of 61441 LinkedIn

Is de verklaring van geen bedenkingen een afzonderlijk besluitonderdeel?

AfbeeldingIn de uitspraak van 28 september 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2535) heeft de Afdeling uitgemaakt dat een verklaring van geen bedenkingen die in het kader van de Flora- en faunawet (hierna: 'Ffw') moet worden afgegeven, als afzonderlijk besluitonderdeel moet worden aangemerkt. Wat heeft de Afdeling overwogen en wat betekent dat voor de praktijk?

Wat was er aan de hand?

Door burgemeester en wethouders is een omgevingsvergunning milieu (een revisievergunning om precies te zijn) verleend voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e, van de Wabo). In beroep bij de rechtbank (ECLI:NL:RBOBR:2015:4498) stelt appellant, kort samengevat, dat de activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning milieu is verleend, tevens handelingen betreffen waarvoor een verbodsbepaling geldt op grond van de 'Ffw'. Als voor deze handelingen, wanneer deze op zichzelf zouden staan (dus zonder omgevingsvergunning), een ontheffing op grond van de Ffw is vereist, dan brengt artikel 75b van de Ffw met zich mee dat een verklaring van geen bedenkingen moet worden gevraagd aan de minister ten behoeve van de te verlenen omgevingsvergunning. Dat zou dus betekenen, dat de omgevingsvergunning milieu uitsluitend verleend mocht worden indien de minister vooraf een verklaring van geen bedenkingen had afgegeven. Dit staat ook wel bekend als de aanhaakverplichting.

 

De rechtbank is van oordeel dat deze toestemming in de vorm van een verklaring van geen bedenkingen als apart besluitonderdeel moet worden beschouwd, die moet worden onderscheiden van het besluitonderdeel inzake de activiteit voor het veranderen en in werking hebben van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e, van de Wabo). Aangezien appellant geen zienswijzen met betrekking tot de Ffw naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbesluit, wordt het beroep met betrekking tot het besluitonderdeel flora en fauna niet-ontvankelijk verklaard door de rechtbank. 

In hoger beroep bij de Afdeling bestrijdt eiser, overigens zonder succes, het oordeel van de rechtbank.

 

Verklaring van geen bedenkingen afzonderlijk besluitonderdeel

In haar uitspraak van 28 september 2016 onderschrijft de Afdeling het oordeel van de rechtbank en overweegt dat de toestemming in de vorm van een verklaring van geen bedenkingen, evenals de in de artikel 2.1 en 2.2 van de Wabo bedoelde toestemmingen, als een afzonderlijk besluitonderdeel moet worden opgevat. Dit betekent dat het beroep van appellant met betrekking tot het besluitonderdeel flora en fauna ook in hoger beroep bij de Afdeling niet-ontvankelijk wordt verklaard.

 

Ter ondersteuning van dit oordeel wijst de Afdeling op de uitspraak van 9 maart 2011 (ECLI:NL:RVS:2011:BP7155), waarin zij heeft geoordeeld dat voor toepassing van artikel 6:13 van de Awb (de onderdelenfuik) elk van de in de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wabo bedoelde toestemmingen die in de omgevingsvergunning zijn opgenomen, als besluitonderdeel dienen te worden opgevat.

 

Voor de praktijk

Belanghebbenden die in de bestuurlijke voorfase van een omgevingsvergunning geen zienswijzen hebben aangevoerd met betrekking tot het ontbreken van een verklaring van geen bedenkingen, lopen het risico dat zij in een beroepsprocedure op dat onderdeel niet-ontvankelijk worden verklaard.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Meer nieuws

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Ruimte & Milieu

Klik hier