of 65101 LinkedIn

Monique Hennekens

Advocaat.

Monique heeft ruime ervaring met het bijstaan van diverse organisaties in privacy en IT projecten. Op privacy gebied adviseert zij over vraagstukken die betrekking hebben op zowel Nederlandse als Europese privacy regelgeving en geeft zij regelmatig cursussen en (in house) trainingen. Op IT gebied begeleidt zij zowel leveranciers als afnemers bij diverse IT projecten en bij het beoordelen of opstellen van contracten, zoals ERP (raam)overeenkomsten, hostingovereenkomsten, softwarelicenties en SLA's.

Vanwege haar ervaring als merkengemachtigde i.o. heeft Monique gedegen kennis van het Intellectuele eigendomsrecht, zoals het merken-, modellen- en auteursrecht. Daarnaast heeft zij zowel binnen de rechterlijke macht als binnen de advocatuur meerdere procedures gevoerd over (inbreuk)geschillen in het Intellectuele Eigendom.

Monique ziet zichzelf als advocaat die altijd op zoek is naar praktische oplossingen. Zij helpt de cliënt graag door ingewikkelde regelgeving samen te vatten in begrijpelijke checklists, schema's of vragenlijsten. Monique is helder in het maken van afspraken.

 

Praktijkgebied:
Onderneming & organisatie

 

 • Persoonsgegevens verwerken bij afvalinzameling moet conform privacyregels

  Reageer

  AfbeeldingCamera’s bij milieustraten, een chip in een minicontainer die wordt uitgelezen bij het legen, de registratie van grof afval, het gebruik van adresgebonden afvalpassen en track- en tracesystemen in inzamelvoertuigen. Stuk voor stuk voorbeelden van privacy inbreuken in het kader van de inzameling van huishoudelijk afval.

 • Help, een datalek! Hoe stel ik een procedure op?

  Reageer

  AfbeeldingEen datalek kan uit een onverwachte hoek komen. Een foutje in een e-mailadres, het verlies van een mobiele telefoon of de actie van een hacker. Vanaf dat moment heb je 72 uur de tijd om te bepalen of je het datalek meldt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of niet. Een datalek houdt geen rekening met een volle agenda. Daarom is een datalekprocedure essentieel.

 • Help, een datalek! Wat moet ik doen?

  Reageer

  AfbeeldingEen datalek zit soms in een klein hoekje. Een e-mail aan nét dat verkeerde e-mailadres, het verlies van een mobiele telefoon, een klik op een link in een phishing mail… Wat nu?

 • AVG & AP: overzicht van één jaar handhaving AVG

  Reageer

  AfbeeldingVanaf 25 mei 2019 zitten we alweer in het tweede handhavingsjaar van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of ook wel GDPR genoemd). In Nederland is het de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) die toezicht houdt en handhaaft.

 • Beveiliging persoonsgegevens: denk aan controle logbestanden!

  Reageer

  AfbeeldingOp 20 september 2018 kwam het bericht van de Autoriteit Persoonsgegevens dat zij 40.000 euro heeft gevorderd van de Nationale Politie. Het gaat om een dwangsom die de Nationale Politie moet betalen, omdat zij haar logbestanden niet regelmatig controleert. Om persoonsgegevens voldoende te beveiligen moet het gebruik van systemen worden geregistreerd. Ook moet het geregistreerde gebruik regelmatig worden gecontroleerd. 

 • Privacy bij afvalinzameling (deel 5): de AVG komt eraan – een whitepaper

  Reageer

  AfbeeldingOok bij afvalinzameling worden persoonsgegevens verwerkt, zoals van bezoekers op de milieustraat, via chips in minicontainers of met een adres gebonden afvalpas. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dievanaf 25 mei 2018 van kracht is geldt daarom ook bij afvalinzameling. Ik zal hieronder bespreken wat de meest relevante wijzigingen zijn voor de afvalbranche.

 • Privacy bij afvalinzameling (deel 4): niet méér gegevens verwerken dan noodzakelijk

  Reageer

  Op de milieustraat, via chips op minicontainers of met een adres gebonden afvalpas worden persoonsgegevens verwerkt. Niet alleen een adres is een persoonsgegeven, maar ook alle gegevens die via een adresgebonden afvalpas worden verwerkt. Voor al deze verwerkingen is daarom de privacyregelgeving van toepassing. Om aan deze regelgeving te voldoen mogen niet méér persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk om het doel van de verwerking te bereiken.

 • Privacy bij afvalinzameling (deel 3): grondslag

  Reageer

  AfbeeldingZoals ik schreef in de eerdere delen van deze blogserie worden bij de afvalinzameling persoonsgegevens verwerkt. Denk aan de verwerking van adresgegevens voor de uitgifte van afvalpassen of gechipte minicontainers of de registratie van kentekens en stortgegevens bij de milieustraat. Dus ook binnen de afvalbranche moet voldaan worden aan de privacyregelgeving. In deze regelgeving staan een aantal grondslagen. Iedere verwerking van persoonsgegevens zal gebaseerd moeten zijn op één van die grondslagen.

 • Privacy bij afvalinzameling (deel 2): doel en doelbinding

  Reageer

  Zoals ik aangaf in deel 1 van deze blogserie over de verwerking van persoonsgegevens in de afvalinzameling zijn ook adresgegevens persoonsgegevens. De betekent dat via afvalpassen of chips in minicontainers die gekoppeld zijn aan adressen persoonsgegevens worden verwerkt en de privacyregelgeving van toepassing is.

 • Privacy en de Arnhemse afvalpas

  2 reacties

  Om de afvalinzameling te optimaliseren en het scheiden van afval te stimuleren wordt door gemeenten en afvalverwerkers onder meer gebruik gemaakt van afvalpassen. De afvalpassen worden op adresniveau uitgegeven. Een inwoner van de gemeente Arnhem is van mening dat de gemeente zijn privacy schendt omdat de restafvalcontainers alleen geopend kunnen worden met deze adres gebonden afvalpas en heeft een handhavingsverzoek ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Beveiliging websites actief door de toezichthouder gehandhaafd

  Reageer

  AfbeeldingBeveiliging persoonsgegevens

  Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt dient te zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beveiligen. De beveiliging is passend als de maatregelen zijn afgestemd op de risico's en de aard van de persoonsgegevens. Zo moeten persoonsgegevens van gevoelige aard, zoals medische gegevens, BSN of financiële gegevens zwaarder worden beveiligd dan NAW gegevens. Over de inrichting van de beveiliging heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (toen nog College Bescherming Persoonsgegevens) richtsnoeren gepubliceerd. De beveiliging van persoonsgegevens is ook in 2017 één van de belangrijkste agendapunten van de Autoriteit Persoonsgegevens.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Kwartaalupdate Handhaving & Toezicht

Kijk hier de update van september terug.

 

Zet alvast 13 januari in je agenda; dan is de volgende update

Afbeelding

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Ruimte & Milieu

Klik hier