of 65101 LinkedIn

Merel Copier

Advocaat

Merel Copier is werkzaam binnen de sectie Overheid& Vastgoed en houdt zich voornamelijk en het liefst bezig met het omgevingsrecht, het bestuurlijk handhavingsrecht en het algemeen bestuursrecht.

Het bestuursrecht is veelzijdig; het is voortdurend in beweging, iedere zaak is anders. Juist daarom kan het bestuursrecht op haar enthousiasme en toewijding rekenen. Merel behandelt iedere zaak met precisie en probeert altijd een stap vooruit te denken.

Naast haar werkzaamheden als advocaat publiceert Merel ook op regelmatige basis in juridische tijdschriften en geeft ze als docent colleges bestuursrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

Nevenfuncties

 • Junior-docent bestuursrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Opleiding

 • Radboud Universiteit Nijmegen

 

024 - 382 84 95 / 06 - 10 19 25 43 / m.copier@hekkelman.nl


 • Handhaving en concreet zicht op legalisatie: de regels op een rijtje

  Reageer

  AfbeeldingDe afgelopen weken hebben wij de regels die voortvloeien uit de rechtspraak over concreet zicht op legalisatie in kaart gebracht. Wij hebben stilgestaan bij enkele procedurele aspecten en bij concreet zicht op legalisatie bij planologisch strijdig gebruik, milieuactiviteiten, illegaal bouwen, natuurbescherming en verordeningen.

   

  In deze afsluitende blog zetten wij de regels kort op een rijtje.

 • Handhaving en concreet zicht op legalisatie: illegaal bouwen

  Reageer

  AfbeeldingConcreet zicht op legalisatie vormt een bijzondere omstandigheid op grond waarvan het bestuursorgaan moet afzien van handhaving. De vraag of sprake is van concreet zicht op legalisatie is niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Dit komt met name voort uit de verschillende soorten overtredingen van diverse wet- en regelgeving met bijbehorende vergunningen, waarbij het moment waarop het zicht op legalisatie voldoende concreet is, verschilt.

 • Handhaving en concreet zicht op legalisatie: planologisch strijdig gebruik

  Reageer

  AfbeeldingConcreet zicht op legalisatie vormt een bijzondere omstandigheid op grond waarvan het bestuursorgaan moet afzien van handhaving. De vraag of sprake is van concreet zicht op legalisatie is niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Dit komt met name voort uit de verschillende soorten overtredingen van diverse wet- en regelgeving met bijbehorende vergunningen, waarbij het moment waarop het zicht op legalisatie voldoende concreet is, verschilt.

   

  In deze blog gaan wij in op concreet zicht op legalisatie bij planologisch strijdig gebruik.

 • Handhaving: wanneer is sprake van concreet zicht op legalisatie?

  Reageer

  AfbeeldingBestuursorganen moeten in beginsel handhavend optreden als sprake is van een overtreding. Dat volgt uit de ‘beginselplicht tot handhaving’:

  “Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden gevergd dit niet te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.” (zie bijvoorbeeld AbRS 19 augustus 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1996)

 • Kruimelgevallenregeling en gebruikswijziging ‘bestaand’ (?) pand

  Reageer

  AfbeeldingDe Kruimelgevallenregeling biedt de mogelijkheid om een omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik met de snelle(re) reguliere procedure voor te bereiden. De Kruimelgevallenregeling is onder meer van toepassing op het in afwijking van het bestemmingsplan wijzigen van het gebruik van een bestaand bouwwerk.

 • Precisering Wob-rechtspraak; feitelijke gegevens en persoonlijke beleidsopvattingen

  Reageer

  AfbeeldingArtikel 11 van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: "de Wob") biedt de basis om documenten voor intern beraad die persoonlijke beleidsopvattingen bevatten te weigeren. Deze documenten bevatten in veel gevallen echter óók feitelijke gegevens. Mag openbaarmaking van die feitelijke gegevens ook geweigerd worden? In de uitspraak van 31 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:314) gaat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: "de Afdeling") hierop in en preciseert zij de jurisprudentie op dit punt.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Kwartaalupdate Handhaving & Toezicht

Kijk hier de update van september terug.

 

Zet alvast 13 januari in je agenda; dan is de volgende update

Afbeelding

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Ruimte & Milieu

Klik hier