of 64120 LinkedIn

Gebiedskompassen geven inzicht in buurten gemeente Eemsdelta

Gebiedskompassen geven inzicht in buurten gemeente Eemsdelta.
I&O Research Reageer
Dit jaar voert I&O Research samen met KAW de inwonersenquête uit voor de nieuwe gemeente Eemsdelta. Eemsdelta bestaat uit de voormalige gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Gemeente Eemsdelta gaat de verzamelde gegevens gebruiken om gebiedskompassen te bouwen voor de nieuwe gemeente.

Sinds 2017 werkt de voormalige gemeente Delfzijl gebiedsgericht en ook de nieuwe gemeente Eemsdelta heeft het gebiedsgericht werken als haar werkwijze omarmd. Gebiedskompassen maken onderdeel uit van deze werkwijze. Een gebiedskompas is een soort taartdiagram waarmee in één oogopslag de stand van zaken van een dorp of buurt duidelijk is. Voor kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren in een gebied wordt berekend of deze gelijk, beneden of boven het gemiddelde van de gemeente scoren. Dit bepaalt de kleur die een indicator krijgt in het kompas. Op deze manier legt de gemeente aan de hand van data problemen in buurten bloot. Daar wordt vervolgens beleid op geformuleerd. Met het bouwen van nieuwe kompassen, een aantal jaar later, kan de gemeente vervolgens toetsen of het beleid effectief was.

Dit jaar voert I&O Research samen met KAW de inwonersenquête uit voor gemeente Eemsdelta. De verzamelde data worden door de gemeente Eemsdelta ingezet om nieuwe gebiedskompassen te bouwen.

Deze gebiedskompassen zullen gaan bestaan uit ruim zestig indicatoren, waaronder indicatoren op het gebied van werk en inkomen, voorzieningenniveau, veiligheid, sociale cohesie, zorg, wonen en aardbevingsproblematiek. Hierop is de vragenlijst voor inwoners van de gemeente deels gebaseerd. Een ander deel van de benodigde gegevens is kwantitatief en wordt verzameld uit diverse statistische bronnen en basisregistraties.

Er is in de voorbereiding, naast uitgebreide aandacht voor de vragenlijst, ook veel aandacht besteed aan de steekproeftrekking. De gemeente Eemsdelta telt ruim 21.000 huishoudens in 18 woonwijken, waaruit met behulp van een gestratificeerde steekproef 15.000 inwoners zijn getrokken. Zij ontvangen een uitnodiging voor deelname aan de enquête. Deelnemen kan via een online of schriftelijke vragenlijst. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen aan het onderzoek. Een samenvatting van de resultaten zal de gemeente Eemsdelta in het voorjaar van 2022 publiceren.

 

Contact

Anne van Bebber, Onderzoeker

020-308 48 15 / a.van.bebber@ioresearch.nl

Gerben Huijgen, Algemeen directeur

053-200 52 00 / g.huijgen@ioresearch.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Contactgegevens

AfbeeldingI&O Research 
Postbus 563

7500 AN  Enschede

T 053 200 52 00

T 020 308 48 00 (Amsterdam)

www.ioresearch.nl 

info@ioresearch.nl

Meer nieuws

Onze bloggers

Welke waarden drijven burgers tot duurzaam gedrag?

I&O Research 20 jaar: verleden, ontwikkeling, heden & toekomst. Bekijk hieronder de film

Afbeelding

Blijf op de hoogte!

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het nieuws in de branche en bij I&O Research ...

 

Klik hier

Whitepapers