of 62812 LinkedIn

Handhaving: wanneer is sprake van concreet zicht op legalisatie?

AfbeeldingBestuursorganen moeten in beginsel handhavend optreden als sprake is van een overtreding. Dat volgt uit de ‘beginselplicht tot handhaving’:

“Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden gevergd dit niet te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.” (zie bijvoorbeeld AbRS 19 augustus 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1996)

Beginselplicht tot handhaving

Van handhavend optreden moet worden afgezien als sprake is van concreet zicht op legalisatie, zo volgt uit bovenstaande overweging inzake de beginselplicht tot handhaving.

Dat is logisch. Als het bestuursorgaan weet dat de overtreding binnenkort waarschijnlijk gelegaliseerd wordt, kan handhaving hangende het legaliseringstraject niet aan de orde zijn. Het is dan immers waarschijnlijk dat op korte termijn geen sprake meer zal zijn van een overtreding.


Wanneer is er sprake van concreet zicht op legalisatie?

De vraag of sprake is van concreet zicht op legalisatie is niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Dit komt met name voort uit de verschillende soorten overtredingen van diverse wet- en regelgeving met bijbehorende vergunningen, waarbij het moment waarop het zicht op legalisatie voldoende concreet is, verschilt. Hoog tijd dus voor een actueel overzicht.

 

Dat overzicht hebben wij in ons artikel ‘De regels van concreet zicht op legalisatie: een overzicht aan de hand van recente rechtspraak’ in de Gemeentestem uitgebreid gegeven. Met de blogreeks ‘Handhaving: wanneer is sprake van concreet zicht op legalisatie?’ vatten wij de regels van concreet zicht op legalisatie samen.


De blogreeks

De komende periode zullen wij blogs plaatsen waarin steeds een andere overtreding aan bod komt. Denk aan de overtreding van het verbod om zonder omgevingsvergunning te bouwen, af te wijken van het bestemmingsplan of een inrichting op te richten.

Het moment waarop bij die verschillende overtredingen sprake is van concreet zicht op legalisatie verschilt. Wanneer is bij die verschillende overtredingen sprake van zicht op legalisatie? En wanneer is dat zicht op legalisatie voldoende concreet?

 

In deze blogreeks komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Concreet zicht op legalisatie bij planologisch strijdig gebruik
  • Concreet zicht op legalisatie bij het ontbreken van de omgevingsvergunning bouwen
  • Concreet zicht op legalisatie bij het ontbreken van de omgevingsvergunning milieu
  • Concreet zicht op legalisatie: overige vergunningen en ontheffingen
  • Procedurele aspecten van concreet zicht op legalisatie
  • De regels van concreet zicht op legalisatie op een rijtje

 

Bij de behandeling van de verschillende onderwerpen gaan wij in op de actuele stand van zaken aan de hand van de meest recente rechtspraak van de bestuursrechter.


Vragen?

Ben jij werkzaam bij de overheid en bereid jij handhavingsbesluiten voor? Ben je benieuwd of in jouw concrete casus sprake is van concreet zicht op legalisatie? Of word jij geconfronteerd met een handhavingsbesluit en weet je niet welke stappen ondernomen kunnen worden? Neem dan gerust contact op met Merel Copier of Chantal van Mil. Voor overige vragen over het bestuurlijk handhavingsrecht kun je uiteraard ook bij ons terecht.


Op de hoogte blijven?

Wil je deze blogs standaard ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief Overheidszaken om op de hoogte gehouden te worden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Meer nieuws

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Ruimte & Milieu

Klik hier