of 59318 LinkedIn

Wat herstelt het vertrouwen in ons pensioenstelsel?

Wat herstelt het vertrouwen in ons pensioenstelsel? Leidt extra keuzevrijheid tot meer vertrouwen?
I&O Research 2 reacties

Het vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel is de afgelopen jaren afgenomen. Dit komt onder andere door de verhoging van de pensioenleeftijd en door tegenvallende resultaten in de nasleep van de financiële crisis. De roep om hervormingen in het pensioenstelsel werd hierdoor steeds groter, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in het nieuwe pensioenakkoord. De afgelopen jaren was er veel discussie over deze hervormingen. Zo werd er gesproken over meer keuzevrijheid, flexibiliteit, maatwerk en transparantie. De aanname hierbij was namelijk dat deze extra keuzevrijheid zou leiden tot meer vertrouwen in het pensioenstelsel. Maar is dat wel zo? Deze vraag vormde de aanleiding voor het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) om hier onderzoek naar te doen. Wat blijkt: het is vooral de hoogte van de uitkering die doorslag geeft in het vertrouwen.

Kiezen tussen verschillende scenario’s 
I&O Research heeft in 2018 de dataverzameling voor dit onderzoek verzorgd voor het SCP. Hierbij is een representatieve steekproef van Nederlanders per brief benaderd om een vragenlijst in te vullen. De 3.600 respondenten hebben vragen beantwoord over hun voorkeuren als het gaat om hun pensioen. Dit gebeurde via een aantal uitgewerkte scenario’s voor een toekomstig pensioen, waar ze tussen konden kiezen (welke heb je liever?). De scenario’s, of keuzesets, werden willekeurig samengesteld vanuit verschillende opties voor zaken als keuzevrijheid, flexibiliteit en de hoogte van het pensioen. Dankzij deze vignettenstudie kon heel precies gemeten worden hoe zwaar de verschillende onderdelen wegen in de pensioenvoorkeuren.

 

Voorbeeld vignettenvraag (waarbij voor de linker keuzeset is gekozen)

De uitkering is van groot belang
De conclusie van het onderzoek van het SCP is dat burgers de hoogte van de pensioenuitkering het belangrijkste aspect van ons pensioenstelsel vinden. Keuzevrijheid, flexibiliteit en maatwerk compenseren een tegenvallende uitkering maar gedeeltelijk. Het lijkt er dus op dat ons vertrouwen pas zal herstellen als de hoogte van het pensioen toeneemt. Sterker nog: bij dalende uitkeringen daalt naar verwachting ook het vertrouwen. Dat is ook niet gek aangezien het gaat om ons inkomen voor de oude dag.

 

Klik hier voor het persbericht van het SCP

 

Klik hier om naar het rapport te gaan

 

Meer weten over vignettenstudies bij I&O Research?

Michael Brandt | m.brandt@ioreseach.nl | 020 308 4811

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
Alleen indien de vaste rekenrente weer wordt ingevoerd, krijg ik weer vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel. België bijvoorbeeld hanteert een vaste rekenrente van 3,5 procent.
Door Spijker (n.v.t.) op
1. Aanpassing van het dekkingspercentage naar reële waarden (bijv. het gemiddelde van Europees/Mondiaal niveau) zal het vertrouwen al snel doen toenemen. 2. 2. Vanwege de gefingeerde lage ECB-rente, waarvan vooral de Staat van profiteert (o.a. zeer lage rente staatsschuld, minder hypotheekaftrek, hogere Box 3 inkomsten), behoren pensioenfondsen niet te worden gestraft maar juist te worden gecompenseerd voor lager te behalen rendementen en slecht Europees beleid..
3. Last but not least is het wenselijk nader onderzoek te doen naar de miljarden die ten onrechte voor andere doeleinden uit de pensioenfondsen zijn genomen of gebruikt..
4. Voldoen aan deze drie voorwaarden leidt pas tot volledig herstel van vertrouwen in het huidige pensioenstelsel.

Contactgegevens

AfbeeldingI&O Research 
Postbus 563

7500 AN  Enschede

T 053 200 52 00

T 020 308 48 00 (Amsterdam)

www.ioresearch.nl 

info@ioresearch.nl

Meer nieuws

Welke waarden drijven burgers tot duurzaam gedrag?

I&O Research 20 jaar: verleden, ontwikkeling, heden & toekomst. Bekijk hieronder de film

Afbeelding

Blijf op de hoogte!

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het nieuws in de branche en bij I&O Research ...

 

Klik hier

Whitepapers