of 59082 LinkedIn

Een vrijwillige verkoop door openbare inschrijving is geen veiling

AfbeeldingHet gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft geoordeeld dat een 'vrijwillige verkoop door openbare inschrijving' niet onder het begrip 'openbare veiling' valt. Het gevolg daarvan is dat de koopovereenkomst bij een 'vrijwillige verkoop door openbare inschrijving' met een particuliere koper pas tot stand komt als deze schriftelijk is vastgelegd.

Wettelijke regeling

In het geval dat een particuliere koper een onroerende zaak (zoals bijvoorbeeld een woning) koopt, komt de koopovereenkomst pas tot stand als deze op schrift is gesteld. Dit is geregeld in artikel 7:2 lid 1 Burgerlijk Wetboek (hierna 'BW').

 

Artikel 7:2 lid 5 BW bepaalt dat het schriftelijkheidsvereiste onder andere niet van toepassing is op 'koop op een openbare veiling ten overstaan van een notaris'. In dat geval kan een particuliere koper een onroerende zaak kopen zonder dat daartoe een schriftelijke overeenkomst wordt opgesteld. 

 

Casus

De casus die geleid heeft tot het arrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch was als volgt. Twee broers zijn gezamenlijk eigenaar van het voormalig ouderlijk huis en hebben al jarenlang strijd over de verdeling. Uiteindelijk besluit de rechter dat het huis door openbare inschrijving aan de hoogste bieder moet worden verkocht. 

 

Eén van de broers (hierna 'koper') brengt een bod uit op de woning. Na sluiting van de openbare inschrijving blijkt dat hij het hoogste bod heeft uitgebracht. Voordat de woning wordt geleverd, ontstaat er discussie over de omstandigheden waaronder de woning geleverd moet worden. De koper weigert vervolgens om mee te werken aan de levering van het huis.

Dit leidt wederom tot een procedure bij de rechter. In die procedure oordeelt de rechter dat er geen koopovereenkomst tot stand is gekomen, omdat de koopovereenkomst niet schriftelijk is vastgelegd. Er is volgens de rechter dus niet voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:2 lid 1 BW.

De verkoper gaat hiertegen in hoger beroep en stelt dat er wel een koopovereenkomst tot stand is gekomen, omdat artikel 7:2 lid 5 BW bepaalt dat het schriftelijkheidsvereiste niet geldt bij (onder andere) een openbare veiling.

Het gerechtshof 's-Hertogenbosch gaat hier niet in mee en oordeelt dat er geen openbare veiling heeft plaatsgevonden, maar een 'vrijwillige verkoop door openbare inschrijving'. Dit valt volgens het gerechtshof niet onder het begrip 'openbare veiling', zoals bedoeld in artikel 7:2 lid 5 BW.

Doordat partijen in dit geval geen schriftelijke koopovereenkomst hebben opgesteld, is de koopovereenkomst niet tot stand gekomen en is de koper niet tot afname gehouden.

 

Conclusie

Ook in het geval dat een onroerende zaak bij vrijwillige verkoop door openbare inschrijving wordt verkocht aan een particuliere koper, dient de koopovereenkomst schriftelijk te worden aangegaan. Gebeurt dit niet, dan komt er geen koopovereenkomst tot stand.  

 

Bent u van plan om een onroerende zaak te gaan (ver)kopen en wilt u zeker weten dat aan alle formaliteiten voldaan is? Neem dan contact met ons op!

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Meer nieuws

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Ruimte & Milieu

Klik hier

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!