of 58952 LinkedIn

Agressie en geweld tegen politici licht gestegen.

Agressie en geweld tegen politici licht gestegen. Steeds meer agressieve uitingen via sociale media.
I&O Research Reageer

Steeds meer agressieve uitingen via sociale media.

Uit onderzoek van I&O Research in opdracht van het ministerie van BZK blijkt dat agressie en geweld tegen politici in het decentraal bestuur licht is gestegen. Van alle politici bij provincies, waterschappen en gemeenten is in de afgelopen twaalf maanden 29 procent geconfronteerd met agressie en geweld door burgers. Dat is een stijging ten opzichte van 2014 en 2016. Het rapport over de ‘Monitor Agressie en Geweld decentraal bestuur 2018’, is maandag 25 juni aangeboden aan de Tweede Kamer.

De toename van agressief en intimiderend gedrag treft met name gemeenteraadsleden en in mindere mate wethouders. Bij burgemeesters zien we na een piek in 2016 (55%) nu een daling naar 43 procent. Het grootste deel van de incidenten tegenover politieke ambtsdragers wordt gevormd door verbaal geweld in persoonlijke contacten (38%). De agressieve en intimiderende uitingen via sociale media nemen echter in de afgelopen jaren in rap tempo toe.

 

Slachtofferschap politieke ambtsdragers van agressie en geweld door burgers

Ruim de helft van de politieke ambtsdragers die geconfronteerd worden met agressie of geweld bespreekt dit of doet hier intern melding van. De meerderheid van de ondervraagde organisaties in het decentraal bestuur beschikken over een interne meldingsprocedure. Toch wordt er door veel organisaties geen sluitende registratie bijgehouden, vooral waar het gaat om incidenten tegen volksvertegenwoordigers. Hierdoor is er bij overheidsorganisaties geen scherp beeld van exacte aantal incidenten en wordt een effectieve aanpak bemoeilijkt. Over de gehele linie blijkt dat de aanpak van overheidsorganisaties van agressie en geweld tegen volksvertegenwoordigers achterblijft bij het beleid gericht op bestuurders.

 

Uitingswijze agressief en intimiderend gedrag

Van de incidenten wordt in 10 procent van de gevallen aangifte gedaan. Dit hangt samen met het type incident: van zwaardere vormen zoals bedreiging/intimidatie wordt vaker aangifte gedaan. Positieve uitkomst van de monitor is dat 80% van de melders (zeer) positief is over de wijze waarop men het incident met anderen kon bespreken. Met name de burgemeester, Commissaris van de Koning, secretaris-directeur, fractievoorzitter of collega-ambtsdragers hebben hierbij een belangrijke rol. De minister heeft mede naar aanleiding van het onderzoek benadrukt dat bedreiging of ongewenste beïnvloeding van de democratie en rechtsstaat onacceptabel is. Zij concludeert dat samenwerking met alle partners nodig is om een stevige inzet op bewustwording en preventie, repressie en nazorg te garanderen, zodat politieke ambtsdragers vrij van dwang en dreiging hun ambt kunnen uitoefenen.

 

Klik hier voor het persbericht.

Meer informatie?
U kunt contact opnemen met Jaap Bouwmeester | 06-50604828

Verstuur dit artikel naar Google+

Contactgegevens

AfbeeldingI&O Research 
Postbus 563

7500 AN  Enschede

T 053 200 52 00

T 020 308 48 00 (Amsterdam)

www.ioresearch.nl 

info@ioresearch.nl

Meer nieuws

Onze bloggers

Welke waarden drijven burgers tot duurzaam gedrag?

I&O Research 20 jaar: verleden, ontwikkeling, heden & toekomst. Bekijk hieronder de film

Afbeelding

Blijf op de hoogte!

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het nieuws in de branche en bij I&O Research ...

 

Klik hier

Whitepapers

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!