of 64277 LinkedIn

Renske Burgers

Renske houdt zich bezig met het civiele vastgoedrecht. Denk hierbij aan de juridische aspecten van (ver)koop, (ver)huur en de bouw van onroerend goed, contracten en algemene voorwaarden. De tastbaarheid van het vastgoed in combinatie met de vele juridische aspecten wekken in het bijzonder haar interesse. Daarnaast heeft Renske een passie voor het civiele vastgoedrecht vanwege de afwisseling en veelzijdigheid: van adviseren en procederen tot het opstellen van overeenkomsten.

 

Wat is kenmerkend voor de manier van werken van Renske? Zij is uiterst nauwkeurig, betrokken en heeft oog voor detail. Zij gaat graag doelgericht en voortvarend te werk en komt het liefst tot praktische oplossingen. Renske houdt daarbij van duidelijkheid en transparantie richting haar cliënten.

 


 • Opzegging van (huur)overeenkomsten via WhatsApp een kwestie van tijd?

  Reageer

  AfbeeldingOns communicatieverkeer heeft de laatste decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Waar zakelijke dienstverleners 'vroeger’ voornamelijk per brief met elkaar communiceerden, hebben sinds een aantal jaren moderne communicatiemiddelen als e-mail, sms, WhatsApp en Skype hun intrede gedaan. De vraag is hoe deze relatief nieuwe communicatievormen zich verhouden tot de wettelijke en contractuele formaliteiten voor opzegging van overeenkomsten, met name bij huurovereenkomsten. De Hoge Raad is hier in zijn arrest van 1 juni jl. (ECLI:NL:2018:819) duidelijk over.

 • Overmaat of ondermaat: mag het ietsje minder zijn?

  Reageer

  Het overgrote deel van de kopers/huurders zal bij de bezichtiging van een (kantoor)pand, niet met de rolmaat in de hand het in een advertentie genoemde vloeroppervlak nameten. Maar ook verkopers en verhuurders hebben het door hun aangeboden pand lang niet altijd (na)gemeten. Het gevolg daarvan is, dat er nog al eens een overeenkomst tot stand komt waarin de overeengekomen oppervlakte afwijkt van de feitelijke gehuurde of gekochte oppervlakte. Dit leidt veelvuldig tot geschillen tussen koper en verkoper of huurder en verhuurder.

 • Contracteren: let op dat u niet ongewild verplichtingen jegens derden op zich neemt!

  Reageer

  Een overeenkomst regelt in beginsel alleen de verhouding tussen de (rechts)personen die daarbij partij zijn. Onder omstandigheden werkt een overeenkomst echter ook jegens derden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij zogenaamde ‘kwalitatieve rechten’. Dit zijn rechten die verbonden zijn aan de eigendom van een goed en automatisch overgaan op een rechtsopvolger onder bijzondere titel, zoals bijvoorbeeld een koper. De Hoge Raad heeft dit jaar een tweetal voor de praktijk relevante arresten gewezen over kwalitatieve rechten (HR 6 april 2012, LJN BV6727 en HR 20 april 2012, LJN BV5555). Kort en goed heeft de Hoge Raad geoordeeld dat partijen niet expliciet hoeven overeen te komen dat sprake is van een kwalitatief recht. Dit heeft tot gevolg dat partijen wellicht ongewild ook ten opzichte van rechtsopvolgers gebonden zijn aan bepaalde afspraken. U moet zich hiervan bij het sluiten van overeenkomsten bewust zijn en erop letten dat u niet ongewild verplichtingen jegens derden op zich nemen. Dit kan overigens eenvoudig voorkomen worden.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Actualiteitendag Omgevingsrecht 2021

Datum: 30 november 2021
Tijd: 13.00 - 16.30 uur
Locatie:   Gelredome, Batavierenweg 25, 6841 HN Arnhem

 

AANMELDEN

Kwartaalupdate Handhaving & Toezicht

Kijk hier de update van september terug.

 

Zet alvast 13 januari in je agenda; dan is de volgende update

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Ruimte & Milieu

Klik hier