of 59199 LinkedIn

Tijmen Siermann

Onderzoeksadviseur I&O Research

Tijmen is sinds 2009 actief bij I&O Research en doet daar onderzoek naar onder meer burgerparticipatie en gemeentelijke dienstverlening. Daarnaast voert hij op zeer uiteenlopende terreinen beleidsevaluaties uit.


  • De omgevingswet: sneller, efficiënter en rechtvaardiger?

    Reageer

    AfbeeldingMet de komst van de Omgevingswet wil het Rijk de drempel verlagen voor mensen of organisaties die iets willen bouwen of verbouwen (initiatiefnemers). Wanneer anderen last denken te hebben van die initiatieven moeten ze dat kenbaar kunnen maken. Niet alleen moeten deze belanghebbenden voldoende informatie ontvangen over de initiatieven die hen mogelijk raken, ook moeten ze weten hoe ze hun invloed op de besluitvorming kunnen uitoefenen door middel van participatie of met zienswijzen of bezwaren. De Omgevingswet beoogt niet alleen een snellere besluitvorming, maar ook meer rechtvaardigheid.

Contactgegevens

AfbeeldingI&O Research 
Postbus 563

7500 AN  Enschede

T 053 200 52 00

T 020 308 48 00 (Amsterdam)

www.ioresearch.nl 

info@ioresearch.nl

Event over duurzaamheid

Onze bloggers

I&O Research 20 jaar: verleden, ontwikkeling, heden & toekomst. Bekijk hieronder de film

Afbeelding