of 61869 LinkedIn

Vuurwerk afsteken: wel of niet verbieden?

Vuurwerk afsteken: wel of niet verbieden? Gemeente aan zet
Reageer

Gemeente aan zet

Het afsteken van vuurwerk zorgt ieder jaar weer voor tal van ongelukken. Een totaalverbod gaat de meeste Nederlanders te ver. Wel is er een meerderheid die iets voelt voor een afsteekverbod in combinatie met een vuurwerkshow op een centrale plaats. Het draagvlak hiervoor verschilt echter sterk per gemeente: in grotere steden wil een meerderheid dit wel, maar op het platteland is er veel minder steun.

Het kabinet-Rutte heeft besloten om het aan gemeenten over te laten om een lokaal vuurwerkverbod in te stellen. Deze bevoegdheid zou voorafgaand aan de jaarwisseling van 2019-2020 geregeld moeten zijn. De gemeente is dus aan zet.

 

Wat willen inwoners van uw gemeente?
De vraag is hoe gemeenten met het vuurwerkvraagstuk moeten omgaan:

  • Hoe sterk hechten inwoners aan de traditie van het zelf afsteken van vuurwerk?
  • Welke maatregelen om de overlast te beperken zijn voor bewoners acceptabel?
  • Onder welke voorwaarden is er draagvlak voor (het uitbreiden van) vuurwerkvrije zones?
  • Of juist centrale afsteekplaatsen?

 

We zoeken het graag voor u uit. I&O Research heeft ruime ervaring met het peilen van maatschappelijk draagvlak en het organiseren van dialoogsessies. Wij bieden u bruikbare onderzoeksresultaten om tot een gedragen en effectieve oplossing te komen.

 

Draagvlakpeiling
Met een draagvlakpeiling kunt u inzicht krijgen in de steun die er in uw gemeente bestaat om het afsteken van vuurwerk door particulieren wel of niet te verbieden. Ook kunnen we door een zorgvuldige, getrapte vraagstelling achterhalen onder welke voorwaarden het afsteken van vuurwerk eventueel acceptabel is voor inwoners. Verder kunnen we de resultaten voor u uitsplitsen naar kern of wijk. De uitkomsten hiervan kunnen u helpen bij het maken van een passend vuurwerkbeleid in uw gemeente.

 

Dialoogsessie
Voor of na een draagvlakpeiling kunt u ook een of meer dialoogsessies houden. Ook een op zichzelf staande dialoogsessie is mogelijk, afhankelijk van uw wensen. In een dialoogsessie kunnen we met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen doorpraten over hun specifieke wensen en behoeften ten aanzien van (het verbieden van) vuurwerk. Dit heeft het karakter van een interactief groepsgesprek, waarbij respect voor ieders standpunt centraal staat. Een onafhankelijke moderator van I&O Research leidt dit in goede banen. Hierbij maken wij gebruik van interactieve tools.

 

Meer weten?
Mail of bel met Jaap Bouwmeester of Laurens Klein Kranenburg.

  • Jaap Bouwmeester | e-mail: j.bouwmeester@ioresearch.nl | tel: 020 3084 820
  • Laurens Klein Kranenburg | e-mail: l.kleinkranenburg@ioresearch.nl | tel: 053 2005 222
Verstuur dit artikel naar Google+

Contactgegevens

AfbeeldingI&O Research 
Postbus 563

7500 AN  Enschede

T 053 200 52 00

T 020 308 48 00 (Amsterdam)

www.ioresearch.nl 

info@ioresearch.nl

Meer nieuws

Onze bloggers

Welke waarden drijven burgers tot duurzaam gedrag?

I&O Research 20 jaar: verleden, ontwikkeling, heden & toekomst. Bekijk hieronder de film

Afbeelding

Blijf op de hoogte!

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het nieuws in de branche en bij I&O Research ...

 

Klik hier

Whitepapers