of 59185 LinkedIn

Gijs Jan Visser

Gijs Jan Visser (1981) is al tien jaar onderzoeker, voor vele opdrachtgevers: van rekenkamers en gemeenten tot vervoersbedrijven en ministeries. Over uiteenlopende onderwerpen als alcoholgebruik op brommer en scooter, beter benutten van bestaande infrastructuur tot evaluatie van vergunningverlening of draagvlak voor diftar. Analytisch en kritisch. Altijd een mening over onderzoeksresultaten. Tennist graag en blogt over van alles en nog wat. Vader van een zoontje van 2, en een tweede op komst.


 • Zes jaar Beter Benutten: werkt deze aanpak nou echt?

  Reageer

  Tussen 2012 en 2017 voerde I&O Research in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de gedragsmeting Beter Benutten uit. Nu het programma Beter Benutten per 31 december 2017 formeel is afgelopen, is dit een goed moment om terug te kijken op de resultaten van zes jaar Beter Benutten-onderzoeken.

 • Mobiliteitsplannen Rutte III missen lange termijnvisie

  Reageer

  De mobiliteitsplannen van het kabinet Rutte III zijn bekend. Helaas zijn de voornaamste plannen voorspelbaar teleurstellend te noemen. Dit zijn het meer investeren in asfalt (om files tegen te gaan) en hogere boetes voor verkeershufters. Steeds meer mobiliteitspartijen, zoals de Bovag en Leaseplan, pleiten voor een algemene kilometerheffing om de files op te lossen.

 • We weten niet écht waarom aantal verkeersdoden stijgt, maar dat kán wel

  Reageer

  In 2016 nam het aantal verkeersdoden in Nederland voor het tweede achtereenvolgende jaar toe, tot 629. In het betreffende artikel is geen uitsplitsing te zien naar type voertuig, waardoor de kans op de loer ligt dat men gaat denken dat het voornamelijk om automobilisten gaat. Hoewel automobilisten in absolute zin het grootste aandeel in het aantal verkeersdoden zullen vormen, is de trend al jaren dat het aantal verkeersdoden onder deze groep afneemt. Auto’s worden steeds veiliger. Onder fietsers en brom- en snorfietsers is het aantal verkeersdoden door de jaren heen echter nauwelijks gedaald.

  In een reactie noemt Veilig Verkeer Nederland drie mogelijke oorzaken voor de stijging: het gebruik van mobiele telefoons, rijden onder invloed en hogere snelheden. Deze redenen zijn echter niet goed cijfermatig onderbouwd en daarom onbevredigend. Het is nodig én mogelijk om beter te begrijpen waardoor de stijging ontstaat. Zo betoogt I&O-onderzoeker Gijs Jan Visser.

 • Laat van alle partijen de effecten van mobiliteitsplannen doorrekenen

  Reageer

  Als onderzoeker op het brede terrein van Verkeer en Vervoer heb ik bovengemiddelde interesse in de mobiliteitsplannen van onze politieke partijen. Er is veel gaande op het gebied van mobiliteit: de kilometerheffing is bezig aan een comeback, zowel in de programma’s van zes partijen, maar ook onder voorheen verklaarde tegenstanders. Leaseplan en de Bovag braken recent een lans voor het ‘anders betalen voor mobiliteit’.

Contactgegevens

AfbeeldingI&O Research 
Postbus 563

7500 AN  Enschede

T 053 200 52 00

T 020 308 48 00 (Amsterdam)

www.ioresearch.nl 

info@ioresearch.nl

Twee events over duurzaamheid

Onze bloggers

I&O Research 20 jaar: verleden, ontwikkeling, heden & toekomst. Bekijk hieronder de film

Afbeelding