of 59082 LinkedIn

Respons onder jongeren in de European Values Study: inspanning loont

Respons onder jongeren in de European Values Study: inspanning loont.
I&O Research Reageer

Jongeren staan te boek als een doelgroep die bij surveyonderzoek vaak ondervertegenwoordigd is. Ze voelen zich niet aangesproken door onderzoek, hebben (of maken) er minder gauw tijd voor, en responderen daardoor minder goed dan oudere doelgroepen.

Een creatieve aanpak kan helpen om jongeren bij onderzoek te betrekken. Bij I&O Research werken we bij jongeren vaak met speciale brieven of kaarten, afwijkende formulering, en incentives. Tegelijkertijd constateren wij dat het aan onderzoek mee laten doen van jongeren ook een kwestie van de lange adem is. We tonen dit aan met behulp van de European Values Study.

 

European Values Study (EVS)
De EVS is een grootschalig, internationaal onderzoek dat inzicht verschaft in hoe Europeanen denken over het leven, familie, werk, religie, politiek en de samenleving. De eerste meting vond plaats in 1981 en dit onderzoek naar waarden in Europa wordt sindsdien om de 9 jaar herhaald.

 

In Nederland is Tilburg University verantwoordelijk voor het onderzoek. Zij hadden I&O Research gevraagd om de interviews voor de laatste meting af te nemen. In de periode september 2017-februari 2018 zijn bijna 700 face-to-face interviews afgenomen onder een willekeurige steekproef van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder.

 

Analyse: het effect van contactpogingen
We hebben in kaart gebracht in hoeverre we in staat zijn om met het leveren van inspanningen jongeren in de respons kunnen betrekken. Inspanningen hebben we daarbij vertaald naar ‘het ondernemen van face-to-face contactpogingen’ (ofwel bezoeken door een interviewer aan het huisadres van de respondent). Bij de laatste meting voor EVS zijn tot 8 face-to-face contactpogingen ondernomen. Jongeren hebben we in onze analyse gedefinieerd als 18-34 jarigen.

 

Resultaten
Grafiek 1 laat zien hoe de respons per contactpoging naar leeftijd is samengesteld. Hierbij zijn contactpoging 6 tot en met 8 samengenomen. Te zien is dat van alle respondenten na de eerste contactpoging 14% in de leeftijdscategorie 18-34 jaar valt, terwijl 38% 65+ is. Naarmate het aantal pogingen toeneemt, neemt ook het aandeel jongeren dat meedoet toe en draaien de rollen om: bij contactpoging 6 tot en met 8 is 37% van de mensen die meedoen een jongere, en 9% een 65-plusser.

 

Een deel van de verklaring hiervoor is dat het aandeel jongeren in de groep mensen die nog niet hebben meegedaan steeds groter wordt. Daarmee neemt de kans dat een nieuwe respondent een jongere is automatisch ook toe. Desalniettemin toont de analyse ook aan dat er veel inspanningen nodig zijn om jongeren tot de respons te mogen rekenen. Dit hangt voor een groot deel samen met de uithuizigheid van deze doelgroep. Jonge respondenten treffen we vaker niet thuis aan dan oudere respondenten.

Grafiek 1. Leeftijdsverdeling van de netto respons, per contactpoging


 
We verfijnen onze analyse door de respons onder jongeren cumulatief te bekijken. Hierbij is het goed om te weten dat het aandeel 18-34 jarigen in de getrokken steekproef 26,6% bedraagt. Dit komt (ongeveer) overeen met het aandeel 18-34 jarigen in de Nederlandse volwassen bevolking.

 

Grafiek 2 brengt in kaart hoe het aandeel jongeren in de respons zich opbouwt naarmate er meer contactpogingen worden ondernomen. Pas na 8 pogingen is (ruim) 24% van de netto respons 18-34 jaar en komen we in de buurt van het aandeel in de steekproef c.q. bevolking.

 

Grafiek 2. Aandeel 18-34 jarigen in de netto respons, per contactpoging (cumulatief)
 
 
Resumerend
Het leveren van Inspanningen betaalt zich dus uit. Voor jongeren zien we dat hun aandeel in de respons na 8 contactpogingen redelijk overeenkomt met hun aandeel in de Nederlandse bevolking. Nadere analyses moeten laten zien in hoeverre dit ook geldt voor andere doelgroepen die doorgaans moeilijker responderen. Uiteindelijk blijft het ook afweging van kosten en baten; hoeveel inspanningen gaan we verrichten (en welke kosten maken we daarmee) om de respons kwalitatief te optimaliseren (de baten).

 

Later dit jaar
De data van de EVS worden in december 2018 publiek gemaakt. Op de website van de EVS is (Engelstalige) informatie over het onderzoek te vinden.

 

Informatie
Wilt u meer informatie over deze analyse of het veldwerk voor de EVS door I&O Research, dan kunt u contact opnemen met:

Robbert Zandvliet | r.zandvliet@ioresearch.nl | 020 308 48 12

Verstuur dit artikel naar Google+

Contactgegevens

AfbeeldingI&O Research 
Postbus 563

7500 AN  Enschede

T 053 200 52 00

T 020 308 48 00 (Amsterdam)

www.ioresearch.nl 

info@ioresearch.nl

Meer nieuws

Onze bloggers

Welke waarden drijven burgers tot duurzaam gedrag?

I&O Research 20 jaar: verleden, ontwikkeling, heden & toekomst. Bekijk hieronder de film

Afbeelding

Blijf op de hoogte!

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het nieuws in de branche en bij I&O Research ...

 

Klik hier

Whitepapers

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!