of 62812 LinkedIn

Koopstromen in Limburg anders dan elders in Nederland

Koopstromen in Limburg anders dan elders in Nederland. Limburg trekt in verhouding tot andere Nederlandse provincies bovengemiddelde koopkracht uit het buitenland aan
I&O Research Reageer
In opdracht van de provincie Limburg heeft I&O Research samen met adviesbureau BRO voor het eerst sinds 2009 de Limburgse koopstromen weer in kaart gebracht. Limburg trekt in verhouding tot andere Nederlandse provincies bovengemiddelde koopkracht uit het buitenland aan.

Het onderzoek (nog voor de coronacrisis) strekte zich uit over drie landen (België, Nederland en Duitsland) en drie talen (Duits, Frans en Nederlands). Koopstromenonderzoek brengt in beeld waar inwoners en bezoekers van de provincie Limburg boodschappen doen, recreatief winkelen en doelgerichte aankopen doen.

 

Belangrijkste inzichten

  • Limburg trekt in verhouding tot andere Nederlandse provincies bovengemiddelde koopkracht uit het buitenland aan. Er komen bijna drie keer meer bestedingen uit België en Duitsland dan dat Limburgers in die buurlanden besteden. Daarmee draait het winkelaanbod in Limburg voor een aardig deel op bestedingen uit het buitenland.
  • De binnensteden van Maastricht en Venlo, de woonboulevard in Heerlen en het Designer Outlet in Roermond zijn vier beeldbepalende Limburgse koopiconen en trekken winkelend publiek uit overige delen van Nederland en uit het buitenland. Ook op sommige andere plekken in Limburg is het belang van toerisme voor de bestedingen in winkels goed zichtbaar, zoals de gemeente Horst aan de Maas en Zuid-Limburgse gemeenten als Valkenburg aan de Geul en Gulpen-Wittem.
  • Tussen Limburgse gemeenten binnen de Limburgse regio’s (Noord-, Midden- en Zuid-Limburg) is er ook relatief veel trekkracht in vergelijking tot andere provincies. Dat komt waarschijnlijk door de goede verbindingen en de verscheidenheid in het aanbod. Zo gaan inwoners uit Maastricht voor woonartikelen ook naar Heerlen en komen inwoners uit Heerlen ook naar de binnenstad van Maastricht om recreatief te winkelen.
  • Mensen die in de grote winkelsteden komen winkelen, combineren dit bovengemiddeld vaak met bezoek aan de horeca. Vooral Belgen en Duitsers maken er vaak ‘een dagje uit’ van.
  • Als totaalcijfer scoren winkelgebieden in Limburg gemiddeld een goed rapportcijfer met een kleine 8. Bereikbaarheid en parkeermogelijkheden doen het bijvoorbeeld goed. Aanwezigheid van ‘groen’ is een voorbeeld van een aandachtspunt.
  • Limburgers geven bijna 22% van de niet-dagelijkse bestedingen uit op internet. Voor het doen van boodschappen speelt internet een beperkte rol. In vergelijking met andere recente koopstromenonderzoek besteedt men in Limburg minder online dan in de Randstad (2018) en iets meer dan in Oost-Nederland (2019).
  • Het aantal winkels in Limburg is sinds 2012 afgenomen. De leegstand nam gestaag toe. Bij supermarkten is sprake van schaalvergroting. Ondanks de afname van het winkelaanbod bleef de werkgelegenheid in de detailhandel in Limburg de afgelopen jaren relatief stabiel.
  • De vraag is wat het effect van de coronacrisis is op het functioneren van de Limburgse detailhandel. De verwachting op dit moment is dat de trekkracht van de supermarkten en de grote Limburgse magneten zich herstelt. Daartussen staan de middelgrote plaatsen en winkelgebieden wat meer onder druk, vooral op het gebied van branches die gevoelig zijn voor online aankopen zoals mode.


Alle onderzoeksresultaten online beschikbaar

Alle resultaten van het onderzoek staan op www.ksol2019.nl. Naast het hoofdrapport zijn daarop factsheets te vinden met een samenvatting van de resultaten voor alle 31 Limburgse gemeenten, 54 kernen en 85 aankooplocaties. Daarnaast is er op de website een applicatie beschikbaar waarop de resultaten voor alle onderdelen van het onderzoek in beeld zijn gebracht. Gebruikers kunnen daarmee naar eigen behoefte inzicht krijgen op ieder gewenste schaalniveau (gemeente, kern of aankooplocatie) en daarbij specifieke uitsplitsingen en vergelijkingen maken. Ook zijn via het dashboard kaartenbeelden benaderbaar met toevloeiing en afvloeiing per gemeente en aankooplocatie.


Verantwoording

I&O Research voerde in oktober, november en december 2019 een onderzoek uit onder inwoners van de provincie Limburg plus het omliggende randgebied in Nederland, Duitsland en België. In totaal hebben 31.592 personen de online-vragenlijst ingevuld. Om te zorgen dat de respons representatief is voor de bevolking in deze gemeenten zijn de resultaten herwogen naar leeftijdsverdeling en de huishoudens-samenstelling. Hiermee is de steekproef representatief voor de huishoudens van de provincie Limburg.


Het volledige rapport

Alle resultaten van het onderzoek staan op www.ksol2019.nl.

 

Vragen? Mail naar info@ksol2019.nl

 

Ralf ten Hove, Onderzoeker

053-200 52 34 / r.ten.hove@ioresearch.nl

Thijs Lenderink, Senior onderzoeksadviseur

053-200 52 30 / 06-262 52 505 / t.lenderink@ioresearch.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Contactgegevens

AfbeeldingI&O Research 
Postbus 563

7500 AN  Enschede

T 053 200 52 00

T 020 308 48 00 (Amsterdam)

www.ioresearch.nl 

info@ioresearch.nl

Meer nieuws

Onze bloggers

Welke waarden drijven burgers tot duurzaam gedrag?

I&O Research 20 jaar: verleden, ontwikkeling, heden & toekomst. Bekijk hieronder de film

Afbeelding

Blijf op de hoogte!

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het nieuws in de branche en bij I&O Research ...

 

Klik hier

Whitepapers