kabinet Rutte III heeft de stekker uit het raadgevend referendum getrokken, maar mag zich nog één keer opmaken voor een volksraadpleging: er komt een referendum over de al aangenomen Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Vooralsnog lijkt een meerderheid deze ‘sleepwet’ te steunen, maar ons onderzoek laat zien dat kiezers vatbaar zijn voor de tegenargumenten, waardoor het nog een pittige campagne kan worden.

 

Wij staan in de startblokken om de overheid en haar stakeholders te ondersteunen in deze nieuwe periode. Zowel voor de macht als de tegenmacht. We zijn er om te helpen bij het ontwikkelen, het innoveren of evalueren van beleid, maar ook om de argumenten van de tegenmacht te toetsen en maatschappelijke bewegingen de discussie aan te laten gaan. Als het maar ten goede komt aan de mensen voor wie het beleid bedoeld is.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingI&O Research 
Postbus 563

7500 AN  Enschede

T 053 200 52 00

T 020 308 48 00 (Amsterdam)

www.ioresearch.nl 

info@ioresearch.nl

Meer nieuws

Middagseminar over ‘de 10 uitdagingen van survey-onderzoek’

Datum: 22 november 2018
Locatie: I&O Research, Piet Heinkade 55, Amsterdam
Tijd: 14:00 – 17:00
Toegang: gratis


Aanmelden

Onze bloggers

I&O Research 20 jaar: verleden, ontwikkeling, heden & toekomst. Bekijk hieronder de film

Afbeelding

Blijf op de hoogte!

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het nieuws in de branche en bij I&O Research ...

 

Klik hier

Whitepapers